Skip to content

Offentlig sektor

Aldrende befolkning og urbanisering. Klimaendringer og ekstremvær. Kompetansegap og kjønnsgap. Cybersikkerhet og grensesikkerhet. Globalisering og deglobalisering. Tilgang på råvarer og fornybar energi. Biologisk mangfold og kulturelt mangfold.

Dagens offentlige ledere står overfor mange utfordringer. Riktig teknologi er avgjørende for å løse dem.

Mann og dame sitter foran hver sin PC og smiler
twoday-offering-eGovernment

I twoday er vi spesialister på leveranser av samfunnskritiske løsninger til offentlig sektor. Med vår kompetanse og erfaring hjelper vi våre kunder å lykkes med digital transformasjon.

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor vektlegger utvikling av sammenhengende digitale tjenester, hvor tjenestene skal sette brukerens behov i sentrum. Tjenestene skal være trygge, helhetlige, brukervennlige og universelt utformet. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. 

Vi har et helhetlig rammeverk for å levere løsninger og tjenester til offentlig sektor. Vår oppgave er å hjelpe offentlig sektor å finne effektive og innovative løsninger som forbedrer innbyggerne og organisasjoners hverdag.

Profile David

Digital strategi og rådgivning

Ny teknologi representerer et stadig større potensial for effektivisering av offentlig sektor. Vi har som oppgave å skape en best mulig sammenheng mellom kundens behov og den IT-løsningen som skal imøtekomme behovene.
Amund working on computer

Digitale løsninger for offentlig ansatte

Interne digitale løsninger, slik som fagsystemer og saksbehandlingsløsninger, skal hjelpe ansatte med å gjøre jobben sin med økt effektivitet og høy kvalitet.
Tram

Løsninger for datadrevet innsikt

I en stadig mer datadrevet verden ser vi et tydelig skifte fra at business intelligence-løsninger blir brukt til rapportering og å se i bakspeilet, til at løsningene blir kritiske i den daglige driften til i offentlig sektor.
DSC_8271-min

Offentlige nettsider og portaler

Vi utvikler profesjonelle nettsider som ivaretar dagens standard og lovpålagte krav. Brukeropplevelsen står alltid i fokus i alle våre løsninger, og vi har lang erfaring med design på digitale flater.

Våre tjenester

Vi kombinerer dyp domenekunnskap og forretningsforståelse om offentlig sektor med høy kompetanse på alle relevante områder, slik at vi kan bidra til å oppnå mål som understøtter digital transformasjon.

Løsninger for ulike sektorer

Kontakt oss

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for offentlig sektor?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør, twoday