Skip to content

Nye nettsider for Skatteetaten

Kundecase

Skatteetatens nettsider er blant de mest besøkte nettstedene i Norge. Målet med nettsidene er å gjøre det enklere for enkeltpersoner og næringslivet å få tilgang til informasjon fra etaten, og å få utført eller få hjelp til å utføre tjenester.

Skatteetaten ønsket seg nye og moderne nettsider med et tydelig fokus på universell utforming og responsivt design.  Som en del av moderningseringen, ønsket Skatteetaten å ta en gjennomgang av alt innhold.

Bilde av en mann som snakker med en blond dame utendørs
twoday

Prosessen

Volummessig har Skatteetaten godt over 100.000 elementer, i form av sider og filer som tilbys gjennom portalen. Det var behov for en fullstendig reetablering av ny portal. twoday er totalleverandør, noe som innebærer: utvikling, drift, vedlikehold, forvaltning og lisenser. Slik tar vi ansvar for alle ledd. Skatteetaten stilte med et stort prosjektteam som vi jobbet - og fortsatt jobber - veldig tett med.

Kvalitet og struktur er viktig for Skatteetaten. Side for side ble derfor manuelt kvalitetssikret og plassert på riktig plass i den nye hierarkiet. Nettsidene må også være tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett.

Løsningen

God infrastruktur med en moderne arkitektur har vært løsningen for Skatteetaten. De nye nettsidene ble lansert i 2018 og utnytter alle styrkene som ligger i innholdsplattformen EPiServer CMS. twoday utvikler og drifter den nye informasjonsportalen som er laget i EPiServer og driftes i skyplattformen MS Azure. Skatteetaten.no har flere integrasjoner mot andre systemer.

I parallell utvikles og driftes et eget kalkulatorprosjekt skrevet i .NET Core og Vue.JS, som handler om beregning og betaling av engangsavgiften på kjøretøy. Dette prosjektet har integrasjoner både mot internt fagsystem, eksternt system hos Statens Vegvesen og Tollvesenet, samt betalingsløsningen NETS. For sluttbruker presenteres kalkulatorene som en integrert del av den nye nettsiden.  Parallelt med utviklingen av portalen har kunde utviklet et nytt API, som løsningen benytter.

Nærbilde av en PC-skjerm med koding på skjermen

En reetablering av en av Norges mest besøkte nettsider Skytjenester ble nøkkelen til suksess.

Hvordan takle perioder med høy trafikk

Under skattemeldingsdagene opplever Skatteetaten en periode med høye besøkstall. I denne perioden får de flere millioner oppslag daglig mot sidene. Den nye løsningen gir større fleksibilitet og muligheten til å håndtere store mengder trafikk i enkelte tidsrom, samtidig som den opprettholder sikkerhetskrav og et lavt kostnadsnivå. 

Den skalerer automatisk slik at det alltid er nok kapasitet på webfrontene til å svare på etterspørsler med lav responstid, selv ved høy trafikk. Trafikken blir rutet, overvåket og analysert ved hjelp av løsninger som blokkerer og begrenser mistenkelig nettverkstrafikk.

Dette sikres gjennom en plattform av skytjenester som utnytter Microsofts Public Cloud, Azure. Skytjenester har derfor vært nøkkelen for å takle perioder med stor pågang.

Oppnådde resultater

Ny portal tilbyr brukerne en helt ny grafisk og strukturell profil på sidene. Portalen tilfredsstiller alle krav til offentlige nettsteder for universell utforming og er responsivt utformet.

Nettredaksjonen på Skatteetaten.no er godt fornøyd med den nye portalen og de nye mulighetene den tilbyr. Den tillater redaktørene å enklere publisere, redigere og kategorisere innhold, og presentere det i ulike kanaler. twoday har laget ulike verktøy for redaktørene, slik at de blant annet lett kan gjenbruke innhold på tvers av artikler, lage interaktive veivisere, kalkulatorer og versjonere disse for hvert enkelt skatteår.

Teknologi som har blitt brukt:

- EPiServer

- Microsoft Azure

- Bootstrap 

- Vue.js

- jQuery

- .NET Core

twoday

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag