Skip to content

Strategisk partner med Helsedirektoratet

Kundecase

twoday er en totalleverandør for Helsedirektoratet. Vi leverer et komplett team med ansvar for systemutvikling, applikasjonsforvaltning, applikasjonsdrift, rådgivning og kvalitetssikring. I tillegg leverer vi tjenester innen data og analyse, og er en viktig bidragsyter til Helsedirektoratets suksess med datavisualisering og innsikt.

En mann og en dame står sammen og ser på en PC

Vil flytte til skyen

Helsedirektoratet bygger sine løsninger på Microsoftplattformen og de har en klar visjon om å flytte løsningene sine opp i skyen. Dette er et område twoday, i samarbeid med kunden, har et stort fokus på.

Det finnes allerede flere systemer i skyen, blant annet Felles kontaktregister (FKR) som er et flaggskip-system hos HDIR.

Løsninger:

Blant systemene som er utviklet og/eller videreutviklet av twoday gjennom denne avtalen er et betydelig antall fagsystemer for publikumstjenester, vedtakssystemer, registre, felles integrasjonslag og API-lag og kundens datavarehus- og innsiktsløsninger. Blant annet inngår følgende systemer:

HINT- Helsedirektoratets integrasjonsplattform. Dette er selve grunnpilaren i så å si alle systemene til Helsedirektoratet. HINT tar seg av kommunikasjon mellom systemene internt og eksternt. Kryptering, autentisering og arkivering og er også sentrale oppgaver for HINT.  Under samme team inngår også HAPI, som er felles API for eksterne brukere.

Blåresept – støtter saker der leger på vegne av pasientene søker om individuell stønad for legemidler og næringsmidler på blå resept eller yrkesskadedekning. Teamet arbeider aktivt med automatisering av saksbehandlingen og har i dag over 80% automatisering som frigir enormt med tid for de 65 ansatte hos Helfo som arbeider med blåresepter. Løsningen er del av Helseaktørportalen, som også videreutvikles av samme team (lenke).

ELSA – Elektronisk Saksbehandling for Helfo knyttet til helserettigheter. Automatisk behandling av europeisk helsetrygdekort (800 000 saker i året), etaten sitt saksbehandlingssystem for utveksling av borgeres helserettigheter på tvers av EU/EØS-land, og selve landoppgjøret som sikrer norske borgere behandling i andre land innenfor EØS.

Felles kontaktregister (FKR) – Løsningen er en felleskomponent i systemlandskapet som sikrer at informasjon om kontakter (personer), organisasjoner og behandlere lagres, oppdateres og sikres ett sted, i motsetning til tidligere da kontaktinformasjon var spredt på alle systemer. Registeret benytter blant annet Folkeregisteret for grunndata. Dagens løsninger medfører dobbelt vedlikehold av kontakter og unødig punsjing for Helfo. For å reduserer dobbeltoppdateringer og for at Helfo skal fremstå enhetlig mot sine kontakter ble det behov for å lage et felles kontaktregister. 

Styringsdata – Helsedirektoratets datavarehus. Løsningen benytter PowerBI for visualisering og rapportering. Datavarehuset bidrar til etatens innsiktsarbeid og gir styringsdata og grunnlag for offentlig rapportering. Teamet har bidratt til å serve Helsedirektoratet med riktig og viktig beslutningsdata i arbeidet med pandemien og vært kilde til informasjonsarbeid overfor befolkningen.

Kostholdsplanleggeren - Kostholdsplanleggeren er et verktøy som brukes av ernæringsfysiologer og skoler, for å kartlegge og lære om kosthold. Teamet har bygget applikasjonen basert på en eldre versjon som ble overtatt fra Mattilsynet, og matvarene hentes fra Matvaretabellen hos Matportalen.no. Teamet at bidratt til å forbedre brukeropplevelsen av applikasjonen.

twoday leverer et komplett team for:

  • Teamledelse og ledelse av smidige team
  • Teknisk løsningsarkitektur
  • Kvalitetsarbeid, test og testledelse
  • Sikkerhet
  • Applikasjonsforvaltning og applikasjonsdrift
  • Utvikling, videreutvikling, feilretting og vedlikehold (AM)
  • Vakttjenester
  • Rådgivning

Slik er vi organisert:

Twoday leverer et komplett team for systemutvikling og –forvaltning. Teamet er igjen delt i fem spesialiserte smidig-team som hver har ansvar for vedlikehold av en delportefølje og/eller utviklingsprosjekt. Teamet ledes av Teamleder, og hvert enkelt smidig-team har sin egen produktkø som de forvalter i tett samarbeid med kundens fagside. 

Det benyttes en smidig metodikk basert på Scrum og Kanban. Kunde har produkteier, i noen team også arkitekt og teknisk personell, mens leverandøren har ansvaret for detaljert design, teknologiledelse, løsningsarbeid, utvikling og testledelse/test.

Teknologi som benyttes

Alle systemer er bygget på Microsoft .Net, SQLServer og ulike støttende rammeverk. Deler av porteføljen bygger på Managed Services i Azure, men øvrige systemer benytter on-prem infrastruktur levert gjennom Norsk Helsenett. 

Blant teknologier som benyttes er:

C#/.net (5 eller høyere), Web API, Blazor Server Side, Microsoft FHIR server, Azure SQL, Azure Storage Blob, Azure Storage Queue, Cosmos DB, Azure API Management, Azure DevOps, Rabbit MQ, MS SQLServer, Azure App Service, Application Insights, PowerBI, HTML/CSS, JavaScript, Node JS, Knockout JS, Azure DevOps, Visual Studio, Github, Confluence og MS Test er verktøy som benyttes av teamene.

Tilgjengeliggjøring av pandemi-data

For at helsemyndighetene skulle klare å håndtere pandemien, krevdes det nye digitale løsninger for både formidling av informasjon til befolkningen og for rapportering om smittetall som var nødvendige for beslutningstakerne. Mange av våre konsulenter har aktivt vært med i arbeidet med pandemien. Blant annet smittetallene som presenteres daglig hentes ut fra APIene som vi drifter. Sånt blir man litt stolt av!

Les mer om hvordan twoday har bistått Helsedirektoratet med analyse og innsikt her.

Synes du dette hørtes spennende ut? Vi søker flere folk som vil bli med oss på nettopp slike prosjekter!

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag