Skip to content

Søkefunksjon og chatbot med AI for Helsedirektoratet: - Et ekstremt viktig steg i riktig retning 

Kundecase

Å holde store mengder innhold oppdatert er tid- og ressurskrevende. Helsedirektoratet ønsket en løsning som ville effektivisere dette arbeidet. Twoday har med bruk av Azure Cogntive Search og Azure OpenAI utviklet en søkefunksjon og en chatbot som løser denne floken for Helsedirektoratet. Se demo av løsningen her. 

Helsedirektoratet søkefunksjon og chatbot

En utfordring hos Helsedirektoratet er at de har store mengder med innhold. Det kan være alt fra retningslinjer, råd, veiledninger, brosjyrer og ikke minst alt innhold som ligger på nettsiden. Dette er en utfordring fordi f.eks. en avdelingsdirektør kan ha redaktøransvar for over 1000 sider. Det sier seg selv at å holde alt dette oppdatert til enhver tid er en stor utfordring. 

Så hva gjør man med det? En kreativ medarbeider i Helsedirektoratet kom på at man innen undervisningssektoren bruker KI for å avdekke plagiering. Hun lurte på om man kan bruke denne teknologien til å identifisere likt innhold i innholdsplattformen til Helsedirektoratet? 

Hvis det var mulig å avdekke flere områder der de har skrevet om en tematikk, ville det være til enorm hjelp.  

Helsedirektoratet tok kontakt med twoday og ga oss ganske frie tøyler, men kjernen i oppgaven var å utvikle en metode for å “identifisere likt innhold ved hjelp av kunstig intelligens”. Målet var at dette skulle forenkle innholdsforvaltningen for redaktørene. 

«Det har vært et kjempeartig prosjekt å være med på å og vi setter stor pris på den jobben twoday har gjort for oss», sier Wenche Snell, avdelingsdirektør for utvikling og digitale kanaler hos Helsedirektoratet.

Slik ble løsningen utviklet 

Med den enorme utviklingen som har skjedd innen store språkmodeller og Chat GPT den siste tiden, ble det naturlig for twoday å utforske disse teknologiene i prosjektet.  

Løsningen vi kom frem til ble et webgrensesnitt for innholdsredaktørene hvor vi har utviklet et smart søk som kan identifisere innhold som er duplisert eller ligner på annet innhold. Vi har også laget en chatbot som kan besvare spørsmål basert på Helsedirektoratets innhold.  

Denne løsningen ble utviklet på Microsoft-plattformen og vi har hovedsakelig benyttet oss av ferdige tjenester som allerede ligger i Azure.  

«Fordelen med det er at det gikk veldig raskt å komme i gang med utviklingen og det er tjenester som skalerer bra for ulike behov», sier Hedda Sofie Ulve, konsulent i twoday. 

For søkefunksjonen har vi benyttet oss av Azure Cognitive Search, og spesifikt semantisk søk. Dette innebærer at man ikke må treffe direkte på formuleringer. Hvis man f.eks. søker på ordet sykdom, vil man også kunne få opp treff på kreft og diabetes. Denne funksjonen tar altså høyde for den kontekstuelle betydningen av ord og uttrykk.  

For chatboten så har vi brukt Azure sin OpenAI integrasjon og slik fått direkte tilgang til ChatGPT sine APIer. Tanken bak chatboten er at den gir mulighet til å utforske informasjonen som er lagret bak innholdsplattformen til Helsedirektoratet på en litt mer interaktiv måte.  

«Det jeg synes er veldig kult med løsningen er at den er veldig enkel å ta i bruk for andre bruksområder og use cases. Siden vi i stor grad har benyttet oss av ferdige komponenter og tjenester i Azure», sier Ulve.  

I prinsippet kan vi enkelt bytte ut datakilden og beholde alle de andre komponentene, og benytte den samme funksjonaliteten for et nytt datagrunnlag.  

«Vi ser allerede at det er ganske stor interesse for denne løsningen hos andre avdelinger i Helsedirektoratet og ser derfor et stort potensial til å ta i bruk denne teknologien og effektivisere denne typen arbeidsoppgaver», sier Ulve

Sjekk ut demo av løsningen her: 

 

Satser på unge talenter

Mange stiller seg kanskje spørsmålet, hvor lang tid tar dette å sette opp?  

«Svaret er at vi har brukt to helt nyutdannede utviklere i bare to uker – og det er helt fantastisk," sier Snell som er svært fornøyd med resultatet.

Kristin Nyberg, Administrerende direktør i twoday, heier på at Helsedirektoratet satser på unge talenter. 

«Vi synes det er utrolig kult at en så stor aktør som Helsedirektoratet satser på unge talenter og har tillitt til dem. Dette prosjektet er et bevis på at de unge kommer med kunnskap om de nyeste teknologiene», sier Nyberg. 

Effektiviserer og forbedrer hverdagen

«Denne løsningen er noe vi kan bygge videre på. Det er ingen revolusjon, men det er et ekstremt viktig steg for oss i riktig retning for hvordan vi kan effektivisere og forbedre hverdagen til innholdsrådgiverne våre», sier Snell. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre AI løsninger?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør, twoday