Skip to content

Bærekraft i twoday

Å velge twoday betyr å velge mennesker som ønsker endring og bidrar til en bærekraftig fremtid.

Våre prioriteringer

Hver dag jobber vi med å styrke vårt bidrag innen bærekraft og miljøansvar. Hva vi gjør, og målene vi har satt oss er fordelt på tre hovedområder:

Bilde av en dame med en laptop i fanget
En mann og en dame ser på en PC-skjerm sammen

Vi bidrar til bærekraft for våre kunder

Sammen utvikler vi bærekraftige teknologiløsninger slik at våre kunder kan oppfylle sine miljø- og bærekraftsmål.