Vedlikehold, videreutvikling og modernisering for Mattilsynet

Kundecase

twoday hjelper Mattilsynet med vedlikehold og videreutvikling av et kompleks system, samt tre andre fremtidsrettede prosjekter som går parallelt. 

To damer går og prater med hverandre

Bakgrunn for prosjektet – virksomhetskritiske system

For å kunne gjennomføre samfunnsansvaret til Mattilsynet har det blitt utviklet et system for tilsyn, som heter MATS. Systemet benyttes daglig av de ansatte og er derfor et virksomhetskritisk system som må ivaretas på en sikker og trygg måte. 

Mattilsynet ønsket nye innfallsvinkler på en kompleks løsning som ikke fungerte optimalt. MATS-løsningen har en svært kompleks materie, noe som fører til at prosessene tar lengre tid enn nødvendig. I tillegg til vedlikehold av eksisterende løsning, ønsket også Mattilsynet å modernisere løsningen.

twoday har totalansvaret for vedlikehold og videreutvikling av MATS, skjematjenestene og tilstøtende løsninger.

Prosessen

MATS er utviklet som en tredelt arkitektur på Java-plattformen, med Oracle som databaseplattform. Skjematjenesten er utviklet i Java Spring, og integrasjonene består hovedsaklig av SOAP-baserte webservicer og REST-tjenester.

For å vedlikeholde og videreutvikle MATS har twoday delt seg inn i to team. Et team som jobber inn mot store tekniske endringer over tid, og et team som jobber sprintbasert i Scrum. Vi liker å kalle det "rengjøringsteamet" og "vedlikeholdsteamet".

Vedlikeholdsarbeidet går i all hovedsak ut på å fikse bugs som oppstår underveis, samt hjelpe Mattilsynet å hente ut de dataene som trengs.

twoday leder også Mattilsynet gjennom prosessen med modernisering. Vi identifiserer områder i MATS som kan trekkes ut og stå på egne bein og for å bli en mer moderne løsning for tilsyn.

I tillegg til twoday finnes det også en annen leverandør av IT-tjenester i Mattilsynet. Vi er åpne for samarbeidet og har en god dialog, samt holder jevnlige møter for å sørge for et godt samarbeid.

Sau med sort ansikt og horn

Oppnådd
Effekt

twoday er opptatt av å lytte til prosessene og løsningene kunden har i dag og sammenstille dette med behovet, for å kunne finne den beste løsningen.

twoday har bidratt til å ivareta de dataene som finnes i MATS, samt tilgjengeliggjøring av disse dataene. På den måten bidrar vi også til å effektivisere arbeidsprosessene i og rundt mat- og dyrehelse. Det er nå blitt enklere å registrere informasjon i skjemaløsningen, og løsningen har blitt modernisert med mer mobilvennlige løsninger.

I tillegg til dette har twoday også bidratt til å styrke dialogen på IT-området i Mattilsynet. Selskapet har kontorer på forskjellige lokasjoner og som en samarbeidspartner har vi kunnet bidra til god kommunikasjon mellom disse.

Hva skjer nå?

Risikobasert tilsyn

Ved å anvende maskinlæring vil man kunne gjøre risikobasert tilsyn på en effektiv måte. Fem konsulenter fra vårt Nytt Krutt-program fikk prøve seg på problemstillingen: “hvordan kan Mattilsynet systematisk velge ut tilsynsobjekter med større sannsynlighet for risiko eller avvik?”. twoday bygger videre på denne prosessen og våre konsulenter jobber nå for å kunne implementere den AI baserte utvelgelsesprosessen i forkant av tilsynet.

Strangler pattern

twoday jobber med utvikling av den eksisterende porteføljen, som i dag leveres gjennom MATS. Ved hjelp av metoden “strangler pattern” bistår twoday i å modernisere løsningen. Det opprettes løsninger som jobber på siden av det allerede eksisterende systemet og vi lar de arbeide sammen. I stedet for å kaste det systemet som finnes i dag, vil man da bygge ved siden av det eksisterende. Til slutt vil ansvarsområdet til det opprinnelige systemet bli så marginalt at det kun trenger å benyttes i spesielle tilfeller.

Målbildet 2025

På bakgrunn av et godt samarbeid så langt, bidrar twoday til å tegne arkitekturmålbildet frem mot 2025. Målbilde vil ta utgangspunkt i eksisterende portefølje og kapabiliteter gjennom en skisse av nåsituasjonen. For å nå målbildet vil det bli foretatt en kort gap-analyse med ytterpunktene som utgangspunkt. Gjennom et veikart vises retningen og transisjoner på vei til målbildet. Målbildet viser tilstand til Mattilsynet sin digitale portefølje på tilsynsområdet i 2025.

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag