Skip to content

Vedlikehold, videreutvikling og modernisering for Mattilsynet

Kundecase

twoday har hjulpet Mattilsynet med vedlikehold og videreutvikling av et kompleks system, samt tre andre fremtidsrettede prosjekter som har gått parallelt. 

To damer går og prater med hverandre

Bakgrunn for prosjektet – virksomhetskritiske system

For å kunne gjennomføre samfunnsansvaret til Mattilsynet har det blitt utviklet et system for tilsyn, som heter MATS. Systemet benyttes daglig av de ansatte og er derfor et virksomhetskritisk system som må ivaretas på en sikker og trygg måte. 

Mattilsynet ønsket nye innfallsvinkler på en kompleks løsning som ikke fungerte optimalt. MATS-løsningen har en svært kompleks materie, noe som fører til at prosessene tar lengre tid enn nødvendig. I tillegg til vedlikehold av eksisterende løsning, ønsket også Mattilsynet å modernisere løsningen.

twoday har hatt totalansvaret for vedlikehold og videreutvikling av MATS, skjematjenestene og tilstøtende løsninger.

Prosessen

MATS er utviklet som en tredelt arkitektur på Java-plattformen, med Oracle som databaseplattform. Skjematjenesten er utviklet i Java Spring, og integrasjonene består hovedsaklig av SOAP-baserte webservicer og REST-tjenester.

For å vedlikeholde og videreutvikle MATS delte twoday seg inn i to team. Et team som jobbet inn mot store tekniske endringer over tid, og et team som jobbet sprintbasert i Scrum.

Vedlikeholdsarbeidet gikk i all hovedsak ut på å fikse bugs som oppstår underveis, samt hjelpe Mattilsynet å hente ut de dataene som trengs.

twoday identifiserte i tillegg områder i MATS som kunne trekkes ut og stå på egne bein og for å bli en mer moderne løsning for tilsyn.

Sau med sort ansikt og horn

Oppnådd
effekt

twoday har bidratt til å ivareta de dataene som finnes i MATS, samt tilgjengeliggjøring av disse dataene. På den måten bidrar vi også til å effektivisere arbeidsprosessene i og rundt mat- og dyrehelse. Det er nå blitt enklere å registrere informasjon i skjemaløsningen, og løsningen har blitt modernisert med mer mobilvennlige løsninger.

Andre prosjekter har vært:

Risikobasert tilsyn

Ved å anvende maskinlæring vil man kunne gjøre risikobasert tilsyn på en effektiv måte. Fem konsulenter fra vårt Nytt Krutt-program fikk prøve seg på problemstillingen: “hvordan kan Mattilsynet systematisk velge ut tilsynsobjekter med større sannsynlighet for risiko eller avvik?”. twoday har bygget videre på denne prosessen og våre konsulenter har jobbet for å kunne implementere den AI-baserte utvelgelsesprosessen i forkant av tilsynet.

Strangler pattern

twoday har jobbet med utvikling av den eksisterende porteføljen, som i dag leveres gjennom MATS. Ved hjelp av metoden “strangler pattern” har twoday bistått i å modernisere løsningen. Det ble opprettet løsninger som jobbet på siden av det allerede eksisterende systemet. I stedet for å kaste det gamle systemet, bygget man ved siden av det eksisterende. Et resultat var at ansvarsområdet til det opprinnelige systemet til slutt ble så marginalt at det kun trenger å benyttes i spesielle tilfeller.

Vi legger til rette for morgendagen

På bakgrunn av samarbeidet med Mattilsynet, har twoday bidratt til å tegne arkitekturmålbildet frem mot 2025. Målbildet tar utgangspunkt i eksisterende portefølje og kapabiliteter gjennom en skisse av nåsituasjonen. Gjennom et veikart vises retningen og transisjoner på vei til målbildet. Målbildet viser tilstand til Mattilsynet sin digitale portefølje på tilsynsområdet i 2025.

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag