Skip to content

Risiko- og Sårbarhetsanalyser hos Landbruksdirektoratet

Kundecase

twoday har utført to Risiko- og sårbarhetsanalyser på teknisk nivå for to forskjellige leveranseteam hos Landbruksdirektoratet (LDIR). Begge er utført med NIST SP800-39 RMF (Risk Management Framework).

Det ble utført trusselmodellering, tekniske intervjuer med utviklere, kodeanalyse og en enkel sikkerhetstest med kjente verktøy som Burp Suite, Nmap, Wireshark, SQLmap og så videre.  

Mann sitter på en benk ute med en ipad og jobber

Smidig sikkerhet i leveransene

twoday har kjørt flere leveranseteam hos LDIR som har benyttet seg av elementer fra utviklingsmetodikker som DevSecOps og SDL (Microsoft Secure Development Lifecycle). Dette har innebåret roller og ansvarsbeskrivelser, trusselmodellering, risiko- og sårbarhetsanalyser, håndtering av tredjepartsbiblioteker og rammeverk, input validering og sikkerhetstesting. 

Utviklerteamene er kjørt med Security Champion som passer på at utvikling ivaretar sikkerhet og personvern slik Datatilsynets «Programvareutvikling med innebygd personvern» og GDPR anbefaler og krever. Det har vært sterkt fokus på kontroll av tredjepartsbiblioteker og rammeverk (software supply chain) og Input Validering.

Konsultasjon vedrørende sikkerhet

twoday har også bistått LDIR med rådgivning i forbindelse med Landbruks- og matCERT.

Her ble det utviklet en guide for hvordan LDIR kunne drive sikker kommunikasjon med eksterne som varsler inn, internt mellom alle som er underlagt Landbruks- og matCERT og med NorCERT. Dette innebar blant annet sikre rutiner for kryptert e-post utveksling, kryptert dokumentdeling, krypterte telefonsamtaler og videosamtaler.

Mange føtter sett nedenfra gjennom et glasstak

Oppnådde
resultater

  • Synliggjort områder hvor det er behov for økt sikkerhet
  • Trusselmodellering og sårbarhetsanalyser av løsninger på tradisjonell infrastruktur
  • Trusselmodellering og sårbarhetsanalyser av løsninger på sky-basert infrastruktur
  • Levert implementasjonsguider for sikker (kryptert) kommunikasjon
  • Utført sikkerhetstest med anerkjente metodikker og verktøy
  • Utført sikkerhetskodeanalyse

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Nicolai Svendsen portrett – 1

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør, twoday

 

Torstein Ødegård portrett

Torstein Ødegard

COO, twoday Avento
torstein.odegard@avento.no
966 29 911