Skip to content

Reetablering av portalen til Nasjonalt ID-senter

Kundecase

Nettportalen NIDSenter.no er den viktigste kommunikasjonskanalen for Nasjonalt ID-senter og benyttes blant annet av Politiet og Utlendingsforvaltningen for eLæring, informasjonssøk og oppslag.

Portalen trengte en reetablering og twoday har bidratt med utførelse av dette. 

En dame og en mann sitter på en kafe med gule stoler og jobber

Prosess

I denne reetableringen lå en teknisk oppgradering fra en eldre versjon av EpiServer CMS til nyeste versjon. Samtidig ble det etablert nytt interaksjonsdesign og innholdsstruktur. Nettsidene støtter nå offentlige krav til universell utforming, er tilpasset mobile flater og etablert med skytjenester i Microsoft Azure.

twoday har stått for alle deler av prosjektet for reetablering; fra konseptutvikling og interaksjonsdesign til utvikling, test og utrulling av løsningen. Vi er totalleverandør på portalen og har ansvar for videreutvikling, forvaltning og drift.

Arbeidet med videreutvikling, forvaltning og drift av portalen er organisert gjennom et fast vedlikeholdsteam. Teamet arbeider tett med kundens representanter for å sikre videreutvikling, nødvendige tekniske oppgraderinger og ny funksjonalitet.

Resultatet

Gjennom gode rutiner for applikasjonsforvaltning, har twoday sikret en effektiv og trygg forvaltning og videreutvikling av portalen. Samarbeid med engasjerte og meget kompetente kunderepresentanter har vært et suksesskriterium som sikrer god bruk av portalen. Overføring av miljøer og skybaserte tjenester har gitt en betydelig effektivisering av driften, og tilsvarende rask og effektiv publisering av nye versjoner.

Mann jobber konsentrert foran en PC

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet som arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet.

Gjennom bistand og rådgivning til utlendingsforvaltningen og politiet skal Nasjonalt ID-senter styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til, eller oppholder seg i Norge.

Vi leverer:

  • Ekspertkompetanse på EPiServer CMS
  • Ekspertkompetanse på EPIServer Find og Google Analytics
  • Tekniske rådgivning og bistand på Microsoft teknologi
  • Rådgivning og tjenester på Microsoft Azure
  • Feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold, tekniske oppgraderinger og endringer
  • Drift av portalen i Microsoft Azure
pexels-cottonbro-5473950 800px

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag