Skip to content
twoday

Modernisering av folkeregisteret i NAV

Kundecase

Prosjektet MFN skal etablere en ny persondataløsning som kan tilby brukere av personopplysninger i NAV riktigere og raskere persondata, samt rikere og mer endringsdyktig persondataforvaltning.

Dette gir en rekke gevinster, både for NAV, brukerne og samfunnet.

Kollegaer diskuterer

Løsninger

Nytt Folkeregister fører med seg en rekke muligheter for modernisering og effektivisering i NAV. Man vil blant annet få sanntidsoppdateringer fra Folkeregisteret til NAV sine systemer, samt at det åpner flere kanaler for oppdateringer ved at flere bidragsytere er med i løsningen. Økt informasjonskvalitet understøtter muligheter for selvbetjening for brukerne og automatisering av enkle saksbehandlingsprosesser. 

I dette prosjektet har det blitt opprettet flere forskjellige løsninger som skal understøtte saksbehandlere i deres hverdag. Samtidig skal løsningene hjelpe brukerne i deres dialog med NAV.

NAV har behov for en rekke personopplysninger i sin saksbehandling noe som stiller store krav til personvern. Prosjektet utvikler løsninger som sikrer, at brukerens personvern blir ivaretatt på en helhetlig måte gjennom alle ledd.

1. Hendelser

En hendelse i livet vil gjerne utløse rett på en ytelse fra NAV. Hvorfor skal brukerne måtte søke på en ytelse de uansett er berettiget til å få? Det er et ønske om å automatisere saksbehandling knyttet til livshendelser. Når det skjer en hendelse i brukerens liv skal de riktige prosessene trigges i systemet. 

Eksempelvis når du pensjonerer deg, så skal det automatisk trigges en hendelse i systemene hos NAV som setter i gang utbetaling av pensjon. Dette gjøres ved bruk av Apache Kafka. Løsningen er under utvikling i dag og det vil være en effektivisering for både brukeren og NAV. 

En mann og en dame står og prater ved siden av en blå trikk
twoday

twoday forenkler hverdagen til både brukerne og saksbehandlere ved å sørge for tilgang til korrekt og oppdatert informasjon i NAV. 

2. Oppslagstjenester

Oppslagstjenester benyttes for å kunne gi et nå-bilde av brukere. Disse tjenestene har strenge krav til oppetid og responstid ettersom de benyttes av mange systemer i både manuelle og automatiske saksbehandlingsprosesser. Høy oppetid og god responstid muliggjøres via bruk av MongoDB som en dokumentdatabase og GraphQL som integrasjonsmønster.

mahdis-mousavi-Oj3BAOj5pTk-unsplash 800px
Mann og dame sitter og diskuterer foran en PC

3. Mottakskanaler

Folkeregisteret digitaliserer sine grensesnitt ut mot samhandlere, noe som fjerner behovet for dagens løsning med nattlige ajourhold på filformat.

I ny løsning gjøres det sanntidsoppdateringer over moderniserte grensesnitt. Samtidig åpner dette for oppdateringer via samhandlere, det vil si at NAV (og flere aktører) kan bidra til et mer oppdatert og korrekt Folkeregister. Dette gjør at vi i AS Norge får et mer oppdatert og korrekt Folkeregister, som igjen benyttes for å sikre brukere en oppdatert og korrekt dialog med det offentlige.

Gjennom NAVs prosjekt for å modernisere sin egen plattform for personopplysninger har det blitt opprettet flere mottakskanaler for opplysninger. Det nye systemet skal nyttiggjøre seg et modernisert Folkeregister, samtidig som det skal støtte oppunder en mer samhandlingsbasert digital hverdag på tvers av landegrenser.

Resultatet er at NAV kan besitte en oppdatert sannhet om bruker som igjen benyttes for å hjelpe brukeren gjennom sin dialog med NAV når endringer i livet krever dette. Mottak av data skjer i hovedsak via REST eller integrasjonspunkter hos samhandlere, gjerne  med et midlertidig lager i form av Oracle eller PostgreSQL som datalager.

4. Søk

NAVs søkefunksjon for å finne riktig identitet understøttet ikke behovet for å unikt identifisere en person blant mange med like eller likelydende navn. Dette medførte at saksbehandlere måtte legge inn opptil flere versjoner av et navn før systemet klarte å plukke opp riktig identitet. 

For å lette hverdagen til saksbehandlerne har det blitt opprettet en forbedret søkefunksjon slik at behandlerne får en raskere og enklere brukeropplevelse gjennom NAV. Denne funksjonen gjør det enklere å identifisere personer ved å søke dem opp. Løsningen for søk benytter seg av ElasticSearch som database.

Generelt for alle løsningene er at de er basert på Java 11, kjører i Docker containers på Kubernetes og saksbehandlingsløsningene visualiseres ved bruk av React (via Typescript).

5. Rekvirering av D-nummer

NAV ønsket å modernisere løsningen for rekvirering av D-nummer (DNR) fra Skatteetaten. Når man kommer fra utlandet til Norge trenger man et norsk identifikasjonsnummer. Offentlige myndigheter og mange andre aktører krever et DNR for at man skal få tilgang til deres tjenester. 

Applikasjonen er basert på Spring Boot, React og JavaScript. Løsningen har erstattet en svært manuell prosess med behandlingstid på 4-5 uker. Nå opprettes DNR i løpet av 1-2 minutter. Denne enkle applikasjonen har gitt store gevinster for saksbehandlerne og ikke minst for brukerne som nå slipper å vente i ukesvis bare på å få utstedt et norsk identitetsnummer. 

Enklere og mer effektivt: De nye løsningene som utvikles legger opp til en mer hendelsesdrevet hverdag. På denne måten sikrer vi at NAV kan bistå brukerne sine raskere og mer effektivt.

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag