Skip to content
twoday

Artificial Intelligence

Maskinlæring, deep learning, reinforcement learning. Buzz eller business? Hvis du spør oss, finnes det fordeler med AI for alle – i alle bransjer. 

Når vi snakker om AI, mener vi maskiner som kan ta uavhengige beslutninger og utføre oppgaver som typisk er knyttet til menneskelig intelligens – ting som abstrakt tenkning, analyse, problemløsning og språkforståelse.

Dame som lener sef inntil en vegg mens hun bærer på en PC

Hva er artificial intelligence?

Artificial intelligence er en kombinasjon av IT og statistikk, som tar for seg prosessen med å få datamaskiner og programmer til å etterligne menneskelig intelligens.

I denne sammenhengen defineres 'menneskelig intelligens' som evnen til å oppfatte, forstå, handle og lære basert på kunnskap og erfaring. Når vi mennesker skal løse et problem, som å vurdere hva som er på et bilde, gjennomgår vi på et sekund alt vi vet (dataene våre) om det vi ser på bildet. Basert på denne kunnskapen gjør vi vår 'beste gjetning' om hva vi mener bildet inneholder.

Det er denne prosessen AI søker å imitere. Dataene vi leverer gjennom algoritmene kan sammenlignes med kunnskapen vi som enkeltpersoner har samlet i hele vårt liv. Dagens algoritmer kan til og med gjøre prosessen i revers, og for eksempel generere et bilde basert på hva man ønsker at bildet skal inneholde.

Artificial Intelligence øker effektivitet og konkurranseevne. AI får mer og mer fotfeste i virksomheter, både hos små og store selskaper. Og i alle bransjer. Så hvis du ikke vil tape kampen mot konkurrentene, må du ta kunstig intelligens på alvor.

AI-1-1-B-1

Kampanjetilbud: 3 timer workshop med twoday AI Agent

Vil du ta din virksomhets kundeservice og databehandling til et helt nytt nivå? Nå har du sjansen til å gjøre det med twoday AI Agent! Og det beste av alt? Vi har nå en kampanje hvor du får 3 timer med workshop for kun 4000 kroner!

Kan AI hjelpe deg med å bli mer effektiv?

Vi forstår at AI ikke er en one-size-fits-all løsning. Vi tilbyr skreddersydde AI- og maskinlæringsløsninger for å transformere virksomheter. Enten det er å utvikle tilpassede modeller eller implementere forhåndsbygde løsninger, er vi her for å hjelpe deg med å ta bedre beslutninger, strømlinjeforme prosesser og øke effektiviteten. Fra avansert analyse til automatisert kundeservice, vi dekker alt.

Ta kontakt med oss hvis du er klar til å utforske mulighetene til AI i virksomheten din. Sammen kan vi forenkle driften, forbedre kundeopplevelsen og øke effektiviteten. 

To damer og en mann står sammen og ler mens de ser ned på en ipad og snakker om AI

Hvor skal du starte med AI?

Der skoen trykker

Det gir alltid verdi å optimalisere effektiviteten og hastigheten på de mest ressurskrevende tjenestene.

Der handlinger gjentas

Gjentakende oppgaver er åpenbare for automatisering, beslutningsstøtte og robotikk.

Der hendelser kan predikeres

AI gir muligheten til å predikere fremtidige hendelser basert på komplekse datasammenhenger.

Artificial Intelligence i praksis

Avansert analyse

Maskinlæring er godt egnet til analytiske formål, og kan brukes til å utvikle en rekke modeller som hadde vært vanskelig eller umulig å utarbeide med tradisjonelle teknikker: Prediksjoner og regresjon, Clustering, mønstergjenkjenning og risiko-identifisering, Årsaks-virkningsanalyser og Statistisk analyse.

Avansert automatisering

Maskinlæring gir mulighet for å lage modeller og funksjoner som lærer og tilpasser seg kontinuerlig fra data som flyter i systemet. Dette kan være klassifiseringer, mappinger, fordelinger med mer.

Tolkning av naturlig språk

Natural Language Processing (NLP) er tolkning av menneskelig skrift eller tale. Det er en viktig del av å bygge smarte maskiner fordi de fleste applikasjoner vil interagere med mennesker på en eller annen måte.

Bots

Boter kan stå for et bredt utvalg av arbeidsoppgaver, både maskin til maskin og gjennom interaksjon med mennesker. Chatbots er en av de vanligste implementasjonen.

Automatisert kundesenter

Innkommende henvendelser til kundesenteret kan ved hjelp av maskinlæring analyseres og fordeles automatisk til riktig behandler. Behandler kan enten være en saksbehandler eller for enklere henvendelsestyper kan behandlingen være helautomatisert.

Andre kognitive teknologier

Vi forsker på og utvikler løsninger med en rekke andre kognitive teknologier. Dette er klassiske teknologier som bildegjenkjenning, men også Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og fysiske roboter.

Utforsk våre relaterte tjenester

Data & AI

Vi i twoday vet hvor viktig det er å utnytte kraften til data og artificial intelligence (AI) for å drive virksomheter fremover. Våre tjenester innen data og analyse er designet for å hjelpe selskaper å ta informerte beslutninger basert på data. 

Les mer om AI

Du er kanskje også interessert i dette:

twoday

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med AI?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995