Skip to content
twoday

Oslobygg satser stort på BI-prosjekt

Kundecase, Oslobygg

Med et mål om 500 aktive brukere er BI-prosjektet hos Oslobygg et stort satsningsprosjekt. Les om hvordan løsningen utvikles med TimeXtender, Power BI og Power Apps.

Oslobygg KF er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Deres oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg, slik som barnehager, skoler, kulturbygg og så videre. Oslobygg er en sammenslåing av de gamle foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur og Idrettsbygg og deler av Boligbygg.

I arbeidet med BI-løsningen er det essensielt med god og riktig innsikt i investeringer, prognoser og risiko (for å nevne noe).

twoday har tidligere jobbet med Oslobygg med å utvikle deres Business Intelligence løsning. De satset stort på BI og dette fortsatte etter sammenslåingen. I Oslobygg verdsettes innsikten man får med BI og det er et stort satsningsområde.

Tre damer står og ser ned på en ipad i en rulletrapp

«Det som er veldig kult med å jobbe med Oslobygg er at de er ambisiøse og har lyst til å gjøre mye»

Julie Wilberg, Senior Analytics- og BI-konsulent i twoday.

Oslobygg KF har valgt å benytte TimeXtender for å samle data i et datavarehus, og visualisere dataene i Power BI med en Power Apps integrasjon.

For å kartlegge hva de konkrete behovene innen innsikt og data er, har det blitt gjennomført workshops med ledere og direktører i de 6 divisjonene i selskapet. Samlet ble dette en liste med 350 BI-behov!

Behovene ble sortert og prioritert, og ble til 25 arbeidspakker som blir gjennomført i løpet av 2022 og 2023. Arbeidspakkene inkluderer innhenting, sammenstilling og visualisering av dataene i Power BI rapporter. Rapportene inkluderer økonomirapport, fakturaoversikt, rapporteringsløsninger for driftsbudsjett og prosjektledelse, KPI dashboard, og rapporter for eiendomsdrift og vedlikehold. 

«Det har vært gjennomført en strategiimplementeringsprosess i Oslobygg for å identifisere tiltak som skal bidra til strategisk måloppnåelse. Svært mange av tiltakene knytter seg til å etablere bedre datagrunnlag og lettere tilgang på informasjon. Derfor er BI-prosjektet et av de viktigste prosjektene som kjøres i Oslobygg. Det har allerede hjulpet oss med å redusere manuell rapportering, automatisert rapporteringsprosesser og gitt oss innsikt.»

Sahdat Saleem Malik, senior forretningsutvikler IKT hos Oslobygg.

twoday

Slik har data blitt samlet

Arbeidet med TimeXtender startet da selskapet var Undervisningsbygg, men da de sammen med Kultur- og idrettsbygg, og Omsorgsbygg, ble til Oslobygg fortsatte dette arbeidet. I TimeXtender samles data fra alle tre foretakene. Dette gjør at de har alle dataene i et system og de kan se historiske data fra alle tre selskapene.

TimeXtender har vært veldig nyttig for Oslobygg så langt. Før ble dataene skrevet i R med tusenvis av linjer med kode. Nå med TimeXtender har man fått ryddet opp og fått en oversiktlig løsning. Det er mye mer ryddig og man kan se hvor dataene kommer fra og det er enklere å gjøre endringer.

twoday

Interaktive rapporter i Power BI og Power Apps

Det er viktig for Oslobygg å ha interaktive rapporter som kan oppdateres raskt og enkelt. Derfor falt valget på Power BI med integrerte Power Apps.

twoday har allerede laget et førsteutkast til nye Power BI rapporter med integrert Power Apps, som snakker med datavarehuset. Alle ansatte i Oslobygg har nå fått Power BI-lisens og noen av rapportene har nå alle (som er ca. 550 personer) tilgang til.

Fordelen med Power Apps integrert i Power BI er at man kan skrive inn endringer og notater rett inn i rapporten og det blir oppdatert med en gang. Ved å legge inn notater i Power Appen blir det automatisk synlig i Power BI-rapporten.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995