Skip to content

Vi leverer dataplattform fra de ledende leverandørene på markedet

Trykk på logoen under for å lese mer om produktet.

Noen dataplattformer leveres som en skybasert tjeneste (iPaaS - Integration Platform as a Service), noen leveres som SaaS (Software as a Service), og andre igjen er hybrid eller on-prem, hvis man av praktiske eller lovmessige årsaker må behandle data lokalt. 

En dataplattform har følgende hovedformål:

 • Integrasjon mellom datakilder, og datafangst fra disse. Ofte i sanntid eller nær sanntid
 • Sammenstilling av data fra alle datakilder på rådataformat
 • Datakvalitet
 • Kontroll og korreksjon 
 • Tilgjengeliggjøring av data:
  • rådataformat for data sciences 
  • forretningsmodellert format for selvbetjent datavisualisering
 • Semantisk lag
 • Tilpassing til bedriftens vokabular, hierarki, definisjoner og felles utregninger
 • Governance og sporbarhet

twoday hjelper deg med dataplattform

twoday har lang erfaring med integrasjon av data og datasystemer gjennom ledende business intelligence-verktøy og moderne dataplattformer. Vi hjelper med datafangst, sammenstilling, kvalitetskontroll og oppdateringslogikk slik at informasjonen registreres kun én gang, og resten automatiseres.

To mannlige kollegaer ser på en PC sammen

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dataplattform?

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995