Skip to content

Inbound marketing er kulturendring ​i hele virksomheten.

Dette får du gjennom en inboundstrategi​

Ved å fokusere på å tiltrekke og engasjere potensielle kunder gjennom relevant og verdifullt innhold, kan strategien hjelpe bedrifter med å bygge sterke kunderelasjoner, øke merkevarekjennskap og oppnå økonomisk vekst. 

En god inboundstrategi kan også hjelpe bedrifter med å differensiere seg fra konkurrentene og bygge en langsiktig og bærekraftig markedsføringsstrategi.

inbound-marketing-modell_outline_hvit (1)

Slik utvikler twoday inbound-strategien​ din

Utviklingen av inboundstrategien består av åtte steg med en kombinasjon av workshops, feltarbeid og presentasjon. Vår målsetting er å bygge en inboundstrategi som gir dere resultater på kort og lang sikt.

For et vellykket prosjekt er det viktig at vi sammen etablerer en felles strategisk forventning ved å identifisere og definere klare mål.
For å utvikle merkevaren videre er en grundig analyse av dagens salgsprosesser, markedsføring og servicefunksjoner nødvendig, da alle bedrifter har verdifull kunnskap om sitt eget marked som det er viktig å bygge på.
Målet med inbound marketing er å nå en interessant målgruppe som har spesifikke spørsmål og utfordringer som din bedrift kan løse, og ved å opprette personas kan alle avdelinger ha samme fokus og bedre forståelse av kundene, noe som hjelper markedsførere å skape bedre innhold.
Å forstå kundereisen innebærer å se virksomhetens kontaktpunkter fra kundens perspektiv, slik at vi kan identifisere kunnskap om ønsket og faktisk kundeopplevelse.
Med Marketing Automation kan du  automatisere repeterende, manuelle oppgaver som utsendelse av epost, publisering på sosiale medier og annonsering, med mål om å spare tid og samtidig tilpasse kundeopplevelsen.
Inboundmetoden handler om langsiktig, målbart arbeid, men det er også viktig å sikre noen raske resultat for å motivere virksomheten til videre utvikling.
Inbound marketing trenger en god teknisk plattform for å spore og måle aktiviteten fra de som responderer på markedsaktivitetene i virksomhetens ulike avdelinger;  salg, markedsføring og service. ​
Det viktigste med en strategi er hvilke resultater som skal realiseres på de målene som er etablert, derfor er inbound strategien en retning på arbeidet, men der aktivitetene aldri blir ferdig.

Når blir inbound en suksess?

1.

I en vellykket inboundstrategi blir hele kundereisen satt i system, og virksomheten står samlet om en felles strategi for hvordan datadrevne aktiviteter (lead nurturing) skal bygge relasjoner til interesserte (lead), og som over tid kan bli gode ambassadører for merkevaren.​

2.

For å lykkes med inbound marketing vil det være avgjørende med god kunnskap om målgruppene til produktene og tjenestene du skal selge. For å treffe målgruppene med riktig budskap, er det å bygge personas en god metode for å bli mer treffsikker.​

3.

Inbound marketing er samtidig en kulturendring i hele virksomheten og en helt ny måte å markedsføre og selge produkter og tjenester på. Det betyr at dette ikke bare er en markedsstrategi, men også en salgsstrategi.​

HubSpot + de riktige folkene med spisskompetanse

HubSpot er en av de ledende inbound-plattformene hvor du kombinerer alle markedsaktivitene dine med salg. Det er et verktøy som hjelper deg med å generere leads, bygge kundetillit og øke salget. Rett og slett en alt-i-ett løsning som virkelig kan hjelpe bedrifter med å vokse.

Vi har spisskompetanse innenfor de fleste fagfelt på inbound marketing og strategi, og vi kan leies både på kort og lang sikt. twoday gir deg muligheten til å leie inn den kompetansen du mangler i ditt team.

Hvor mye vet du om kundene dine?

Mindre manuell jobb, mer automatikk med CRM-system. Slik kan du automatisere salg- og markedskommunikasjonen med Marketing Automation!

teknologi-og-softwareuvikling-digital-transformasjon

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director 
oddbjorn.hatloy@twoday.com
+45 93 90 12 37