Skip to content

Hva er Personas? Alt du behøver å vite

Personas er en fiktiv drømmekunde med detaljer om hvordan målgruppen din ser ut. Detaljene beskriver behovene og atferdsmønsteret til din bedrifts eksisterende og potensielle kunder. For å kunne drive effektiv markedsføring må du vite hvem du kommuniserer med, dette får du ved å lage personas og bruke disse som verktøy.
17. mar Lisa-Mari Soriano Kvalsund
Two people working in an office

Hvorfor er det viktig med personas?

Personas hjelper deg å forstå de forskjellige segmentene av målgruppen. Bruker du personas aktivt i markedsarbeidet, kan du lettere sørge for at målgruppens behov og ønsker oppfylles. I tillegg blir dere konkurransedyktige i markedet.  Når du kjenner kundene dine godt, kan du enklere kommunisere mer direkte og spesifikt til hver enkelt.  Personas gir dere innsikten som trengs for å utvikle innhold som treffer kundene, og som oppfordrer dem til å engasjere seg med merkevaren deres. I tillegg blir det enklere å utvikle effektive kampanjer som øker konverteringer. Å lage en slik spesifikk oversikt over målgruppen, hjelper deg å unngå målretting basert på antagelser eller personlige preferanser. 


Les mer: Personas er viktig i en inbound strategi
 

Forskjellen på personas og målgruppe

Som markedsfører er du nok godt kjent med målgrupper. Begge deler er selvfølgelig viktig i markedsføringen, men forskjellen på disse to er viktig å kjenne til. I motsetning til personas, er målgruppe en bred beskrivelse av en gruppe mennesker som deler visse egenskaper, som alder, kjønn, utdannelse, inntekt, interesser og geografisk beliggenhet. Personas er som nevnt en mer detaljert og fiktiv beskrivelse av en bestemt person som representerer en bestemt del av målgruppen. For eksempel kan en persona være "Sara, en 29 år gammel markedsføringskonsulent som elsker yoga og er opptatt av å spise sunn mat. Sara bruker Instagram og TikTok daglig, og søker etter informasjon i Google".

Buyer personas og user personas. Hva er forskjellen?

Både buyer personas og user personas er nyttige for bedrifter som ønsker å utvikle mer målrettede markedsføringsstrategier og bedre kundeopplevelser. Spørsmålet du bør stille deg er hvilken av disse to typene av personas trenger dere - kanskje er det begge to? Dette er forskjellen:

Buyer persona

Buyer persona fokuserer på å forstå kundens kjøpsatferd og beslutningsprosessen rundt kjøpene. Disse er ment å hjelpe med å forstå hvem som tar beslutningene om kjøpene, hva som motiverer dem til å kjøpe, og hvilke problemer eller utfordringer de prøver å løse med kjøpet.

User persona

User persona derimot, fokuserer på å forstå kundenes behov, ønsker og mål når de bruker produktet eller tjenesten. Denne type personas hjelper dere med å forstå hvordan kundene vil bruke produktet eller tjenesten, hva som er viktig for dem i brukeropplevelsen, og hvilke utfordringer de kan møte.

Les mer: Alt du behøver å vite om inbound metodikken

Det er viktig å huske at personas er fiktive beskrivelser av typiske kunder og brukere, og at de ikke representerer alle kundene dine. Derfor bør du bruke personas sammen med annen data og innsikt for å få en helhetlig forståelse av kundene dine.

Hvor mange personas trenger bedriften min?

Antall personas en bedrift trenger bør avhenge av flere faktorer, for eksempel størrelsen på bedriften, antall produktlinjer eller tjenester som tilbys, og mangfoldet av målgrupper dere ønsker å nå.

Som en generell retningslinje kan det imidlertid være hensiktsmessig å lage et begrenset antall personas, typisk mellom tre og fem. Dette vil gi bedriften en klar og fokusert forståelse av hovedmålgruppene, samtidig som det gir rom for tilstrekkelig variasjon og innsikt i ulike segmenter av publikum.

Husk at kvaliteten på personas er viktigere enn kvantiteten. Det er bedre å utvikle noen få, godt definerte personas med relevant og nøyaktig informasjon, enn å lage mange som er vagt definert og ikke gir noen betydelig innsikt.

Slik lager du personas til din virksomhet

Det er en tidkrevende prosess å lage personas, men resultatet er verdt jobben. For å få resultatet må du gjennom en prosess som innebærer innsamling av data, analyse og sammendrag av funnene. Her er fire steg du kan følge for å lage personas:

1. Innsamling av data

Start med å samle inn data om målgruppen din. Dette kan gjøres gjennom ulike metoder som intervjuer, spørreundersøkelser, brukertesting og analyse av data fra eksisterende kilder. Hovedmålet med denne fasen er å identifisere fellesnevnerne og mønstrene blant målgruppen.

2. Identifisering av brukertyper

Basert på dataene som er samlet inn, kan dere identifisere ulike brukertyper eller segmenter som er relevante for produktet eller tjenesten din. Disse brukertypene kan være basert på demografiske trekk, atferd eller preferanser.

3. Opprett personas

For hver brukertype kan dere opprette én persona. En persona bør ha et navn, et bilde og en beskrivelse som inkluderer informasjon om alder, kjønn, yrke, mål, utfordringer og interesser. Det er også viktig å inkludere informasjon om brukerens atferd når det gjelder produktet eller tjenesten din.

Dette er dog ikke nok for å kunne danne et bilde av hvordan vi skal nå kundene. For å virkelig forstå en persons behov og preferanser, må man også undersøke hvordan de konsumerer innhold, hva som er deres daglige utfordringer, og hva som er deres daglige oppgaver.

4. Validering av personas

Etter at personasene er opprettet, kan dere validere dem ved å teste dem mot målgruppen. Dette kan gjøres gjennom intervjuer, brukertesting eller spørreundersøkelser.

Det er viktig å huske på at personas ikke er en eksakt vitenskap, og det kan være vanskelig å få et fullstendig bilde av målgruppen. Derfor er det viktig å fortsette å samle inn data og justere personasene etter hvert som dere får mer informasjon.

Les mer: Trenger du hjelp med markedsføring? Lei spisskompetansen du mangler

Personas - en kontinuerlig jobb

For å sikre at de du har laget fortsatt er representative for brukerne, er det viktig å oppdatere og vedlikeholde personas over tid. 

På grunn av endringer i teknologi, trender, livsstil og kulturelle faktorer, kan brukeratferd forandre seg. For å sikre at dine personas fortsatt er relevante, bør de justeres basert på slike endringer.
Nye målgrupper kan dukke opp som følge av endringer i markedsforhold eller forretningsstrategier. Det blir derfor viktig å utvikle nye personas for disse målgruppene om det er aktuelt.

I tillegg må du være innstilt på at personas bør oppdateres for sikre at de fortsatt er relevante for brukerne også. Produktene og tjenestene dine endrer seg over tid, dette kan skje som følge av innovasjon, oppkjøp eller andre forretningsmessige beslutninger.

Trenger du hjelp til å komme i gang med Personas?

Nå håper jeg du vet hva personas er, og kanskje tenker du det er på tide å sette i gang? Vi kan hjelpe dere å lage personas! Dersom dere trenger hjelp til å komme i gang så kan vi i twoday bistå dere med hele eller deler av prosessen. 

Forfatter

Lisa-Mari  800x

Lisa-Mari Soriano Kvalsund
Digital markedsfører, twoday

Lisa-Mari jobber som innholdsprodusent, prosjektleder og produktmarkedsfører.

Relaterte artikler