Skip to content
twoday

Teknologi som konkurransefortrinn

Wattn

I 2021 slo strømselskapene Tafjord, Tussa, SFE og Sognekraft seg sammen for å skape det nye og spennende strømselskapet Wattn. Wattn har en sterk markedsposisjon på Nordvestlandet, men har også ambisjoner om nasjonal og internasjonal vekst. Med større felles ressurser kan Wattn tilby et fremtidsrettet spekter av tjenester og produkter for kundene.

 

Hva trengte Wattn?

Wattn hadde behov for bistand innenfor flere av tjenestespekteret til twoday, før lansering av nye tjenester skulle nettside, bedriftsportal, app og innhold utarbeides. Vi ble derfor bedt om å se på følgende utfordringer:

 

Prosjektledelse på vegne av Wattn for å koordinere flere leverandører

Nettside

Utvikle bedriftsportal hvor kundene har full oversikt over forbruk og fakturaer

API og pålogging for app til privatmarkedet

Rådgivning

Innholdsproduksjon

Drive oppmerksomhet ved lansering

En god start - rådgivning

Forprosjekt bestod av kartlegging og teknisk rådgivning. I et fremoverlent selskap som Wattn med store vekstambisjoner var skyløsninger et naturlig valg. twoday bistod med rådgivning for å sikre riktige løsninger for Wattn, basert på bred erfaring med å implementere løsninger i skyen, og gav råd for å kunne ta kostnadseffektive valg.

Et prosjekt av en slik størrelse krever stødig prosjektledelse, vi leverte prosjektledelse fra vår side i tillegg til prosjektleder internt hos Wattn for å holde orden på leveranser og flere underleverandører, dette var kritisk for å få til en god dialog mellom alle partner, og tidsbesparende da det ført til kort vei til viktige avgjørelser og avklaringer underveis.

Wattnsanntidsmåler

"twoday var en viktig støttespiller når en fleksibel plattform skulle etableres, med sparring og rådgivning innen løsningsarktektur, mulighetsrom i sky og anbefalinger for implementasjon."

Thomas Fossum, Chief Digital Officer Wattn

 

Løpende oversikt over forbruk

Som bedriftskunde av Wattn vil du til enhver tid ha oversikt over løpende forbruk, effekttopper, fakturaer, spottpriser, oversikt over abonnementet ditt og din bedrifts CO2 avtrykk. twoday har i tett samarbeid med Wattn, utviklet bedriftsportalen som henter ut denne dataen og synliggjør det for kundene på en god og forståelig måte.

Har bedriften din forvaltningsavtale hos Wattn vil all relevant informasjon knyttet til porteføljen vises på en egen side i portalen. For kunder som har sanntidsmåler knyttet til sine målere vil de kunne følge med på forbruket sitt i sanntid, og få effektvarsel når forbruket nærmer seg en gitt terskelverdi. Det kommer også mye nytt og spennende som straks lanseres for bedriftskundene til Wattn, og for de av kundene som ønsker å være først ute med å teste ny funksjonalitet blir dette nå lansert i en betaversjon. Dette omfatter en egen analyseside med et eget energiovervåkningssystem, som blant annet gir kunden oversikt over flere typer energikilder, fleksibilitet rundt forbrukssammenligning og egen ET-kurve.

 

becca-tapert

Bli varslet om forbruk

Med Wattn sin egen app kan du som privatkunde følge med på strømforbruket ditt rett fra mobilen. Du ser nøyaktig hvor mye strøm du bruker og hva den koster, og i tillegg har du full oversikt over dine faktura, avtaleinformasjon, integrert elbillading, tips til hvordan å bruke strøm smartere, nyheter fra Wattn – og mulighet for å aktivere varslingstjenester for bl.a. forbruk og pris . Dette gir kundene en god oversikt over eget forbruk til enhver tid, og legger til rette for at du som kunde kan administrere store deler av ditt kundeforhold selv via appen. twoday har utviklet påloggingsløsning, API som gir kritisk data til appen og enkelte visningsflater i appen. twoday har i tillegg bistått Wattn med prosjektledelse på kundesiden for å koordinere mellom flere ulike leverandører.

 

Wattn

Datadrevne beslutninger

Wattn utfordret tidlig twoday på mulighetene for å kunne dra nytte av data både eksternt og internt. Vi har levert løsning innenfor dataplattform og Power BI som gir både intern og ekstern innsikt og verdi. Dette fokuset har allerede vist seg å gi avkastning i form av fleksibilitet og gitt flere muligheter da viktige data blir lettere tilgjengelig og mulig og hente ut på en strukturert måte. Utgangspunktet her er en fleksibel dataplattform, der en ser på nåværende og fremtidige behov med tanke på hvilke type data man vil ha behov for, og prediksjoner om volum på dataene. Det er for eksempel stor forskjell på å legge til rette for lagring av pulsdata fra strømmålere, og mer tradisjonelle datakilder.

"Etableringen av en dataplattform som en del av den digitale plattformen har vært svært viktig for Wattn. Denne gir oss muligheten til å samle og transformere data til bruk i digitale flater for sluttkunde og gjør at vi kan være en datadrevet organisasjon, hvor avgjørelser taes basert på et godt datagrunnlag og innsikt."

Thomas Fossum, Chief  Digital Officer Wattn

 

Digital synlighet og tilstedeværelse

Som ny aktør i markedet er det viktig for Wattn for å sikre en god kundeopplevelse, og ikke minst gjør det enkelt å bli kunde. Nettsiden er en viktig del av Wattns løsning hvor forbrukere får nyttid oppdatert informasjon, og hvor Wattn deler rundt sitt engasjement for bærekraft.

En klar merkevare og uttrykk var viktig som utfordrer i markedet, SDG har levert alt av design til nettsider og digitale flater. twoday har lang erfaring innenfor CMS-leveranser, og bistår innenfor utvikling, integrasjoner og SEO. Nettsidene er levert på CRAFT. For å møte en voksene kundemasse, og et økende fokus på strøm i markedet er det lagt vekt på å skape en robust, sikker og skalerbar plattform som kan utvikle seg med tiden. Dette var sentralt for Wattn og et viktig punkt i innledende fase.

For å tiltrekke seg kunder er du ikke bare avhengig av en god kundeside, men å få budskapet ut i markedet. Vår avdeling innenfor digital markedsføring har bistått Wattn med innholdsproduksjon og annonsering i sosiale medier, vi bisto som rådgivere for å finne målgruppe og optimalisere markedsmidlene hos Wattn for å nå den riktige målgruppen.

«Det ble stilt høye krav til leveranser og fremdrift, og vi jobbet tett med teamet i twoday for å få alle brikker på plass. Vi satte stor pris på å jobbe med en aktør som var like engasjert i prosjektets suksess som vi. twoday stilte på med god rådgiving, høy faglig kompetanse og imponerende tilgjengelighet. Vi har fått et produkt vi er svært godt fornøyde med, og som markedet har tatt godt imot, og vi gleder oss til å jobbe videre mot nye spennende mål.» 

Inger Lise Vereide, leder marked i Wattn

 

Flere kundehistorier

twoday

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Torstein Ødegard

COO - twoday Avento
torstein.odegard@twoday.com
966 29 911