Skip to content
twoday

Optimar Commander

Optimar Commander

Innsikt kan gi store gevinster - økt presisjon, produktivitet og kvalitet. Optimar ønsker å hjelpe kundene å optimalisere driften, og utviklet derfor den digitale driftsplattformen Optimar Commander i samarbeid med twoday. Løsningen er skreddersydd for sjømatnæringen, og tas nå i bruk av produsenter over hele verden.

Optimar - verdensledende på utstyr for fiskehåndtering

Optimar er en av verdens ledende leverandører av automatisert utstyr for fiskehåndtering, og har i overkant av 400 ansatte i Norge, Spania, USA og Romania. Selskapet eies av tyske Haniel Group og har hovedkontor på Valderøy utenfor Ålesund, i hjertet av den maritime klyngen på Sunnmøre. I tillegg til produksjon og videreutvikling av utstyr og maskiner, satser Optimar nå sterkt på teknologiske løsninger til sjømatprodusenter, et globalt marked i kraftig vekst. 

Data på detaljnivå

Ved hjelp av Optimar Commander kan brukerne innhente, overvåke og analysere data fra sensorer tilknyttet produksjonsutstyr i fabrikker og ombord i fartøyer. Informasjonen visualiseres i form av et personlig tilpasset dashboard. Dette kan vises på både displayskjermer, PC og i mobilapp, og man kan sette opp sanntids-monitorering og varslinger etter behov.

Commander gjør KPI-informasjon lett tilgjengelig for brukerne, forenkler dynamisk rapportering, og dokumenterer kvaliteten i produksjonsprosessene. Plattformen kan også brukes i planlegging av prediktivt vedlikehold, varsling av avvik knyttet til produksjonsutstyr, samt overvåkning av eksempelvis oksygennivå, antall fisk og temperatur i merder.

All datainnsamling på fabrikkene gjøres av Optimar, og er i seg selv ikke umiddelbart nyttig for kunden. Vår oppgave har vært å lage en skreddersydd web-applikasjon som skal presentere disse dataene på en måte som skape verdi for kunden, samtidig som den skal fungere som et kommunikasjonsverktøy mellom kunden og Optimar.

FCB18AC50D0543FDAD3D39C9B9388624

Hva er Optimar Commander? 

Optimar Commander er i sin helhet bygget i Microsoft Azure. I Azure blir det brukt flere tjenester som analyserer og bearbeider data, før disse blir lagret i egnet database slik at de kan leveres raskest mulig til sluttbruker. Når kundene så går inn i Commander, har de full oversikt over sine båter/fabrikker og utstyret som finnes, og kan enkelt se en overordnet oversikt per fabrikk, eller gå ned på komponentnivå for å få et mer detaljert bilde på både sanntidsdata og historiske verdier. Sentralt i løsningen står Azure IOT Hub som administrerer og tar i mot data som blir sendt inn fra fabrikkene, før data rutes til forskjellige destinasjoner - enten i form av sensordata i en database eller eksempelvis varslinger til brukere.

 

Webapplikasjonen som brukerne benytter er bygget i React, som kommuniserer med et .NET Core Web API. Dette APIet kommuniserer videre med skytjenestene i Azure for å hente ned og behandle data før sluttbrukeren får informasjonen presentert. Azure er i konstant utvikling og det tilgjengeliggjøres nye tjenester på regelmessig basis, samt oppdateringer av eksisterende produkter og tjenester. Det er derfor essensielt å gjøre nøye vurderinger av hvilke behov man sitter med for å ta i bruk tjenestene som løser det konkrete behovet, samt å sørge for at løsningen kan skaleres for fremtidige behov. twoday leverer i dag et bredt spekter av tjenester i Azure og har bred erfaring rundt arkitektur og valg av løsninger.

B1C6844018BA465DBEBDA860D62DDB05
A5EBFC0BBB654FF0A1BE1B36743E609B
twoday

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Torstein Ødegard

COO - twoday Avento
torstein.odegard@twoday.com
966 29 911