Skip to content

Vi har følgende kompetanser tilgjengelig

Hvilken kompetanse har vi tilgjengelig?

Våre digitale markedsførere jobber både strategisk og operativt i alle digitale kanaler. Behovet vil variere fra kunde til kunde, derfor avklares det på forhånd hvilken kompetanse som er nødvendig for å løse oppgaven.

Vi besitter god kompetanse på strategiutforming og implementering, samt innenfor de ulike markedsaktivitetene. Nedenfor kan du lese mer om de ulike markedsaktivitetene vi tilbyr.

Annonsering og håndtering av sosiale medier

Google-annonsering

Bannerannonsering

SEO

Marketing automation og nyhetsbrev

Nettside

Innholdsproduksjon og design

Når er det aktuelt å leie en digital markedsfører?

Det vil i flere situasjoner være aktuelt å leie en markedsressurs i en lengre eller kortere periode. Ved å leie inn en ressurs får du fleksibilitet.

Du kan selv bestemme hvor lenge du har behov for et par med ekstra hender, og slipper å gå gjennom en full ansettelsesprosess. Du får også mulighet til å avklare eventuelle forlengelser.

Det er flere situasjoner som vil være aktuelle for å leie inn en ressurs:

  • Foreldrepermisjoner
  • Spesifikk kompetanse i en avgrenset periode
  • Akutt eller langtidssykemelding
  • I påvente av en fast ansettelse

“Ved å leie inn digitale markedsførere fra twoday får vi økt kompetansen i markedsavdelingen vår, samtidig som de avlaster oss med markedsaktiviteter i ulike digitale kanaler. Det er en fleksibel løsning som gir trygghet og forutsigbarhet.”

- Villen Cathrine Olander, Head of Brand and Marketing hos Visma Software

Prosess ved oppstart

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Vi starter med en behovsavklaring

Vi avklarer hvilke behov hver kunde har for å kunne tilby riktig ressurs. 

streamlinehq-hierarchy-5-interface-essential-100

Tildeling av konsulenter

Kunde får tildelt konsulenter etter behov, og vil kunne gi tildelt konsulenter innsikt i bedriften og fremtidsplaner.

streamlinehq-analytics-graph-business-products-100

Utførelse av avklarte oppgaver

Tildelt ressurs utfører, rapporterer og har et tett samarbeid med kunde.

Lei en digital markedsfører, markedssjef eller hel avdeling

Ny teknologi, regelverk og bruksmønstre gjør at markedsføring er et fag i stadig endring. Dagens landskap krever bredere spisskompetanse enn tidligere, og de fleste avdelinger har vanskeligheter med å finne ressursene de trenger. 

Vi i twoday gir deg muligheten til å leie inn den kompetansen du mangler i ditt team. Vi har spisskompetanse innenfor de fleste fagfelt på digital markedsføring og strategi, og kan leies både på kort eller lang sikt. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe med digital markedsføring?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director
oddbjorn.hatloy@twoday.com
+45 93 90 12 37