Skip to content

Kurs i universell utforming for redaktører

Vil du sikre at nettsiden din når ut til alle brukere, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller teknisk kompetanse? Da er universell utforming (UU) av nettsider avgjørende.

Offentlige virksomheter er pålagt å følge UU-kravene, og stadig flere private bedrifter velger å gjøre det samme for å være inkluderende og nå ut til et bredere publikum. Hos twoday tilbyr vi kurs for redaktører som ønsker å lære mer om hvordan de kan gjøre nettsidene sine mer tilgjengelige og brukervennlige. Ta steget mot en mer inkluderende nettside i dag!

Gruppe mennesker sitter i et møterom og prater med hverandre_2

Våre designprinsipper:

Designprosessen tilpasses case og type oppdrag vi jobber med. I oppstartsfasen av et prosjekt sikrer vi at hele teamet har en felles forståelse av designprosessen, og det settes forventninger og retningslinjer for alle involverte roller i prosjektet. 
 
Vi har noen designprinsipper vi alltid prøver å følge:

Brukeren i sentrum

Vi mener det å forstå menneskers oppførsel, behov og motivasjon, er essensielt for å utvikle nyttige løsninger. Derfor står brukeren alltid i sentrum av vårt arbeid.

Ønsker alltid tilbakemelding

Vi søker hyppig feedback for å sikre at arbeidet vi leverer er verdifullt for brukerne.

Tett samarbeid

Vi tror på et tett samarbeid med utviklerne. Sammen finner vi de beste løsningene.

Vi er utfordrere

Vi utfordrer basert på kunnskap om teknologi, brukerinnsikt og etablerte prinsipper for god brukervennlighet.

Trenger dere hjelp med tilgjengelighetserklæringen?

Innen 1. februar 2023 pliktet alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Fristen for å publisere tilgjengelighetserklæringen er utløpt, men vi står fremdeles klare til å hjelpe deg med  UU-sjekk.

Fagmiljø UX

Fagmiljøet vårt

Vårt fagmiljø innen UX-design har spisskompetanse innen innsiktsarbeid og brukerinvolvering, konseptutvikling, interaksjonsdesign og universell utforming. Vår faglige bredde hjelper oss å skape gode brukeropplevelser gjennom nyttige, innbydende og engasjerende løsninger. Vi leder designprosesser i prosjektene våre med ulike designmetodikker, og tar initiativ til å tenke utenfor boksen.

Vi har forskjellig bakgrunn, samt forskjellige interesser og erfaringer innen faget. Dette opplever vi som en stor styrke når vi møtes for å hjelpe hverandre med designutfordringer vi møter på ute i prosjektene. Vi utvikler oss faglig ved å lære av hverandre og holder oss oppdaterte sammen.

Universell utforming

Universell utforming handler om å lage gode, digitale løsninger tilpasset alle uavhengig av om man har en fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. I prosjekt jobber vi aktivt med å sikre at kravene til universell utforming blir fulgt, og vi er pådrivere for at alle roller på teamet skal ha god forståelse av verdien det gir.

Ved å følge krav og prinsipper om universell utforming vil brukervennligheten automatisk bli bedre for alle. Eldre med begrenset kunnskap om IKT, en person som leser på skjerm i sterkt sollys, eller en person som kjøper billett i full fart til bussen har alle nytte av gode og gjennomtenkte løsninger.

Innen 1. februar 2023 pliktet alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Fristen for å publisere tilgjengelighetserklæringen er utløpt, men vi står fremdeles klare til å hjelpe deg med  UU-sjekk.

Designers working on their computer

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om design og brukeropplevelse, eller om du ønsker et møte med oss.