Trenger dere hjelp med tilgjengelighetserklæringen?

Innen 1. februar 2023 pliktet alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Fristen for å publisere tilgjengelighetserklæringen er utløpt, men vi står fremdeles klare til å hjelpe deg med  UU-sjekk.

Våre designprinsipper:

Designprosessen tilpasses case og type oppdrag vi jobber med. I oppstartsfasen av et prosjekt sikrer vi at hele teamet har en felles forståelse av designprosessen, og det settes forventninger og retningslinjer for alle involverte roller i prosjektet. Vi har noen designprinsipper som vi alltid prøver å følge:
 
  • Vi mener det å forstå menneskers oppførsel, behov og motivasjon, er essensielt for å utvikle nyttige løsninger. Derfor står brukeren alltid i sentrum av vårt arbeid.
  • Vi jobber iterativt med å visualisere alternative løsninger for å støtte dialog og forståelse.
  • Vi søker hyppig feedback for å sikre at arbeidet vi leverer er verdifullt for brukerne.
  • Vi tror på et tett samarbeid med utviklerne. Sammen finner vi de beste løsningene.
  • Vi utfordrer basert på kunnskap om teknologi, brukerinnsikt og etablerte prinsipper for god brukervennlighet. 
Fagmiljø UX

Fagmiljøet vårt

Vårt fagmiljø innen UX-design har spisskompetanse innen innsiktsarbeid og brukerinvolvering, konseptutvikling, interaksjonsdesign og universell utforming. Vår faglige bredde hjelper oss å skape gode brukeropplevelser gjennom nyttige, innbydende og engasjerende løsninger. Vi leder designprosesser i prosjektene våre med ulike designmetodikker, og tar initiativ til å tenke utenfor boksen.

Vi har forskjellig bakgrunn, samt forskjellige interesser og erfaringer innen faget. Dette opplever vi som en stor styrke når vi møtes for å hjelpe hverandre med designutfordringer vi møter på ute i prosjektene. Vi utvikler oss faglig ved å lære av hverandre og holder oss oppdaterte sammen.

Universell utforming

Universell utforming handler om å lage gode, digitale løsninger tilpasset alle uavhengig av om man har en fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. I prosjekt jobber vi aktivt med å sikre at kravene til universell utforming blir fulgt, og vi er pådrivere for at alle roller på teamet skal ha god forståelse av verdien det gir.

Ved å følge krav og prinsipper om universell utforming vil brukervennligheten automatisk bli bedre for alle. Eldre med begrenset kunnskap om IKT, en person som leser på skjerm i sterkt sollys, eller en person som kjøper billett i full fart til bussen har alle nytte av gode og gjennomtenkte løsninger.

Innen 1. februar 2023 pliktet alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Fristen for å publisere tilgjengelighetserklæringen er utløpt, men vi står fremdeles klare til å hjelpe deg med  UU-sjekk.

Designers working on their computer

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om design og brukeropplevelse, eller om du ønsker et møte med oss.