Skip to content

Dette kan vi hjelpe deg med

Basert på en smidig og iterativ prosess, samler og analyserer vi innsikt som avdekker brukerbehov, utfordringer og løsningsrom. I samarbeid med kunden og tekniske ressurser kombinerer vi kundens forretningsmål og tekniske begrensninger, med innsikt om brukerbehov og kreative problemløsningsevner. På den måten skaper vi intuitive og robuste løsninger som er relevante og nyskapende, og som gir høy verdi både for kunden og for sluttbrukere.

Kundereferanser

Sjekk ut hva vi har gjort for våre kunder

Våre tjenester forklart:

Mann og dame står og prater mens damen gestikulerer

Brukeropplevelsesdesign / UX

Brukeropplevelse handler om hvordan produkter eller tjenester oppleves av de som bruker dem. I brukeropplevelsesdesign samler vi innsikt, tester og designer med sluttbrukeren i fokus. Ved å lære om og å få input fra de som skal bruke løsningen slipper vi å basere oss på gjetting, og sikrer i stedet at formål, funksjon og design er tilpasset faktiske brukerbehov.
Bilde av en hånd som peker på en PC-skjerm

Interaksjonsdesign / UI

Hvordan bygge grensesnittet mellom teknologi og brukere? Det visuelle er en viktig del av brukeropplevelsen til en tjeneste eller et produkt. Med prosesser og metoder fra interaksjonsdesign optimaliserer vi interaksjonen mellom brukere og digitale systemer, skal at den fungerer godt og effektivt.  
Et menneske står og ser på lysende lamper festet i vegg

Tjenestedesign

Tjenestedesign er å skape helhetlige brukerrettede tjenester. Gjennom inngående innsiktsarbeid kartlegges blant annet tjenestens prosesser, økosystem og brukerreiser. Fokuset er på å skape trygge og intuitive tjenester som støtter oppunder det brukerne ønsker å oppnå.

Nærbilde av en kvinne som smiler blant kollegaer

Innsikt og analyse

Systematisk innsamling og analyse av innsikt skiller informerte designbeslutninger, fra antakelser og gjetting. Metoder vi benytter er blant annet intervju, observasjon, brukertesting, brukerundersøkelser og workshops. Funn analyseres og presenteres til teamet via visuelle formater som: Affinity diagrammer, brukerreiser, frekvenstabeller, personas, user stories, og brukerflyter.

To damer og en mann står og holder i en ipad og smiler

Brukertesting

Brukertesting er et viktig verktøy i enhver produkt- og utviklingsprosess. Med brukertesting får vi bekreftet eller avkreftet hypoteser, validert designvalg og samlet innsikt om brukerbehov og handlingsmønstre. Designdrevet brukertesting før og underveis i produktutviklingen sørger for at utviklerne får brukt tiden sin optimalt, og at du som kunde kan være trygg på produktet eller tjenesten din er gjennomtestet i god tid før lansering.​
To menn står utenførs og prater med hverandre

Designsystem

Et designsystem er en viktig del av merkevarebygging og helhetlig design. Designsystemet består av alle bitene som utgjør den visuelle og funksjonelle profilen til løsningen din. Ved å ha et designsystem tilrettelegges det for gjenbrukbare komponenter, slik at designere og utviklere kan spare tid under utvikling.​

Universell utforming

Universell utforming handler om å lage gode, digitale løsninger tilpasset alle uavhengig av om man har en fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. I prosjekt jobber vi aktivt med å sikre at kravene til universell utforming blir fulgt, og vi er pådrivere for at alle roller på teamet skal ha god forståelse av verdien det gir.

Ved å følge krav og prinsipper om universell utforming vil brukervennligheten automatisk bli bedre for alle. Eldre med begrenset kunnskap om IKT, en person som leser på skjerm i sterkt sollys, eller en person som kjøper billett i full fart til bussen har alle nytte av gode og gjennomtenkte løsninger.

Innen 1. februar 2023 pliktet alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Når det gjelder private bedrifter er dette ikke et krav, men det oppfordres likevel på det sterkeste.

Designers working on their computer

Workshops

Vi har god erfaring med planlegging og fasilitering av workshops. Workshops kan brukes til ulike formål underveis i prosjektet, og er for eksempel spesielt nyttig i oppstartsfasen for å lære om utfordringer og ønsker sammen med kunden. 

Workshops kan brukes som et verktøy for:

  • Avklaring: et felles forum der man kan komme til enighet
  • Læring: innsiktsdeling med teamet
  • Idémyldring: utforsking av ideer eller potensielle løsninger i fellesskap
  • Bygge relasjoner: en arena for å bli kjent og knytte teamet tettere sammen

Workshops skaper engasjement og er, sammenliknet med tradisjonelle møter, en aktiv måte å få frem ideer og kunnskap på.

twoday-kapacity-situation-37-1280
Fagmiljø UX

Fagmiljøet vårt

Vårt fagmiljø innen UX-design har spisskompetanse innen innsiktsarbeid og brukerinvolvering, konseptutvikling, interaksjonsdesign og universell utforming. Vår faglige bredde hjelper oss å skape gode brukeropplevelser gjennom nyttige, innbydende og engasjerende løsninger. Vi leder designprosesser i prosjektene våre med ulike designmetodikker, og tar initiativ til å tenke utenfor boksen.

Vi har forskjellig bakgrunn, samt forskjellige interesser og erfaringer innen faget. Dette opplever vi som en stor styrke når vi møtes for å hjelpe hverandre med designutfordringer vi møter på ute i prosjektene. Vi utvikler oss faglig ved å lære av hverandre og holder oss oppdaterte sammen.

Våre designprinsipper:

Designprosessen tilpasses case og type oppdrag vi jobber med. I oppstartsfasen av et prosjekt sikrer vi at hele teamet har en felles forståelse av designprosessen, og det settes forventninger og retningslinjer for alle involverte roller i prosjektet. 
 
Vi har noen designprinsipper vi alltid prøver å følge:

Brukeren i sentrum

Vi mener det å forstå menneskers oppførsel, behov og motivasjon, er essensielt for å utvikle nyttige løsninger. Derfor står brukeren alltid i sentrum av vårt arbeid.

Ønsker alltid tilbakemelding

Vi søker hyppig feedback for å sikre at arbeidet vi leverer er verdifullt for brukerne.

Tett samarbeid

Vi tror på et tett samarbeid med utviklerne. Sammen finner vi de beste løsningene.

Vi er utfordrere

Vi utfordrer basert på kunnskap om teknologi, brukerinnsikt og etablerte prinsipper for god brukervennlighet.

Trenger dere hjelp med tilgjengelighetserklæringen?

Innen 1. februar 2023 pliktet alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Når det gjelder private bedrifter er ikke dette et krav, men det oppfordres likevel på det sterkeste for et inkluderende nettsted.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om design og brukeropplevelse, eller om du ønsker et møte med oss. 

Vi er på bloggen

Les mer om UX i twoday