Skip to content
twoday

Modernisering og nyutvikling hos Landbruksdirektoratet

Kundecase

Landbruksdirektoratet (Ldir) hadde et behov for å modernisere og digitalisere en rekke prosesser, og var derfor på jakt etter en strategisk partner. Valget falt på twoday.

Flere av prosessene til Landbruksdirektoratet har vært papirbasert, noe som har ført til lange ventetider og lite effektiv saksbehandling. Les mer om hvordan vi i twoday har bidratt til utvikling, modernisering og effektivisering av prosesser for Landbruksdirektoratet og deres brukere.

Bilde av mann og dame som henger opp postit lapper på et vindu

Behovet

twoday har vært primærleverandør på rammeavtale for utvikling av IKT-systemer for Landbruksdirektoratet. Avtalen omfatter følgende tjenester:

1. Utvikling av nye systemer og tjenester

2. Utrednings- og analyseaktiviteter

Utrednings- og analyseaktiviteter omfatter blant annet teknisk rådgivningstjenester, utredninger eller analyser innen behovskartlegging, arkitekturvalg, teknologivalg eller løsningsalternativer.

Landbruksdirektoratet forvalter en rekke økonomiske og juridiske virkemidler innen norsk landbruk. En viktig forutsetning for god forvaltning er gode digitale løsninger.

Noen av løsningene

Bilde av to traktorer som kjører på et jorde

Tollimport (BRIS)

Landbruksdirektoratet forvalter importvernet for landbruksvarer gjennom administrering av tollnedsettelser, tollkvoter, råvarepriskompensasjon, eksportstøtte og utenlands bearbeiding. Det finnes to løsninger som dekker forvaltningen av importvernet i dag og de var bygget på gammel teknologi og trengte av tekniske årsaker å fornyes.

Nytt system BRIS som utvikles av twoday skal erstatte begge løsningene og bygges på moderne teknologi.

BRIS er et saksbehandlingssystem for behandling av søknader om tollnedsettelser, tollkvoter og tilskudd på landbruksvarer. Søknadsportalen er et tilsvarende system for søkeren, hvor søknader skal kunne leveres digitalt, og sørge for effektiv og høy tilgjengelighet for selvbetjeningsløsning for søkere.

Tollkalkulator

Som første leveranse for BRIS leverer twoday en tjeneste til potensielle Ldir søkere for å beregne mulig tollsats for en ønsket importvare uten å sende inn søknad.

Kjerne i tollkalkulator er beregningsmodul som vil gjenbrukes i BRIS søknad om tollnedsettelser og i saksbehandlingsprosess.

Bilde av mange fargerike containere sett ovenifra
twoday
Tre hvite og sorte kalver ser rett i kameraet

Melkekvotene skal digitaliseres

Landbruksdirektoratet har ansvaret for håndtering og tildeling av melkekvoter. Den nye avtalen innebærer at twoday skal utvikle et helt nytt system for kvoteordningen for melk slik at forvaltningen får en bedre og mer effektiv oversikt over hvilke landbrukseiendommer som har grunnkvote og størrelsen på kvoten.

Den nye løsningen vil bestå av et saksbehandlingssystem for ansatte i Landbruksdirektoratet og en selvbetjeningsløsning for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote og melkeprodusenter.

Rein

Ldir håndterer skjema for melding om reindrift, skjema for søknad om tilskudd og skjema for søknad om erstatning. Den gamle måten å innrapportere om reindrift var papirbasert og således lite moderne og effektiv.

Det fantes derfor et behov for å modernisere prosessene og gjøre det enklere for å melde inn reindrift via Ldir sine nettsider. twoday har derfor digitalisert rapporterings- og saksbehandlingsskjema for melding om reindrift, og all innmelding av reindrift skjer nå via web.

Et reinsdyr står i skogen på vinteren og snur seg mot kamera

Oppnådd
effekt

Dette er store og viktige løsninger for Norges befolkning fordi det påvirker totaliteten i samfunnet gjennom å påvirke bønders hverdag og inntekter.

 
Flere av prosessene til Landbruksdirektoratet har vært papirbasert, noe som har ført til lange ventetider og lite effektiv saksbehandling. Tollimport og Reinløsningen twoday har utviklet, har både modernisert og effektivisert prosessene for Landbruksdirektoratet og deres brukere.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? Ta kontakt i dag