Skip to content

Digitalisering og automatisering hos NOKUT

Kundecase

NOKUT har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske utdanningsinstitusjoner, samt godkjenne og informere om utenlandsk utdanning.

De ønsket å etablere en helhetlig digital plattform for sin virksomhet. twoday ble valgt som partner og leverandør for gjennomføring av prosjekt for digitalisering og etablering av nye selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger.

To kvinnelige kollegaer sitter sammen og smiler

Dette har twoday levert

Målsetningen var å effektivisere og digitalisere NOKUTs søknadsprosesser, som foregikk via post, og administrative prosesser.

Det har blitt laget en effektiv og digital enhetlig løsning for behandling av søknader fra både norske og utenlandske søkere som ønsker å få godkjent utdannelsen. Norske utdanningsinstitusjoner har også fått en enklere og mer effektiv behandling av søknader om å etablere nye utdanningstilbud. Løsningen dekker saksbehandling hos NOKUT, samt selvbetjening for individuelle søkere og utdanningsinstitusjoner.

Løsningen gir

  • Døgnåpne tjenester via selvbetjening
  • Enklere og mer oversiktlige prosesser for søkere fra hele verden
  • Enklere og mer effektive prosesser for utdanningsinstitusjoner
  • Enhetlig samhandling i en og samme løsning for ansatte hos NOKUT
  • Elektronisk samhandling mellom eksterne søkere, sakkyndige og saksbehandlere i NOKUT
  • Sømløs integrering med NOARK Arkivsystem

Teknologi/plattform: Microsoft .NET-plattform (C#, ASP.NET MVC, Entity Framework), Microsoft SQL Server (inkl. Reporting Services), Azure Devops, ID-porten, Public 360.

Nå jobbes det med vedlikehold og videreutvikling av løsningen som har blitt etablert. twoday bidrar med å nyutvikle prosesser som det er behov for eller er et ønske om.

Mange føtter sett nedenfra gjennom et glasstak

Oppnådde
resultater

Løsningen har vært i drift siden 2016 og i 2018 ble det gjort et løft på utseende av løsningen. Det for å gjøre løsningen mer stegvis og intuitiv for saksbehandlerne. Etter denne oppdateringen har saksbehandlingstiden i NOKUT har gått drastisk ned og twoday har mottatt gode tilbakemeldinger på løsningen som har blitt levert.

I tillegg til redusert saksbehandlingstid har løsningen gjort det enklere og mer effektivt for søkere at man kan sende søknader digitalt. Løsningen for søknader er også laget stegvis slik at den er enkel å fylle ut.

Det er små deler av den daglige driften som ikke er digitalisert enda. Målet med videreutviklingen er digitalisering av NOKUT, der alt av søknader og saksbehandling skal foregå i deres interne saksbehandlingssystem. twoday jobber derfor med digitalisering av avdelingene til NOKUT.

Vil du vite mer?
Ta kontakt i dag