Skip to content

Hva er egentlig datademokratisering?

Datademokratisering trekkes ofte frem som en viktig teknologitrend. Men mange stiller seg spørsmål ved hva det egentlig er og hvorfor det er så viktig.
15. des Carina Ramsøy
Mann som sitter og jobber på en PC
Datademokratisering trekkes ofte frem som en viktig teknologitrend. Også Gartner trakk frem datademokratisering som en av de største teknologi trendene i 2021. Det er ikke uten grunn av denne trenden snakkes mye om hos de store analyseselskapene.
 
I denne artikkelen vil vi forklare hva datademokratisering er, hvorfor man bør fokusere på det og at datademokratisering er en evolusjon.
 

Hva er datademokratisering?

Datademokratisering betyr at alle i virksomheten har tilgang til data, og at det ikke er noen “gatekeepers” som skaper flaskehalser ved tilgangen til dataene. Tilgjengeliggjøring av data for profesjonelle brukere som analytikere, controllere og data scientists, såvel som til ansatte eller kunder, er avgjørende for å bli en datadrevet organisasjon. Datademokratisering handler derfor om å gjøre data og informasjon tilgjengelig for den gjennomsnittlige ikke-tekniske brukernen, uten å måtte involvere IT-avdelingen.

Dette er grunnlaget for self-service analytics, der alle kan samle og analysere data uten å måtte søke hjelp fra andre. Brukere krever at data er tilgjengelig når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst enhet. Målet er at man når som helst skal kunne bruke data for å ta beslutninger uten hindringer i form av tilgang eller forståelse. Dette bidrar til at analytikere kan bruke mer tid på å bruke dataene og mindre tid på å lete etter dem.

Inntil nylig ble dataene “eid” av IT-avdelingen, skriver Forbes. Forretningsenheter som markedsføring, forretningsanalytikere og ledere brukte dataene til å ta forretningsavgjørelser, men de måtte alltid gå gjennom IT-avdelingen for å få dataene. Det er dette steget innom IT-avdelingen som datademokratisering skal bidra til å fjerne.

Guide: Hvordan skape en datadrevet organisasjon? Last ned guiden her.

 

Teknologi som fremmer datademokratisering

En av grunnene til at datademokratisering nå er mer populært og attraktivt enn tidligere, er på grunn av den utrolige mengden data som skapes i dagens samfunn, som vi ofte omtaler som big data. I tillegg finnes det en rekke nye teknologiske innovasjoner som bidrar til at også ikke-tekniske personer skal kunne forstå data. Her er noen få eksempler:

  • Datavisualiseringsverktøy: Verktøyene henter og manipulerer data uten å vise de tekniske detaljene om de. Det er enklere for hjernen vår å forstå diagrammer eller grafer som visualiserer store mengder komplekse data enn å se på store regneark eller rapporter fulle av tall.
  • Skylagring: En av de vanligste metodene virksomheter bruker for å unngå de datasiloene som forhindrer datademokratisering i dag, er ved å bruke skylagring som et sentralt sted for å lagre data. Sikkerhetsfunksjoner for database management krypterer eller maskerer data for å øke sikkerheten.
  • Self-service BI-applikasjoner: Disse applikasjonene gjør det lettere for ikke-tekniske brukere å tolke dataanalyse. Vi kan nå få en maskin til å se på data og forklare dem for ikke-tekniske brukere.

Hvorfor bør man fokusere på datademokratisering?

Forkjemperne til datademokratisering mener det er viktig å distribuere informasjon på tvers av alle team for å skape et konkurransefortrinn. Jo flere personer med forskjellig bakgrunn og kompetanse som har tilgang til data på en enkel og rask måte, vil gjøre det enklere for virksomheten å identifisere og iverksette tiltak på forskjellige forretningsområder.
 
Ifølge Forbes er det mange fagpersoner som mener at datademokratisering vil være en game changer for virksomheter. Når du sørger for datatilgang til alle avdelinger på alle nivåer i virksomheten, gir det enkeltpersoner på alle nivåer eierskap og ansvar til å bruke data i sine beslutningsprosesser.
 
 

Datademokratisering er en evolusjon

Enhver virksomhet som demokratiserer data må ha sterk styring på plass for å sikre at dataene blir administrert på riktig måte. Alle i virksomheten bør få ordentlig opplæring i hvordan de best kan bruke dataene for å drive selskapets initiativer og fremgang. Datademokratisering er en evolusjon når hver enkelt  bruker får innsikt fordi de får tilgang til riktig data.

Selv om det fremdeles er for tidlig å kjenne til den fulle virkningen av full datademokratisering i alle virksomheter, er det fremdeles et bredt håp om at det vil revolusjonere beslutningsprosesser ved å la ansatte på alle nivåer få tilgang til og innsikt gjennom dataene virksomheten samler inn.

Vil du jobbe med data og analyse? Vi søker BI- og Analytics konsulenter! Sjekk ut stillingen her!

Relaterte artikler