Skip to content

Vi hjelper deg med testing

Vi hjelper deg med å kvalitetssikre dine løsninger. twoday dekker hele testløpet og våre dyktige testere benytter markedsledende verktøy og metodikker tilpasset ditt behov. I tillegg er vi en aktiv part og deler erfaringer gjennom hele prosessen, fra planlegging til evaluering, rapportering og analyse.

Funksjonell test av et IT-system har som formål å verifisere programvarens funksjonelle egenskaper og oppfyllelse av forretningsmessige krav. Funksjonell test er med andre ord opptatt av den eksternt synlige oppførselen av programvaren, og faller i kategorien svart boks-testing. 

Vi har lang erfaring med gjennomføring av funksjonelle tester, både manuelle og automatiserte. Våre testere kan blant annet bistå i å verifisere forventet oppførsel på større eller mindre deler av et IT-system, og således skape kvalitet på flere ulike testnivå.

Teknisk test er et fellesbegrep for test av ulike ikke-funksjonelle egenskaper som ytelse, robusthet og sikkerhet. Tekniske tester reduserer sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, og formidler viktig informasjon om IT-systemet til systemeier, brukere og driftspersonell.

Våre testere har lang erfaring med tekniske tester, og da særlig ytelsestester og pålitelighetstester. De vil kunne legge til rette for blant annet et raskt, effektivt og stabilt IT-system som støtter virksomhetens prosesser, redusert nedetid og å kunne planlegge fremtidige oppgraderinger med høyere grad av nøyaktighet for å unngå unødvendige utgifter.

Sikkerhetstesting er et avgjørende element for ethvert utviklings- eller driftsteam. Det første aspektet ved sikkerhetstesting har mye til felles med penetrasjonstesting ved at de bruker mange like verktøy. I motsetning til penetrasjonstester, prøver imidlertid ikke sikkerhetstesten nødvendigvis å utnytte sårbarhetene den finner. Det andre aspektet ved sikkerhetstesting er bruken av negative enhetstester. 

Vi utfører sikkerhetstester for små og store virksomheter.

Nærbilde av en PC-skjerm med koding på skjermen

Testledelse

For å sikre at våre kunder er fornøyde med det vi leverer, har vi dyktige testledere som vet hva de driver med. Våre testledere kan gå inn i eksisterende utviklingsorganisasjoner og utøve testledelse i henhold til kundens strategi og metodikk, eller ta med seg velprøvde metoder og verktøy. Testlederen vil uansett sikre at det blir valgt en passende teststrategi, og at testgjennomføringen blir så smidig og effektiv som mulig. 

Våre testledere har erfaring fra store og små prosjekter, både hos private og offentlige kunder, samt bred kompetanse innen funksjonell- og teknisk testledelse. Testlederoppgaver innebærer blant annet planlegging av test i ulike faser av et prosjekt, utarbeidelse av testplan og testrapport, definere testobjekter, og oppfølging av testgjennomføring og resultat.

Våre testledere bidrar også innen utarbeidelse av testbeskrivelser, testdatagenerering og testautomatisering.

Jobb i twoday

Vi tilbyr test som en karrierevei med vekt på kompetansebygging understøttet av anerkjente sertifiseringer. Kompetansen er rettet inn mot leveranseprosjekter innen systemutvikling og vedlikeholds- og videreutviklingsoppdrag.

Dette har vi levert

Vi bistår våre kunder gjennom hele testløpet

Snakk med oss om test, testledelse og kvalitetssikring

Nicolai Svendsen portrett – 1

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør, twoday

 

Torstein Ødegård portrett

Torstein Ødegard

COO, twoday Avento
torstein.odegard@twoday.com
966 29 911