Skip to content

Jobb som Tester i twoday

En jobb som betyr noe

I twoday jobber vi med flere av de største offentlige aktørene i Norge, hvor vi bidrar til forbedring og effektivisering av prosesser som både er komplekse, og også i noen tilfeller helt manuelle. Dermed er vi med på å bidra til at flere mennesker får et bedre møte med det offentlige - enten det gjelder å sørge for at vi har trygg mat og trygt drikkevann, bidra til en bedre og mer effektiv forvaltning av stønadsordninger til landbruket, eller sikre en bedre håndtering av uønskede hendelser på sykehus i Norge.

Våre prosjekter hos Politiet, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet er således helt avgjørende for å sikre viktige funksjoner og tjenester i samfunnet.

Som et eksempel bidrar våre dyktige konsulenter til åpenhet, gjennomsiktighet og innsikt i norsk utdanning. Dette gjennom utvikling av en avansert statistikkløsning som publiserer data om norsk utdanning i en allment tilgjengelig portal for Utdanningsdirektoratet.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om stillingen eller om oss som selskap? Ikke nøl med å ta kontakt!