Skip to content

Visma Software jobber mer effektivt med 
spisskompetanse fra twoday

Kundecase: Visma Software

Da en på markedsteamet i Visma Software skulle ut i fødselspermisjon, måtte de finne en erstatning. Valget falt på å leie inn to konsulenter fra twoday i hver sin 50% stilling – én innholdsmarkedsfører og én analytiker.

– Jeg tror det var veldig smart at vi komplementerte stillingen med to ulike ressurser. Da fikk vi kompetanse både på analyse og på innhold og web, forklarer Villen Olander, Head of Brand & Marketing i Visma Software. 

Visma Software har blant annet fått hjelp til å sette opp dashboards i Google datastudio. – Vi har fått en ny dybde i det analytiske og tekniske feltet og bruker nå innsikten på en god måte i arbeidet vårt, sier Villen.Villen Olander, Head of Brand & Marketing i Visma Software

Har fått et løft på content

 tillegg til innleid kompetanse fra twoday, har markedsavdelingen i Visma Software fått et nytt internt content-team, som har fokus på å jobbe datadrevet og innsiktsbasert. twoday har blant annet jobbet systematisk med forbedring av nettsidene. Resultatet er at tekst og innhold har fått et stort løft.

– Jeg er opptatt av å kunne utnytte verdien som ligger i å hyre inn et annet skillset, for på den måten kan vi komplementere våre egne ansatte, som også er ekstremt dyktige, forklarer Villen.

Markedsteamet i Visma Software jobber med et stort spenn av oppgaver, noe konsulentene fra twoday også har vært naturlig involvert i. – Jeg liker veldig godt fleksibiliteten marketing for hire har gitt oss, vi hadde ikke fått til like mye uten konsulentene, påpeker Villen.

VSW-Villen-og-Vilde-1500x

Trengte en ekstra ressurs på grafisk design

Visma Software har egen grafisk designer, men for å ha kapasitet til å levere bedre på interne behov, så de behov for en ressurs til. I tillegg til at Visma gjør en del eventer, hadde de også gjort noen endringer i profil.

– Tidligere har vi måttet si veldig mye nei til andre avdelinger, fordi vår egen designer har
hatt fullt opp med sine oppgaver. Dette bidro til en del venstrehåndsarbeid, eller at man har
designet noe selv, som kanskje ikke alltid har vært helt i tråd med brand guidelines, forklarer Villen.

I forbindelse med endringene i profil, har det vært viktig å fremstå helhetlig og konsistent, og for Villen har det vært godt å ha en ekstra designer fra twoday som kan hjelpe dem med å oppnå dette. 

Fortsetter samarbeidet med twoday

Med marketing for hire fra twoday fikk Visma Software inn et kompetansesett som var litt annerledes enn det de allerede hadde. I tillegg kjente konsulentene i twoday systemarkitekturen til Visma fra før, noe som gjorde at de kunne sette seg raskt inn i oppgavene. 

For Villen Olander handlet innleien også om å vise behovet for ekstra ressurser.

– Innleie har for meg vært en måte å få bevist behovet internt i organisasjonen – en slags “try before buy”, forklarer hun. – Nå har vi sett at det er et behov, så det validerte jo hypotesen. Innleie kan være en fin, soft inngang til å få fast ansatte, legger hun til. 

Selv om Villen nå får sin webredaktør tilbake fra permisjon, kommer Visma Software til å fortsette med å leie inn analytiker fra twoday. Framover skal de jobbe videre på grunnlaget som er lagt så langt.

Om Visma Software

Antall ansatte: 311
Stiftet: 1982

Visma Software leverer løsninger som bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser innen økonomi, HR og rapportering

De jobber med kunder i ulike bransjer og størrelser.

VSW-utsikt-1500x

Alle pilene peker i riktig retning

Resultatene taler for seg selv. Selv med den store trafikken Visma Software allerede har, har antall brukere i 2022 økt med 10,1% sammenlignet med 2021, antall nye brukere med 44,9% og antall konverteringer med 8,9%. 

De fleste av disse nye brukerne har kommet via Google organisk, med en økning på 51,3%. SEO er noe av det Visma Software og twoday har fått satt i system og jobbet målrettet med.

– Alle pilene peker i riktig retning. Det er godt å se at noe man har jobbet for, gir tydelige resultater, avslutter Villen.

Marketing for hire

Marketing for hire er en fleksibel og effektiv løsning for deg som trenger å øke markedskompetansen internt, samtidig som du har behov for å leie en markedsressurs over tid. 

Se våre hires

coworkers discussion smiling -1500x

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director
oddbjorn.hatloy@twoday.com
+45 93 90 12 37