Skip to content

Markedssjef inkludert i markedsavdeling?

Leier du en markedssjef kan du frigjøre interne ressurser i selskapet slik at de kan jobbe med kjernevirksomheten. Våre digitale rådgivere har ekspertise på alt innen markedsføringsfaget, og kan hjelpe dere med å identifisere utfordringer og måter å løse dem på. Ved å leie en markedssjef fra twoday får dere tilgang til et fagmiljø som tilpasser selskapets behov og ønsker ut fra markedsstrategien som er satt. I tilfeller hvor markedsstrategi ikke er utviklet, kan vi bistå med å lage en strategi som passer selskapets mål og markedsføringsbudsjetter.

Fordelen med å leie en ekstern markedssjef er at det kan forbedre effektiviteten og øke produktiviteten til selskapet. På denne måten vil dere kunne øke konkurranseevne og potensielt vokse raskere I tillegg vil vi dra nytte av flere fagfolk fra byrået med bred erfaring fra ulike bransjer og fagdisipliner. En markedssjef som er utenfor selskapet kan bringe med seg nye perspektiver og ideer som kan bidra til å utvikle selskapets strategier og øke sjansene for suksess på markedet.

people in couch

Hva kan en markedssjef hjelpe deg med?

Når du leier en markedssjef fra twoday forholder du deg til én person. Markedssjefen sørger for all kommunikasjon med eventuelle byråer eller ressurser vi bruker i rollen som markedssjef. 

Markedsstrategi og budsjett

Basert på selskapets forretningsmål hjelper vi dere med å sette retningen dere må gå for å nå målene. Merkevarestrategi, innholdsstrategi, inbound-strategi og kommunikasjonsstrategi er tjenester vi utvikler i tråd med dine KPIer.

Markedsplan

Når markedsstrategien er satt, lager vi en markedsplan og innholdsplan dere kan levere på. Vi har ekspertisen som kan gjennomføre på alle kampanjer og aktiviteter som er planlagt ut fra budsjett som er satt. Her definerer vi også kanalmiksen selskapet bør forholde seg til i markedsføringen.

Rapportering

Markedssjefen følger opp med rapportering til ledelsen om resultatene av markedsføringsaktiviteter, måloppnåelse, budsjetter og andre relevante nøkkeltall. Disse resultatene kan for eksempel hjelpe dere med å ta beslutninger om videre strategier.

Prosess ved oppstart

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Vi starter med en behovsavklaring

Vi avklarer hvilke behov dere har for å kunne tilby riktige ressurser. 

streamlinehq-hierarchy-5-interface-essential-100

Tildeling av konsulenter

Dere får tildelt konsulenter etter behov, og vil kunne gi dem innsikt i bedriften og fremtidsplaner.

streamlinehq-analytics-graph-business-products-100

Utførelse av avklarte oppgaver

Konsulenten(e) utfører, rapporterer og har et tett samarbeid med dere.

Lei en digital markedsfører, markedssjef eller hel avdeling

Ny teknologi, regelverk og bruksmønstre gjør at markedsføring er et fag i stadig endring. Dagens landskap krever bredere spisskompetanse enn tidligere, og de fleste avdelinger har vanskeligheter med å finne ressursene de trenger. 

Vi i twoday gir deg muligheten til å leie inn den kompetansen du mangler i ditt team. Vi har spisskompetanse innenfor de fleste fagfelt på digital markedsføring og strategi, og kan leies både på kort eller lang sikt. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Oddbjørn Hatløy

Business area director, MX
oddbjorn.hatloy@twoday.com
905 02 359