Når er det aktuelt å leie en grafisk designer?

Det vil i flere situasjoner være aktuelt å leie en markedsressurs i en lengre eller kortere periode. Ved å leie inn en ressurs får du fleksibilitet.

Du kan selv bestemme hvor lenge du har behov for et par med ekstra hender, og slipper å gå gjennom en full ansettelsesprosess. Du får også mulighet til å avklare eventuelle forlengelser.

Det er flere situasjoner som vil være aktuelle for å leie inn en ressurs:

  • Foreldrepermisjoner
  • Spesifikk kompetanse i en avgrenset periode
  • Akutt eller langtidssykemelding
  • I påvente av en fast ansettelse

Prosess ved oppstart

streamlinehq-data-file-bars-search-business-products-100

Vi starter med en behovsavklaring

Vi avklarer hvilke behov hver kunde har for å kunne tilby riktig ressurs. 

streamlinehq-hierarchy-5-interface-essential-100

Tildeling av konsulenter

Kunde får tildelt konsulenter etter behov, og vil kunne gi tildelt konsulenter innsikt i bedriften og fremtidsplaner.

streamlinehq-analytics-graph-business-products-100

Utførelse av avklarte oppgaver

Tildelt ressurs utfører, rapporterer og har et tett samarbeid med kunde.

Lei en digital markedsfører, markedssjef eller hel avdeling

Ny teknologi, regelverk og bruksmønstre gjør at markedsføring er et fag i stadig endring. Dagens landskap krever bredere spisskompetanse enn tidligere, og de fleste avdelinger har vanskeligheter med å finne ressursene de trenger. 

Vi i twoday gir deg muligheten til å leie inn den kompetansen du mangler i ditt team. Vi har spisskompetanse innenfor de fleste fagfelt på digital markedsføring og strategi og kan leies både på kort - og lang sikt. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Oddbjørn Hatløy

Business area director, MX
oddbjorn.hatloy@twoday.com
905 02 359