Skip to content
coworkers smiling and looking at pc -Fullbredde

Hva er et PIM-system?

Et PIM-system er et verktøy du kan bruke for å oppbevare produktdata. Det gjør det enklere for deg å berike produktene dine med data og lagre dem på ett sentralt sted.

PIM står for Produktinformasjonsbehandling, og sikrer at du kan endre produktinformasjonen din på ett sted og få det til å slå igjennom på tvers av alle kanalene dine. Dette er smart, for på den måten skaper du det som kalles "single source of truth" for produktdata i hele organisasjonen.

3 grunner til å investere i PIM

De fleste moderne bedrifter har problemer med å navigere uten data. Heldigvis mangler du sannsynligvis ikke data. Så hvordan kan du få mest mulig ut av dem? Svaret er et Product Information Management-system.

Med PIM kan du betydelig effektivisere arbeidet med å samle, behandle og distribuere produktdataene dine. Det er mange fordeler med det.

1.

Skap enda bedre kundeopplevelser

Maktforholdet har endret seg de siste årene. I dag kontrollerer kundene selv kjøpsprosessen, der de søker etter produkter på nettet. Du kan derfor ikke regne med at personlige relasjoner og messer vil sikre salget ditt.

Med PIM har du kontroll på produktdataene dine, slik at forhandlerne eller kundene dine alltid kan finne relevant produktinformasjon på nettet. På den måten støtter du den moderne kjøpsprosessen. Dette skaper bedre kundeopplevelser (og mer salg).

2.

Øke effektiviteten

La oss si at du har et par tusen produkter i sortimentet ditt med tilhørende produktdata. Det tar tid å håndtere manuelt. Med et PIM-system kan du jobbe mye mer effektivt. Systemet gir deg oversikt over produktdataene dine og gjør det enkelt å registrere, finne og endre data på tvers av kanaler.

PIM er derfor en måte å prioritere innsatsen din og redusere manuelt arbeid i bedriften din. Så du kan si farvel til ineffektive arbeidsprosesser og få overskudd til å løse mer verdiskapende oppgaver.

3.

Enkel deling av data

Produktdataene dine har ingen verdi i seg selv. De må settes i arbeid for å få en verdi. Her er et PIM-system uvurderlig.

Med et PIM-system kan du enkelt plukke ut produktdata og dele dem med andre. For eksempel er det enkelt å dele relevante data med forhandlere som selger produktene dine.

Muligheten til å dele dataene dine er avgjørende i dag. Forhandlere kan verken eller vil selge produktene dine hvis du ikke gir dem produktbilder, beskrivelser og spesifikasjoner. Derfor - del dataene dine.

Et PIM-prosjekt består av 3 elementer:

  • Kilder som skal levere data til PIM.
  • Prosesser som skal effektiviseres med PIM.
  • Kanaler som skal motta data fra PIM.

To hender er dyrere enn ett PIM-system. Hva velger du?

MX-Working-computer-Green-coffee

Hvorfor PIM?

PIM er en komplett verktøykasse for å samle, foredle og dele produktdata – fra og til alle kanaler – og skape engasjerende produktopplevelser.

Skap lojale kunder

Et godt produktverktøy er hjørnesteinen i en god produkt- og kundeopplevelse

Én plattform til alle kanaler

Sørg for rett informasjon på rett plass – i alle kanaler

Lagd for å håndtere produkter

Gjør produktdata noe man elsker å jobbe med – og frigjør tiden til videre foredling

Lansér på få minutter

Kort ned kundenes ventetid og gi dem nye produkter raskere enn før

Rigget for vekst

Selg raskere, bedre og overalt i nye markeder og land og på nye språk

Sømløs flyt

Integrer med systemene du trenger, og la automatiske regler ta unna tidkrevende, manuelt arbeid

Slik fungerer et PIM-system

Ditt Product Information Management-system er knutepunktet for alle produktdataene dine. Som du kan se på illustrasjonen  under, samler PIM-systemet data fra ulike kilder, slik at du enkelt kan distribuere såkalte datafeeds til både interne og eksterne kanaler.

PIM er det sentrale systemet som samler og distribuerer data fra ditt nettsted, ERP-system, databaser og andre kilder.

 

Behovet for et PIM-system oppstår vanligvis når virksomheten må oppfylle høyere krav til produktdata og produktinformasjon, som gjør vedlikehold og lagring mer komplekst.

Med andre ord vil et Product Information Management-system være aktuelt å ta i bruk hvis det er vanskelig å holde styr på Excel-arkene med produktdata, og du for eksempel er usikker på hvilken versjon som er den nyeste.

PIM

Sammenheng mellom systemene

PIM, ERP, CMS - det er ikke akkurat mangel på forkortelser i IT-verdenen. Men det gir mening, og det er en sammenheng mellom mange av begrepene. PIM er den som sender data fra for eksempel ERP-systemet eller databaser til CMS-systemet ditt, så PIM og CMS jobber tett sammen.

Det er viktig å ta hensyn til samspillet mellom ditt Product Information Management-system og ditt ERP-system før du starter et PIM-prosjekt.


Er du midt i et PIM-prosjekt eller skal du begynne et?

Da bør du bruke denne sjekklisten for å danne deg det aller beste grunnlaget for prosjektet. Med 36 spørsmål fordelt på 4 temaer, hjelper sjekklisten deg med å identifisere hvilke PIM-behov din bedrift har.

Lykke til!

lady smiling in meeting -Fullbredde

Hvorfor trenger jeg et PIM-system for å være effektiv?

Når du skal samle, standardisere og dele produktdataene dine, har du to alternativer:

  1. Du kan ansette flere personer når virksomheten din vokser. Dette vil imidlertid føre til høyere kostnader i takt med veksten din.
  2. Du kan investere i et PIM-system. Her kan du jobbe smartere og oppnå vekst med ressursene du allerede har i organisasjonen.

Begge alternativene kan fungere, men kun ett av dem holder lønnskostnadene dine lave (og gir samtidig døgnkontinuerlig service), slik at du kan skape lønnsom vekst. Du gjettet riktig: Det er alternativ 2.

Du bør vurdere PIM hvis

Du har et avansert oppsett med mange produkter med tilleggsinformasjon.

Du ser mange interne ressurser er bundet til å håndtere produktinformasjon og stadig større for at den er riktig (og på rett sted til rett tid).

Du vil korte ned tiden fra idé og produksjon til kunder kan finne produktene i nettbutikken eller andre steder.

Du selger eller vil selge globalt og/eller på ulike språk.

Du vil tilby kundeopplevelser med rett informasjon, i en stemme som forsterker merkevaren(e) deres.

Du vil enkelt håndtere hvordan informasjonen deles videre, og gjøre det mulig å publisere i ulike kanaler samtidig.

Du vil redusere antall returer og skape kundeopplevelser utover det som kan regnes som standard.

Du har tenkt å bytte plattform de neste årene.

Vil du vite mer?

Øystein Efterdal

PIM specialist

oystein.efterdal@twoday.com

+47 934 19 070

Aktuelt