Skip to content

Hva er PIM og trenger vi det?

Skaper du gode opplevelser av produktene dine, skaper du også vekst for bedriften. Et PIM-system er nøkkelen for en effektiv prosess for å samle, foredle og levere fersk og riktig informasjon.
5. des Merete Aarøy

Hva er PIM?

Et Product Information Management-system lar deg samle, håndtere og berike informasjon om produktene dine, skape en produktkatalog og distribuere det ut til nettbutikk og andre salgskanaler. Det gjør det mer effektivt å skape og levere engasjerende produktopplevelser til målgruppen din.


Et PIM-system har tre viktige bestanddeler:

Fra flere kilder til ett og samme sted

PIM kobler seg til og samler informasjonen fra de forskjellige kildene du henter den fra. Med dette blir systemet en single source of truth, som vi sier på sidemål.

Tid tidligere brukt på å sammenligne PDF-er, logge seg inn på bildebanken og mase på leverandører kan brukes på andre nyttigere oppgaver.

Gratis webinar: Hvordan skape en god produktopplevelse i nettbutikken din

 

Folk og prosesser kobles sammen

Med en ordentlig prosess, vet vi hvem som skaper, håndterer og eier de forskjellige områdene av katalogen og informasjonen. Dette danner en organisasjon som forbedrer produktopplevelsen.

PIM-systemet blir et sted kategorisjefer, tekstforfattere, produktansvarlige, fotografer, jurister – både internt og eksternt – kan samarbeide i og tilordne seg til.

Alle kanaler har tilgang til riktig, oppdatert informasjon

Med ett og samme sted for å samle og jobbe med informasjonen, vil en også kunne levere denne ut i de forskjellige kanalene. Med én gang et produkt er lagt til og klart, vil informasjonen kunne bli distribuert effektivt.

Markedsførere, printere, distributører, markedsplasser, selgere i butikk og nettbutikken selv får alle tilgang til informasjon av høy kvalitet.

Hva er forskjellen på ERP og PIM?

Et ERP-system er som regel den teknologiske ryggraden i en bedrift. Det håndterer kundedata, leverandører, prislogikker, ordreflyt og i visse tilfeller HR-oppgaver. Det kobler sammen mange forskjellige avdelinger: økonomi, logistikk, produksjon og personalavdelingen.

Den beste forklaringen på hvorfor det er vanskelig å skille mellom et ERP-system og et PIM-system er at mange prøver å bygge inn PIM-funksjoner inn i ERP-en sin.

Hva er PXM?

Product eXperience Management er å koble folk, prosesser og teknologi sammen for å effektivt levere produktinformasjon av høy kvalitet, til riktig kontekst, som kanal, språk og situasjon.

Et PIM-system er et essensielt verktøy for en PXM-prosess, hvis mål er å skape en best mulig produktopplevelse hos kundene.

En studie fra Forrester i 2020 viser at produktopplevelsen er den viktigste faktoren til å skape en god kundeopplevelse. En tidligere studie viser også at hver gang en bedrift beriker et produkt med mer informasjon, vil de se opp til 36 % økning i salg.

New call-to-action

Oppsummering

Et Product Information Management-system samler produktinformasjon, prosessene og folkene som trengs for å berike og foredle den. Informasjonen gjøres tilgjengelig i realtid til alle de forskjellige kanalene dere har, både eksternt og internt.

For å skape en helhetlig prosess for bedre, konsekvent produktopplevelse, såkalt Product eXperience Management trenger vi et PIM-system. En kultur og prosess for PXM sørger for produktinformasjon av høyere kvalitet. Dette er essensielt for en bedre kundeopplevelse – og da, igjen, vekst hos bedriften.

Les om Akeneo PIM fra twoday

 


Prat med oss om PIM

Hvis denne introduksjonen ga deg mersmak på å bygge gode kundeopplevelser rundt produktene dine, står ekspertene våre klare til å rådgi dere på hvordan.

Relaterte artikler