Skip to content

Kom i gang med PIM, uavhengig av nettbutikk

Akeneo PIM er en SaaS-basert løsning som samler, beriker og deler produkt­opplevelser til rett kanal til rett tid. 


Uavhengig av hvilken plattform nettbutikken har i bunn, kortes tiden ned for å få et produkt ut i salg hos alle kanaler.

mann på telefon sosiale medier 1000x

Kategorisjefens beste venn

Hva er PIM?

Et Product Information Management-system (PIM) lar deg samle, håndtere og berike informasjon om produktene dine, skape en produktkatalog og distribuere det ut til nettbutikk og andre salgskanaler. I tillegg gir et fleksibelt PIM-system deg mulighet til å skape og håndtere datapunkter for å støtte ny funksjonalitet og logikk, for eksempel i nettbutikken. 

PIM gjør det effektivt å skape og levere engasjerende produktopplevelser til målgruppen din. Produktene – med riktig informasjon – kommer raskere ut til kunden.

Hvorfor Aeneo PIM?

Akeneo PIM er en komplett verktøykasse for å samle, foredle og dele produktdata – fra og til alle kanaler – og skape engasjerende  produktopplevelser.

Skap lojale kunder

Et godt produktverktøy er hjørnesteinen i en god produkt- og kundeopplevelse

Én plattform til alle kanaler

Sørg for rett informasjon på rett plass – i alle kanaler

Lagd for å håndtere produkter

Gjør produktdata noe man elsker å jobbe med – og frigjør tiden til videre foredling

Lansér på 15 minutter

Kort ned kundenes ventetid og gi dem nye produkter raskere enn før

Rigget for vekst

Selg raskere, bedre og overalt i nye markeder og land og på nye språk

Sømløs flyt

Integrer med systemene du trenger, og la automatiske regler ta unna tidkrevende, manuelt arbeid

Nøkkelspiller i omnikanal

Viktigheten av en god prosess og PIM-løsninger for å skape rike produktopplevelser og øke salget.

En god prosess bidrar til rike produktopplevelser av høy kvalitet og en kultur om å gi kunder konsekvent god service i alle ledd. Mange møter merkevaren deres i forskjellige kanaler før de kjøper noe. Derfor er det ekstra viktig å sørge for konsekvent informasjon – på rett sted til rett tid. Et PIM-system gir deg kontroll og verktøyene du trenger for å sørge for nettopp dette.

En studie fra Forrester i 2020 viser at produktopplevelsen er den viktigste faktoren til å skape en god kundeopplevelse. En tidligere studie viser også at hver gang en bedrift beriker et produkt med mer informasjon, vil de se opp til 36 % økning i salg.

36sprsomal-pim-book

36 spørsmål for å kickstarte ditt PIM-prosjekt'

Er dine produktdata spredt utover forskjellige systemer, avdelinger og formater?
I så fall er det på tide å samle alt i et PIM-system for mer lønnsom vekst! 

Du bør vurdere PIM hvis

  • Du har et avansert oppsett med mange produkter med tilleggsinformasjon.
  • Du ser mange interne ressurser er bundet til å håndtere produktinformasjon og stadig større for at den er riktig (og på rett sted til rett tid).
  • Du vil korte ned tiden fra idé og produksjon til kunder kan finne produktene i nettbutikken eller andre steder.
  • Du selger eller vil selge globalt og/eller på ulike språk.
  • Du vil tilby kundeopplevelser med rett informasjon, i en stemme som forsterke merkevaren(e) deres.
  • Du vil enkelt håndtere hvordan informasjonen deles videre, og gjøre det mulig å publisere i ulike kanaler samtidig.
  • Du vil redusere antall returer og skape kundeopplevelser ut over det som kan regnes som standard.
  • Du har tenkt å bytte plattform de neste årene. 

Hvordan ser en typisk PIM-implementering ut?

1.

Målbilde og introduksjon

Først ser vi litt på hvordan man jobber med produkter i dag og hvilke behov vi skal løse. Hvordan ønsker vi å introdusere PIM til dagens prosess?

2.

Struktur og oppsett

Her organiserer vi produktene, produktgrupper og alle attributter, for å oppdage vår ønskede struktur, som vi setter opp sammen med alle relasjoner som trengs.

3.

Implementering og optimalisering

Vi jobber oss gjennom produktene og renser og beriker attributter. Med ny innsikt og data – etter hvert som kunder møter produktene – foredler vi dem ytterligere.

Klar for å se resultater?

Vurderer du Akeneo PIM? Vi kan hjelpe deg med å finne svaret på om det er neste steg på reisen deres.

Mona Eng

Head of Digital Growth
mona.eng@twoday.com
90 67 06 55

Sammen kombinerer vi deres bransjekunnskap med vår ekspertise på digital handel og omnikanal