Skip to content

Markedsstrategi

Veien frem til en god strategi

Veien frem vil inneholde viktige oppdagelser i seg selv, derfor liker vi aller best å gjøre dette sammen med dere. Her er hovedtrinnene: 

1.

Mobilisering av arbeidsgruppen 

2.

Kartlegging av merkevarens nåsituasjon og målgrupper

3.

Idéutvikling: Hvordan treffer vi målgruppen og bygger attraktivitet?

4.

Testing og anbefalinger av løsninger

5.

Presentasjon

Hva vil en god markedsstrategi gi deg?

Etter prosessen er gjennomført vil dere ha en ferdig utarbeidet og gjennomtestet strategi for deres digitale tilstedeværelse.  

Strategien tar for seg markedet, merket deres, forbrukerne/målgruppen og deres kjøpsreise.  

Strategien er også knyttet opp mot de overordnede målene og formålene deres. 

Våre tjenester

En merkevare må oppfylle kundeløfter for å gi verdi. Er du klar?

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med markedsstrategien?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director 
oddbjorn.hatloy@twoday.com
+47 90502359