Skip to content

Hva har sterke merkevarer til felles?

Sterke merkevarer har til felles at de har klart å posisjonere seg slik at de står tydelig frem blant konkurrentene.   

De har en identitet som målgruppen kan identifisere seg med, og gir folk gode grunner til å heie på merkevaren. En sterk merkevare er mer lønnsom, klarer å rekruttere de flinkeste medarbeiderne og blir verdsatt høyere.   

Det kan altså være en lønnsom investering å bruke tid og ressurser på å bygge en sterk merkevare. Trenger du å komme i gang, eller ønsker du å revurdere dagens strategi? Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.  

Hvilke områder dekker en merkevarestrategi?

 

streamlinehq-pin-location-1-maps-navigation-100

Posisjonering

Det første trinnet i en god merkevarestrategi handler om å definere hvem dere skal gjøre hva for. Valget handler om hvor dere vil, altså fremtidig posisjonering!

streamlinehq-light-bulb-shine-lamps-lights-fire-100

Merkevarestrategi

Når vi sammen har definert ønsket posisjon, finner vi ut hva som skal til for at vi kommer dit – og hvordan vi bør gjøre det. 

Merkevarestrategien setter retningen for markedsarbeidet deres. I tillegg bør forretningsutvikling og innovasjon ta utgangspunkt i denne. 

streamlinehq-layout-dashboard-1-interface-essential-100

Merkevareidentitet

Merkevareidentitet er visuell og derfor synlig, men en sterk identitet går langt utover den grunnleggende visuelle appellen. Med en tydelig identitet kan du utmerke deg som en leder innenfor din kategori, samtidig som du skiller deg ut fra konkurrentene og kommuniserer hva virksomheten din står for. 

Vår prosess

Vi starter med en innsikt- og forankringsfase før vi fortsetter med selve strategiutviklingen. Etter fullført presentasjon vil vi også tilby en implementeringsfase. Her kan vi inkludere en workshop hvor vi forankrer strategien. Denne workshopen ser på hvordan strategien påvirker de ulike rollene i bedriften. Selve strategieutviklingen foregår i 4 steg: 

 

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Mobilisering

Vi starter med å mobilisere arbeidsgruppen for at alle skal trekke i samme retning. Det inkluderer en introduksjon til merkevarestrategi, metodikk og gjennomføringsplan. 

streamlinehq-module-puzzle-programing-apps-websites-100

Idéutvikling

Vi utforsker og identifiserer de ulike elementene i en merkevarestrategi, og definerer nærmere posisjon, merkestrategi og merkevareidentitet (de visuelle elementene). 

streamlinehq-technology-robot-head-6-technology-100

Testing og anbefalinger

Etter idéutviklingen vil vi gjennomføre testing av hypoteser og konsepter med målgruppen for å kunne gjøre justeringer og sette opp en anbefaling.

streamlinehq-single-neutral-actions-laptop-users-100

Presentasjon

Når valgt posisjonering og merkevarestrategi er testet og godkjent, utarbeider vi nødvendige leveranser som dekker alle former for dokumentasjon av prosess og anbefalinger for beslutning.   

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director
oddbjorn.hatloy@twoday.com
+47 90502359