Disse områdene skal dekkes i strategien

 

streamlinehq-pin-interface-essential-100

Målsetting

Hvilke forventninger har vi til strategien? Skal den endre hva folk tenker om oss, eller skal den sikre at folk skjønner hva vi gjør? Vi definerer hva som er bedriftens mål og hvilke atferdsmål og kommunikasjonsmål som skal hjelpe oss å nå bedriftens overordnede mål.

streamlinehq-glasses-retro-clothes-footwear-accessories-100

Evaluering av markedet

Et dypdykk i hva som rører seg rundt oss. Fra konkurrenter, styrker og svakheter, til hvilke drivere som politiske, økonomiske.. som påvirker bedriftens retning og muligheter til å nå sine mål.

streamlinehq-conversation-chat-messages-chat-smileys-100

Kommunikasjon av merkevaren

Vi utforsker hvilke drivere og barrierer som påvirker posisjonen av merkevaren i kategorien, samt hvilke funksjoner merkevaren har. Med en kombinasjon av funksjon og posisjon utformer vi merkevarens tre budskaps-pilarer.

streamlinehq-multiple-users-network-users-100

Kunder og forbrukere

Vi ser på hvem vi må påvirke med budskapet vårt for å kunne nå målene. Vi utvikler personas sammen som gir et bilde av hvem målgruppen er, og hva som karakteriserer de. 

streamlinehq-road-straight-transportation-100

Kundereisen

Med utgangspunkt i målgruppene og deres personas utforsker vi kundereisene til de ulike målgruppene. Vi ser på hvilke kanaler som er viktige, og hvilket innhold de søker etter.

Vår prosess

streamlinehq-multiple-neutral-2-users-100

Mobilisering

For å mobilisere gruppen starter vi med en introduksjon til digital kommunikasjonsstrategi samt til vår metode og gjennomføringsplan.

streamlinehq-module-puzzle-programing-apps-websites-100

Idèutvikling

Vi jobber sammen med deg for å utvikle en kommunikasjonsstrategi som fokuserer på bedriftens mål og formål. Dette innebærer å undersøke markedet, merket, målgruppen og deres kjøpsvaner, og gjøre nødvendige valg underveis.

streamlinehq-technology-robot-head-6-technology-100

Testing og anbefalinger

Etter idéutviklingen gjennomføres testing av hypoteser og konsepter med målgruppen, slik at vi kan gjøre justeringer og sette opp videre anbefalinger.

streamlinehq-single-neutral-actions-laptop-users-100

Presentasjon

Vi går gjennom den digitale kommunikasjonsstrategien og dens anbefalinger. Her vil også du som kunde få en introduksjon til twoday sine kjernekompetanser og spesialister.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Oddbjørn Hatløy

Business area director, MX
oddbjorn.hatloy@twoday.com
905 02 359