Skip to content

Hvilket utbytte får du av en innsiktsfase?

Gjensidig forståelse av utfordringer, ambisjoner og mål

God forankring

Kunnskap om mulige løsninger

Forståelse av rammer og mulighetsrom

La oss komme i gang

Hvordan gjennomfører vi en innsiktsfase?

1.

Workshop

Vi mobiliserer arbeidsgruppen for at alle skal trekke i samme retning. Her skal vi finne ut – ikke finne på – hvem dere er. Vi stiller spørsmålene, dere har svarene.

2.

Digital audit

Legger dere vekt på de riktige markedsaktivitetene? Bruker dere Google Ads og andre annonseformer optimalt? Utnytter dere potensialet for deres merkevare og marked? Vi gjennomfører en digital audit, som vil gi dere svarene på dette.

3.

Oppsummering

Vi presenterer og oppsummerer innsikten i et dokument, som sikrer et felles utgangspunkt og enighet.

4.

Veien videre

Dokumentasjonen fra innsiktsfasen gir en rekke anbefalinger for videre arbeid innenfor strategiske og operative oppgaver, samt evaluering og optimalisering.

Bygg en sterk merkevare

Ta merkevaren din ut strategisk og operativt

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med en innsiktsfase?

Oddbjørn Hatløy

Business Area Director
oddbjorn.hatloy@twoday.com
+47 90502359