Skip to content
twoday

Jets valgte twoday som leverandør på Business Intelligence

Kundecase: Jets AS

Da Stig Kleive begynte som CIO i Jets var det interne BI-prosjektet allerede satt i test. Hvilken løsning de skulle gå for var bestemt, men hvem som skulle implementere det var uvisst. Valget falt på twoday.

Jets hero bilde - 2500x1500

Dette er Jets™:

Jets utvikler, produserer og selger vakuumtoaletter, vakuumsystemer og behandlingsanlegg. Alt startet i det norske maritime miljøet, som videre skapte solide relasjoner med maritim selskaper over hele verden. I dag er Jets et globalt selskap og selger produkter i flere land og markedssegmenter med en eksportandel på 80%.  Jets sparer sine kunder for 20 million liter vann - daglig.

twoday

– Kvalitet, stabilitet og tilgjengelighet på BI-konsulenter har vært viktig for oss etter implementeringsprosessen. Vi har ikke kompetansen til å utføre alle elementer i en BI løsning selv.

Stig Kleive, CIO i Jets AS

twoday

BI gjør store datamengder om til anvendt kunnskap for Jets

Etter prosessen med kartlegging, forprosjekt og implementering, har Jets nå en rekke rapporter som gir innsikt i virksomheten som bidrar til å forbedre driften. Blant rapportene som twoday har bistått med er salgsordrer, kvalitetskostnader, regnskapsrapporter som samler data fra flere ERP-systemer. Slik kan Jets måle en rekke KPI på tvers i konsernet og styre denne tilgangen til rapportene.

En rapport som har vært sentral for Jets å få realisert, er å måle egen miljøprestasjon for å kunne ta miljøansvar på alvor.

Jets utvikler miljøeffektiv teknologi for vakuum og avfallshåndtering for å løse utfordringene til sine kunder over hele verden. For å redusere miljøpåvirkning, har de satt mål for CO2-bruk i forbindelse med flyreiser for personell, samt mål for avfall og antall kilo CO2 som sendes med fly i forhold til inntektene.

Kleive innrømmer at måling av miljøprestasjon kan være utfordrende fordi rapporten må hente data fra ulike systemer og kilder. Han presiserer at, det å jobbe hardt for å forstå fakta og gjøre nødvendige tiltak er viktig, og at dette er et godt eksempel på hvordan twoday har bidratt til å gjøre store datamengder synlige og forståelige.

–  Her har ekspertise og høy kompetanse vært avgjørende for å få sammenføyd våre systemer, slik at vi kan oppnå best mulige resultater i ETL-prosessen, og gjøre data tilgjengelig i et brukervennlig grensesnitt. Denne rapporten har gjort at vi nå lettere kan forstå fakta og gjøre nødvendige tiltak.

Hva er en ETL-prosess:

ETL står for «extract, transform, load». ETL gjør det mulig for virksomheter å samle inn data fra flere kilder og konsolidere dem til et enkelt, sentralisert sted. ETL gjør det også mulig for forskjellige typer data å jobbe sammen. En typisk ETL-prosess samler og forbedrer forskjellige typer data, og leverer deretter dataene til et datalager slik som for eksempel Azure.

ETL-prosess-bilde 1500x1000

BI gir innsikt som skaper engasjement

Power BI har gitt ansatte en enkel tilgang til rapporter og dashboards som viser organisasjonens prestasjoner og fremdrift. Ifølge Kleive har intern involvering gitt ansatte forståelsen for selskapets mål og strategier, og i tillegg bidrar BI til engasjementet i arbeidet med å oppnå felles mål.

Jets har flere rapporter som skal utvikles, og eksisterende rapporter som skal videreutvikles. De ønsker mer fokus på kvalitetskostnader på tvers av datakilder for å skape enda mer bevissthet i organisasjonen. I tillegg er Jets i implementeringsprosess med å skifte til et felles ERP system for konsernet, som som vil føre til større endringer. Hvor stor denne jobben blir, er det kun et forprosjekt som kan svare på, forteller Kleive, og ifølge han er det en fordel at Jets allerede har etablert KPI. 

På spørsmål om hvordan erfaringen med twoday som leverandør på Power BI har vært, svarer Kleive avslutningsvis:

– Vi er fornøyde med løsningen twoday har levert, og vi får den oppmerksomheten og hastighet vi trenger ved at konsulentene stiller opp når vi har et behov. I twoday har vi egen Key Account Manager som er meget nyttig i vår felles planlegging.

twoday

Trenger dere å transformere rådata til meningsfull informasjon?

twoday er Nordens ledende kompetansesenter innen business intelligence og advanced analytics. Om du lurer på noe om BI eller er nysgjerrig, ta kontakt med oss i skjemaet under så finner vi en tid det passer for deg!

Øyvind Tørlen

Business area director
oyvind.torlen@twoday.com