Skip to content

Innovasjon og nytenking – i en digital hverdag

For å kunne utnytte mulighetene i krysningspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi trengs det kunnskap, forståelse og evne til å gripe de mulighetene det teknologiske skiftet tilbyr. 

Våre erfarne rådgivere bistår virksomheter i både privat og offentlig sektor med kompetanse og sparring rundt digitalisering. Det er krevende å holde seg oppdatert på alt som skjer innen ny teknologi, samt vite hvordan man kan ta i bruk teknologien for å skape konkurransekraft.

Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere, og behovet for digitale løsninger øker både internt i virksomheter, men også i samfunnet forøvrig. De fleste virksomheter har behov for å digitalisere og automatisere prosesser, og i mye større grad kommunisere og samhandle med brukerne digitalt.

Vi har kompetanse innen mange ulike fagområder og på flere nivå. Vi kan være en sparringspartner over tid, ikke bare rundt strategiske tanker, men også når det gjelder gjennomføring og kontinuerlig forbedring.

Digital modenhet er ingen selvfølge

Kjenner du virksomhetens digitale styrker og svakheter? Digital modenhet er ingen selvfølge; det er en tilstand der hele virksomheten anvender digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, engasjere arbeidsstyrken og drive frem nye forretningsmodeller. Er du klar for en rask kartlegging?

Ung dame jobber på en PC mens hun smiler og ler

Våre tjenester

Våre rådgivere hjelper deg med digital transformasjon

To kvinner og en mann står og snakker utendørs

Strategi og ledelse

Når noen bedrifter ser nye muligheter eller velger å optimalisere for å møte et mer digitalt samfunn, der andre stopper opp og kun ser utfordringer, så handler det om proaktiv ledelse og en tydelig digital forretningsstrategi. Hvordan står det til med din virksomhet? 

En mann står foran en vegg med lysende lamper

Teknologi og arkitektur

For å lykkes med digitalisering er det avgjørende å forstå teknologien. Etter hvert som kompleksiteten til virksomheten og IT-porteføljen vokser, øker behovet for aktiv arkitekturstyring.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Nicolai Svendsen portrett – 1

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør, twoday

 

Torstein Ødegård portrett

Torstein Ødegard

COO, twoday Avento
torstein.odegard@twoday.com
966 29 911