Skip to content

Datavisualisering i Power BI ga Helsedirektoratet oversikt under pandemien

Kundecase

For at helsemyndighetene skulle klare å håndtere pandemien, krevdes det nye digitale løsninger for både formidling av informasjon til befolkningen og for rapportering om smittetall som var nødvendige for beslutningstakerne.

En mann og to damer står sammen med ipad i hendene og ler sammen

Behov for oversikt

Høsten 2020 var det frivillig å teste seg på grensene i Norge. Når pandemien kom gjorde Helsedirektoratet et stort arbeid for å sette opp et nytt system og hadde behov for å evaluere prosessene underveis ganske hyppig. 

Med hyppig endrede restriksjoner både kommunalt og nasjonalt ble det viktig for Helsedirektoratet å formidle den kritiske informasjonen på en enkel måte. Informasjonen måtte oppdateres raskt i tråd med nye retningslinjer og ikke bare være tilgjengelig, men også lett å forstå. 

Spesielt i starten av pandemien var det nødvendig med et godt system for innrapportering fra teststasjonene ved grenseoverganger, noe som ikke eksisterte da. Systemet for rapportering på antall tester og positive tester, var manuell og tidkrevende. I påvente av en permanent rapporteringsløsning laget twoday et midlertidig rapporteringssystem for Helsedirektoratet.

I tillegg ønsket Helsedirektoratet en visualisering av tiltaksnivåer på både nasjonalt og kommunalt nivå. Dette måtte utvikles på kort tid med mulighet til raske og hyppige endringer.

Løsningen

Det ble utviklet flere løsninger for å dekke behovene Helsedirektoratet hadde. 

«For innrapportering av data fra teststasjoner på grenseovergangene ble det satt opp et Microsoft-form, som personell ved teststasjonene kunne aksessere og fylle inn fersk data daglig. Så brukte vi Power Automate for å hente data fra skjemaene og putte de i en database. Denne databasen ble da kilde for Power BI, som vi brukte til visuell fremstilling av dataene. For å monitorere og håndtere feilinnstillinger fra teststasjonene så integrerte vi Power Apps med Power BI», forteller Anne Holst-Dyrnes, senior løsningsarkitekt i twoday.

Det ble også utviklet en kartvisualisering med oversikt over hvilke grenseoverganger som hadde teststasjoner, og åpningstider for disse, samt en kartvisualisering for hvilke tiltaksnivåer som var gjeldende i kommunene. Begge disse kartvisualiseringene ble publisert på Helsedirektoratets nettsider.

I beredskapssituasjonen måtte vi rigge opp en løsning veldig raskt. I løpet av et par dager ble det satt opp et enkelt innrapporteringsskjema og en statistikkvisning. Dette gjorde at brukerne der ute kunne komme i gang med innsendingen umiddelbart, og man kunne følge med på ferske nøkkeltall fra innsendingene kontinuerlig.

Helsedirektoratet har hatt fokus på å gjøre det enklere for folk å få oversikt over all informasjonen knyttet til pandemien. Et eksempel er kartene på Helsedirektoratets nettside som viste status på forskjellige grenseoverganger og oversikt over teststasjoner ved disse, samt ulike tiltaksnivåer på forskjellige steder i Norge. Det var viktig at kartene ble oppdatert så raskt som mulig, slik at folk kunne finne den informasjonen de trengte. En visuell fremstilling på nett gjorde det enklere for folk å få god, tydelig oversikt. Kartet som viser teststasjoner ved grenseoverganger er tilgjengelig på 9 ulike språk.

TeststasjonerVedGrenseoverganger

"Det er viktig at vi så raskt som mulig får den innsikten og oversikten vi trenger for å ta gode beslutninger mer effektivt basert på harde fakta. twoday sin spisskompetanse på Power BI har vært viktig i realiseringen av dette."

Hans Christian Sundsfjord, løsningsarkitekt og teamleder på datavarehusteamet hos Helsedirektoratet

"Vi er stolte av og sikre på at analyseverktøyene våre har bidratt til å redde flere arbeidsplasser i en periode hvor alt har vært snudd på hodet."

Kristin Nyberg, administrerende direktør i twoday

twoday

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør