Skip to content

Hvilket utbytte får du av en innsiktsfase?

Gjennom innsikt og analyse vil du være trygg på at det er etablert en gjensidig forståelse av utfordringer, ambisjoner og mål.

Utvikling av nettsiden må være godt forankret i virksomheten. Dere får kunnskap om mulige løsninger og tilføres økt forståelse av rammer og mulighetsrom.

Bilde av to damer som prater sammen

Dette får du svar på

Hvem skal du snakke til?

  • En tydelig beskrivelse av kundeprofiler.
  • En konkret beskrivelse av kundeverdien som leveres.
  • Verdiforslag og evt. ulike produkt/merkekategorier.
  • En tydeliggjøring av nettsidens rolle i det totale målbildet


Hvor og hvordan
møter du kundene?

  • En grundig forståelse av hvordan bedriften kan møte de prioriterte målgruppene mer optimalt i kundereisen gjennom nettsiden.
  • En oversikt over tekniske krav og hvilke tjenester som er nødvendige for å innfri forventningene til kundene.

 

Hvilke svar søker kundene?

  • En oversikt over hvilke kommunikasjonsoppgaver som hver enkelt målgruppe vil søke svar på.
  • En konkret innholdssplan som tar tak i de utfordringene som innsikten trekker opp.
  • Dette vil være en plan som må vedlikeholdes jevnlig og utvikles etter hvert som nye marked og målgrupper skal nås.

La oss komme i gang

Hvordan gjennomføres en innsiktsfase

1.

Workshop

Vi starter med å mobilisere arbeidsgruppen for at alle skal trekke i samme retning. Det inkluderer en introduksjon til digitale plattformer, metodikk og gjennomføringsplan.

2.

Forstå bedriften og kundene

Vi kartlegger hvilke målgrupper som er aktuelle og gjør prioriteringer deretter. Det blir utarbeidet personas, så gjennomgås hvordan produkt- og tjenesteleveranser fremstår og presterer i digitale plattformer.

3.

Kundereise og innholdsplan

Vi kartlegger kundereiser for å kunne tilby de ulike målgruppene riktig informasjon i alle digitale flater. Vi kartlegger samtidig tekniske behov for valg av nye systemer.

Nyttig informasjon

Ting det kan være greit å huske på

Snakk med en ekspert

Nå har du muligheten til å avtale et møte direkte med Oddbjørn. Han er en dyktig rådgiver med lang erfaring innen digital markedsføring, merkevarebygging, kommunikasjon og ledelse. Hva venter du på?

IMGL8725

Kontakt oss

Trenger du hjelp med å lage eller forbedre dine nettsider? Send inn et skjema, så hører du fra oss!