Skip to content

For krav som ikke er oppfylt vil vi beskrive følgende:

  • Hvilket innhold som ikke er universelt utformet
  • Hvorfor kravet ikke er oppfylt 
  • Hva konsekvensene vil være for brukeren
  • Om det finnes andre tilgjengelige alternativer for innholdet som ikke er universelt utformet

Rapporten vil leveres i excel-malen som Tilsynet for universell utforming av ikt har publisert på sine nettsider.

Ta kontakt for pris. 

Ta kontakt med oss om tilgjengelighetserklæring

Anja Simonsen

Lead UX Designer
anja.simonsen@twoday.com