Skip to content

Ved å fokusere på automatisering, optimalisering og kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser kan virksomheten levere kvalitet til kunder, leverandører og egne ansatte.

HubSpot Video

 

Hvorfor visualisere prosesser?

Det er enklere for hjernen vår å forstå diagrammer eller grafer som visualiserer store mengder komplekse data enn å se på en spagetti av prosesstegninger.

Datavisualisering er en rask og enkel måte å se og formidle mønster eller avvik på en universell måte. Best av alt – du får ekte datadrevet innsikt i dine prosesser!

Vil du se egne prosesser?

Det er alltid interessant å se løsningen med sine egne data. Sett av et par timer, og vi vil laste inn dine data i Process Mining og vise deg dine prosesser. Kanskje får du noen overraskelser?

Når prosessene blir visualisert basert på faktiske data, så kan man lett se dersom det er avvik fra hvordan prosessen er tenkt. Man kan også se hvilke prosesser som går raskt og som planlagt, og hvorvidt det er noen prosesser eller varianter som tar uforholdsmessig lang tid. Kanskje noen prosesser eller prosess-steg i praksis er manuelle der de skulle vært automatisert?

Kontakt oss

Første møte og tilpasset demo er uten kostnad og forpliktelser. Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt!

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995