Skip to content

Ved å fokusere på automatisering, optimalisering og kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser kan virksomheten levere kvalitet til kunder, leverandører og egne ansatte.


Vi lever i en verden der forretningsprosesser støttes digitalt, og prosessene setter sine spor i IT-systemene. Process Mining tar inn disse dataene og visualiserer alle dine prosesser. Hva skjer daglig i prosessene? Hvor er det avvik eller ineffektivitet? Oppstår det compliance-hendelser? Hva er potensialet for forbedringer?

Hva er Process Mining?

Ønsker du å få kontroll på prosessene dine og få innsikt i hva som fungerer eller ikke? Process mining handler om å forstå prosesser, og få innsikt i hvordan de faktisk kjører. 

I denne artikkelen gir vi deg en kortfattet forklaring på hva process mining er og hva du får med process mining.

En mann og en dame sitter på en kafe og prater mens de jobber

 

Hvorfor visualisere prosesser?

Det er enklere for hjernen vår å forstå diagrammer eller grafer som visualiserer store mengder komplekse data enn å se på en spagetti av prosesstegninger.

Datavisualisering er en rask og enkel måte å se og formidle mønster eller avvik på en universell måte. Best av alt – du får ekte datadrevet innsikt i dine prosesser!

Mennesker i en sal
Webinar om Process Mining:

Hvordan kan du avdekke og forbedre dine prosesser?

Meld deg på og se dette webinaret om Process Mining, og se hvordan denne raskt voksende teknologien kan kombineres med moderne analyse. Verktøyet vi viser er MEHRWERK MPM, som er definert av Gartner som en leder innen Process Mining, og vi vil vise den siste mpmX-plattformen.

Du får også se UDI vise hvordan de benytter process mining-teknologi, og hvilken reell gevinst de får ut av det.

Vil du se egne prosesser?

Det er alltid interessant å se løsningen med sine egne data. Sett av et par timer, og vi vil laste inn dine data i Process Mining og vise deg dine prosesser. Kanskje får du noen overraskelser?

Når prosessene blir visualisert basert på faktiske data, så kan man lett se dersom det er avvik fra hvordan prosessen er tenkt. Man kan også se hvilke prosesser som går raskt og som planlagt, og hvorvidt det er noen prosesser eller varianter som tar uforholdsmessig lang tid. Kanskje noen prosesser eller prosess-steg i praksis er manuelle der de skulle vært automatisert?

 

Hvordan kan du effektivisere din salg- og virksomhetsplanlegging med Process Mining?

«Sales and operations planning» (S&OP) eller på norsk salgs- og virksomhetsplanlegging (SVP) er en prosess som kan gi store gevinster i virksomheter som driver med produksjon. Uten en god prosess som knytter sammen salgs- og produksjonsavdelingene kan det gi alvorlige konsekvenser, slik som leveringsutfordringer, kapasitetsbegrensninger og feil i eller for høye lagernivåer.

Les hvordan Process Mining kan effektivisere og øke kvaliteten på salget og virksomhetsplanleggingen din.

To kollegaer står og prater sammen

Kontakt oss for en prat eller en tilpasset demo

PS. Første møte og tilpasset demo er uten kostnad og forpliktelser. Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt!

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995