Skip to content

Hvordan kan du effektivisere din salg- og virksomhetsplanlegging med Process Mining?

For å sikre en smidig flyt i selskapets forsyningskjede, trenger man at flere avdelinger og data involveres og synkroniseres med hverandre. Med silotenkning og Excel-lister spredt over alt, er det nærmest umulig å koordinere verdiskapende prosesser på en måte der alle involverte har den informasjonen som kreves. Process Mining kan både effektivisere og øke kvaliteten på salget og virksomhetsplanleggingen din.
5. jan Carina Ramsøy

«Sales and operations planning» (S&OP) eller på norsk salgs- og virksomhetsplanlegging (SVP) er en prosess som kan gi store gevinster i virksomheter som driver med produksjon. Uten en god prosess som knytter sammen salgs- og produksjonsavdelingene kan det gi alvorlige konsekvenser, slik som leveringsutfordringer, kapasitetsbegrensninger og feil i eller for høye lagernivåer.

Hva er salg- og virksomhetsplanlegging?

Planleggingsprosessen har stor innflytelse i organisasjonen og er koordineringen mellom kundebehov og produksjonsplanlegging.

Planleggingsprosesen inkluderer:

  • Salgsprognose (utvikling av etterspørsel, kampanjer, nye produkter, nye kunder, etc.)
  • Kartlegging av etterspørsel på produksjonssiden (arbeidsplan, reservedelslister, kapasitet, material logistikk, etc.)
  • Koordinere leveringsplan inkludert kapasitetsplanlegging, optimale partistørrelser og lagervolum
  • Analyse av den økonomiske konsekvensen av de samordnede planene på resultat og balanse

Ofte utføres disse planleggingsprosessene individuelt, ikke bare av forskjellige personer, men også i forskjellige systemer. Å koordinere etterspørsel og tilbud i tråd med hverandre og skape samarbeid på tvers av hele organisasjonen innebærer derfor enormt mye koordinering og kan egentlig bare løses på en god måte med hjelp og det er ved hjelp av et integrert planverktøy. Analyse av as-is data, prognosealgoritmer, kontroll av arbeidsflyter og tillegg som HR-planleggingsmoduler eller automatisk oppretting av P&L (profit and loss), balanse og kontantstrøm basert på data hosting avtaler.

Hvordan kan Process Mining bidra til bedre prosesser?

Grunnleggende parametere for et fungerende salg- og virksomhetsstyring er antakelser om for eksempel kapasitet, behandlingstider og tilgjengelighet. Disse antakelsene er enten helt teoretiske eller sporadisk bestemt gjennom manuelle målinger eller kapasitetsevalueringer.

Om et team eller en maskin kan produsere for eksempel 80 komplette deler i timen eller 100 utgjør en stor forskjell, ikke bare for selve ordrebehandlingen. Dersom disse tallene brukes som inngangsparameter for verktøystøtte planlegging, kan planleggings resultatet avvike sterkt fra virkeligheten.

Det er en risiko for at salgsprognosen må senkes eller omvendt at produksjonsanleggene ikke utnyttes fullt ut fordi produksjonskapasiteten antas å være for lav. Process Mining basert på prosess- eller loggdata som allerede er tilgjengelig i selskapet, tetter dette gapet og erstatter forutsetninger med pålitelige nøkkeltall. 

Procees Mining har aldri vært nærmere virkeligheten

Integreringen av Process Mining i planleggingsprosessen gjør det mulig å verifisere og korrigere de fleste antakelser gjennom den løpende analysen av de underliggende operasjonelle prosessene. I stedet for sporadiske målinger, overvåkes ytelsen i en prosess kontinuerlig. Forstyrrelser, flaskehalser og trender i ledetider blir synlige og kan tas direkte i betraktning gjennom dataintegrasjon av process Mining og planleggingsdata.

Men det er ikke alt: Hvis planleggingsresultatet ikke oppfyller forventningene, gir Process Mining deg årsakene til for eksempel en uventet mangel på et spesifikt produkt. På denne måten kan forstyrrelser eller avvik fra den kommende prosessen identifiseres i detalj nesten i sanntid under den pågående planleggingsrunden, og handlinger kan utledes for å eliminere dem. Planlegging har aldri vært nærmere virkeligheten.

Er du interessert i Process Mining og vil vite mer? Book en demo med oss så vil vi gi deg en introduksjon. 

Mer om Process Mining

 

Relaterte artikler