Skip to content

Process Mining

Process Mining handler om å forstå prosesser og få datadrevet innsikt i hvordan dine prosesser faktisk fungerer. Hva skjer daglig i prosessene? Hvor er det avvik eller ineffektivitet? Oppstår det compliance-hendelser? Hva er potensialet for forbedringer? 


Ved å fokusere på automatisering, optimalisering og kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser kan virksomheten levere kvalitet til kunder, leverandører og egne ansatte.

En mann og en dame sitter på en kafe og prater mens de jobber med process mining

 

Hvorfor visualisere prosesser?

Det er enklere for hjernen vår å forstå diagrammer eller grafer som visualiserer store mengder komplekse data enn å se på en spagetti av prosesstegninger. Når prosessene visualiseres basert på faktiske data, blir det enkelt å se om det er avvik fra hvordan prosessen er ment å være. Du kan se hva som går raskt og som planlagt – og hvilke prosesser som tar uforholdsmessig lang tid. Kanskje noen prosesser er manuelle der de burde være automatiserte?

Datavisualisering er en rask og enkel måte å se og formidle mønster eller avvik på en universell måte. Uten en god prosess som forbinder salgs- og produksjonsavdelingen, kan dere oppleve konsekvenser som leveringsutfordringer, kapasitetsbegrensninger, feil eller overdrevent høye beholdningsnivåer.

Ved å fokusere på automatisering, optimalisering og kontinuerlig forbedring av prosesser, kan dere levere kvalitet og effektivitet til kunder, leverandører og egne ansatte. I twoday hjelper vi deg å benytte Process Mining til å sørge for en mer effektiv fremtid. 

Demo: Vil du se egne prosesser?

Det er alltid interessant å se løsningen med sine egne data. Sett av et par timer, og vi vil laste inn dine data i Process Mining og vise deg dine prosesser. Kanskje får du noen overraskelser?

Når prosessene blir visualisert basert på faktiske data, så kan man lett se dersom det er avvik fra hvordan prosessen er tenkt. Man kan også se hvilke prosesser som går raskt og som planlagt, og hvorvidt det er noen prosesser eller varianter som tar uforholdsmessig lang tid. Kanskje noen prosesser eller prosess-steg i praksis er manuelle der de skulle vært automatisert?

 

Les og lær mer om Process Mining

Utforsk våre relaterte tjenester

Data & AI

Vårt team av eksperter utnytter avanserte teknologier og metoder for å gi uvurderlig innsikt, og tilbyr en dypere forståelse av kundeadferd, markedstrender og operasjonell ytelse.

Våre tjenester dekker hele dataspekteret, inkludert dataadministrasjon, integrasjon, analyser og business intelligence. Denne helhetlige tilnærmingen sikrer at dataene dine er optimalisert og virksomhetens effektivitet økt. Våre løsninger er utformet for å forbedre ytelsen på tvers av ulike avdelinger.

Data-AI-16-9-A-1

Kontakt oss for en prat eller en tilpasset demo

PS. Første møte og tilpasset demo er uten kostnad og forpliktelser. Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt!

Trine Bjertnæs

Head of Sales
trine.bjertnas@twoday.com
995 72 995