Skip to content

"Våre verdier er ikke bare ord på en nettside – de sitter i veggene på ekte"

Hos twoday setter vi mennesker først. Ved å støtte de ansattes karriereveier og utvikling, opprettholdes også engasjementet og motivasjonen. Dette fører til at kompetansen blir værende når konkurransen mellom arbeidsplasser øker. Les intervjuet med Evelina Åblad, People Lead & Analytics Specialist, som har gått fra utvikler til teamleder – til å nå jobbe delvis med HR på twoday.
3. jan Susan Dymling

 

 

Evelina_1

Evelina Åblad og noen medarbeidere fra Göteborgskontoret samt årets graduates er ute på tur. 

 

twoday har en varm og hjelpsom kultur

Etter å ha studert til sivilingeniør innen IT på Chalmers og jobbet noen år i bransjen, begynte Evelina Åblad som utvikler hos twoday i 2015. Siden den gang har mye skjedd, både i selskapet og i hennes rolle. De siste årene har hun vist økende interesse for HR, og i dag er hennes rolle People Lead & Analytics Specialist.

– Vi som jobber med analyse er fortsatt som et lite selskap i det store. Da må man ha mange hatter. Tidligere var jeg teamleder og engasjerte meg i alt fra rekruttering til sommerfester, og da vi nylig definerte ansvaret enda litt tydeligere, bestemte vi at jeg skulle fokusere mer på den biten. Det er gøy å få prøve noe nytt, sier Evelina.

Selv om selskapet har endret navn og eier i løpet av hennes ansettelse, mener Evelina at det har vært en kultur som har vedvart.

– Det er menneskene her som har gjort at jeg har blitt så lenge. twoday har en varm og hjelpsom kultur, folk bryr seg virkelig, sier Evelina.

Evelina_4

Evelina og kolleger ute på studentmesse.

Det viktige engasjementet

En av våre viktigste målepunkter på twoday er medarbeidernes engasjement, og det signaliseres også tydelig fra ledelsen og konsernet. Det legges virkelig vekt på at engasjerte medarbeidere legger grunnlaget for tilfredse kunder, lønnsomme forretninger og glade eiere. Derfor investeres det mye i å lede de ansatte til å arbeide innenfor det området der de føler mest driv og lyst.

 

Våre verdier er ikke bare ord på en hjemmeside – de sitter i veggene på ekte.
-Evelina.
 

Talk-twoday_top-banner

Evelina er også en av våre stjerner i vår webinarserie Talk twoday, der hun snakker om verdien av å ta datadrevne beslutninger. 

Medarbeidernes meninger er viktige

Hver annen måned sendes det ut en medarbeiderundersøkelse, der en total engasjementspoengsum utarbeides. I tillegg har alle medarbeidere individuelle møter med sin nærmeste leder hver annen uke, der man følger opp hvordan det går og at man er på riktig vei. På denne måten kan twoday sikre at alle ansatte hele tiden føler at de sitter i førersetet for sin egen karriere og kan bytte fokus når det er aktuelt.

– Vi har mange eksempler på konsulenter som har blitt selgere, eller selgere som plutselig lærer seg å utvikle og begynner å levere kundeprosjekter. Arbeidet skal hele tiden være lystbetont, sier Evelina.

Hun selv er også et eksempel på en vellykket karriereendring, og nøkkelen til det mener hun er at personene rundt henne virkelig har lyttet til hennes ønsker og brydd seg om at hun skal trives på jobben.

– Vi vet at det er tøff konkurranse om ressurser og stor kompetansemangel på markedet. Da er det viktig å sørge for at alle medarbeidere har mulighet for personlig utvikling, sier Evelina og fortsetter:

– Det gir også en mulighet for arbeidsgiveren – hvis man sørger for at rett person er på rett sted, får man jo mer ut av sine ressurser.

 

IT handler om mennesker 

En annen måte å møte den store kompetansemangelen i IT-bransjen på er å aktivt jobbe for at flere kvinner skal velge tekniske utdannelser og yrker. Skjevfordelingen mellom kjønnene er stor, selv om Evelina på nært hold har sett en endring skje de siste årene.

– Da jeg tok min ingeniørutdanning, var vi bare fem av hundre jenter i klassen. I dag utgjør omtrent 30% av IT-bransjen kvinner, så jeg håper det blir bedre og bedre. For hver generasjon blir vi jo mer og mer sammenvevd med teknologien, og med det håper jeg at gapet minsker, sier Evelina.

På spørsmål om hva hun selv tror fører til at færre kvinner enn menn velger tekniske yrkesveier, mener hun at det delvis kan handle om at mange blir skremt av en mannsdominert bransje.

– Jeg opplever også at mange kvinner drømmer om å jobbe med mennesker og derfor avfeier den tekniske banen, men IT-bransjen består også av mennesker. Som IT-konsulent må man forstå menneskers faktiske behov, sette seg inn i deres problemer og løse dem. Jeg tror ikke mange unge jenter har innsikt i hvor kreativt og personlig yrket faktisk er, sier Evelina.

Hos twoday er det nettopp menneskene som er kjernen. Det er både knyttet til det viktige engasjementet de streber etter, men også den sterke drivkraften som finnes i selskapet.

– Vi ønsker mye, og det merkes. Vi opererer i en bransje der ting endrer seg raskt, og man må stadig tilpasse seg. Det ligger også i våre verdier – å omfavne det, like forandringer og finne nye løsninger, avslutter Evelina Åblad.

 

 

Relaterte artikler