Skip to content

Ord og uttrykk innen IT for nybegynnere

I dagens teknologidrevne verden er informasjonsteknologi (IT) en viktig del av vårt daglige liv. Fra smarttelefoner til nettskytjenester, er IT-verdenen full av en rekke ord og uttrykk som kan være forvirrende for nybegynnere. Hvis du er nysgjerrig på å utforske IT-terminologi og forstå hva disse uttrykkene egentlig betyr, har du kommet til rett sted.
18. sep Victoria Stensøe

Den teknologiske verden utvikler seg i rekordfart og det kan være utfordrende å henge med i svingene, spesielt hvis man ikke jobber direkte innen teknologi til vanlig. Vi anbefaler at man oppdaterer seg jevnlig, da bransjen er i kontinuerlig utvikling. Når det er sagt, la oss ta deg med på en reise i denne spennende IT-verdenen hvor vi går gjennom noen av de vanligste ord og uttrykk.

1. Algoritme: 

Algoritme er en oppskrift som forteller hvordan noe gjøres. Algoritmer i programmerings sammenheng er grunnleggende byggesteiner som setter programvaren i stand til å utføre oppgaver på en strukturert og effektiv måte. Algoritmer nevnes ofte i forbindelse med kunstig intelligens (KI), men dette er to helt forskjellige ting. Bl.a. er forskjellen at algoritmer har en fastsatt og ofte enklere fremgangsmåte, mens KI lærer og tilpasser seg erfaring.

KI teknologier inneholder ofte flere algoritmer for å utføre avanserte oppgaver. Algoritmer nevnes også ofte i forbindelse med markedsføring og sosiale medier. Algoritmer brukes f.eks. i søkemotorer og sosiale medier for å styre resultater av hva du ser først. Hensikten er å få frem de mest relevante visningene.


2. Koding og programmering: 

Koding er en del av prosessen med å programmere. Koding er instruksjonene som utvikleren legger inn for å utføre en handling på en teknisk enhet. Koding og programmering brukes ofte om hverandre, men det er viktig å skille disse. Koding er kun en del av programmering, og begrepet programmering rommer mer. Programmering handler også om å planlegge, feilsøke, rette opp feil og samarbeide.

Programmering går ut på å sette opp en serie instrukser som styrer maskinen. Analysering av oppgaven som man vil at programmet skal gjennomføre (kravspesifikasjon), nedbrytning av oppgaven i mindre oppgaver, utvikling av logikk som skal løse oppgavene, skrive instruks i et programmeringsspråk, feilretting (debugging) og dokumentering inngår i programmering. 

3. Programmeringsspråk: 

Programmeringsspråk: Programmeringsspråk er et språk som gjør at mennesker kan kommunisere med datamaskiner. Grammatikken i språket, "syntaksen", må følges nøye ellers gjør maskinen feil. Man skiller mellom høynivå- og lavnivå språk.

Lavnivå språk er nærmere maskinspråket til datamaskinen og høynivåspråk er mer overordnet og knyttet til funksjonene og variablene som skal brukes. Lavnivå språk er i praksis uleselige for oss mennesker. Eksempler på lavnivå språk er maskinkode og assemblerspråk. Koding i høynivåspråk er mer leselig. Eksempler på høynivåspråk er Java, Python, C++ 

4. Arkitektur: 

IT-arkitektur, refererer til den overordnede strukturen og organiseringen av informasjonsteknologi systemer og -ressurser i en organisasjon. Det handler om å designe og planlegge hvordan ulike IT-komponenter som programvare, maskinvare, nettverk og databaser skal samhandle for å oppfylle virksomhetens behov og mål. IT-arkitekturen tar hensyn til tekniske krav, forretningsmål, sikkerhet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet. En IT-arkitekt jobber med å utvikle, implementere og opprettholde denne arkitekturen for å sikre at IT-systemene fungerer sømløst sammen.

5. Server:

Server, nettverksserver og tjener betyr det samme. En server er en stor og kraftig datamaskin. Serveren har som oppgave å betjene brukerne som er koblet til serveren med en eller flere tjenester over et nettverk.

6. Nettverk:

Et nettverk er et system for kommunikasjon mellom datamaskiner.

working on laptop pointing -1500x

7. BI:

BI står for Business Intelligence, og er et samlebegrep for bruk av data i beslutningsprosesser. Det er et system for beslutningsstøtte som trekker ut riktige data fra store datamengder. God business intelligence er når alle brukerne av data får presentert den informasjonen de ønsker i det formatet som passer til deres rolle eller deres foretrukne måte å motta informasjon på.

8. Skytjenester:

Skytjenester (cloud computing) er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Det betyr at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden kan betale for det den faktisk bruker. Det er vanlig å dele opp skytjenester i tjenestemodeller. De vanligste er:

• Programvare som tjeneste (SaaS - Software as a service)

• Plattform som tjeneste (PaaS - Platform as a service)

• Infrastruktur som tjeneste (IaaS - Infrastructure as a service) Skytjenester kan også deles inn i leveransemodeller som:

• Public cloud, skytjenestene er tilgjengelig for alle

• Private cloud, kun tilgjengelig for de virksomheter som skytjenesten skal gjelde for

• Hybrid cloud, en blanding av de to over 

9. Azure

Azure er en av de markedsledende skytjenestene i verden og eies av Microsoft. Dette er en public cloud.

10. On prem:

On premises, ofte forkortet med "on-prem" eller "on-premise", betyr at programvaren er installert og kjøres lokalt i virksomhetens eget IT miljø. Dette er det motsatte av å benytte en skytjeneste, hvor eksterne serverparker benyttes.

11. Database:

En database er en samling av informasjon som er lagret som data på et datasystem, f.eks. varelageret i en butikk. Databaser brukes til å lagre og organisere data. Vi skiller mellom relasjonelle og ikke-relasjonelle databaser. Relasjonsdatabaser forstår SQL. Ikke-relasjonelle databaser kalles NoSQL, siden de ofte ikke brukes SQL.

12. SQL:

Enkelt forklart er SQL et språk man snakker med databasen, et slags kodespråk. SQL har forskjellige dialekter. En huskeregel kan være at SQL er et robotspråk med ulike robotdialekter. En mer presis definisjon vil være at SQL står for Structured Query Language.

13. Datavarehus:

Et datavarehus er et digitalt lagringssystem. Systemet lagrer data fra mange forskjellige kilder. Et datavarehus er grunnlaget for et BI- eller analyseprogram. Enkelt sagt kan du tenke på datavarehus som et lager eller en arkivbygning der alle dataene dine blir samlet og organisert på en slik måte at de blir enklere å bruke og analysere. Det gir deg muligheten til å trekke ut verdifull innsikt, oppdage trender og mønstre, og ta informerte beslutninger basert på dataene dine.

14. Datasenter:

Et datasenter er et dedikert område som inneholder datamaskiner for behandling, distribusjon og lagring av data. Datasenteret består hovedsakelig av ITutstyr som servere, rutere, brytere og lagringssystemer. Datasenteret organiserer dette med serverstativer. Kjøle- og ventilasjonssystemer, ekstra strømforsyning, sikkerhetssystemer, brannvern og overvåkning inngår også i datasenteret. Datasenter produserer mye varme, og stadig flere tenker bærekraft og utnytter denne overskuddsvarmen til andre formål, f.eks. til bruk i et fjernvarmesystem (grønn teknologi).

15. Redundans:

Redundans er en duplisering av kritiske deler eller funksjoner i et system. Slutter den ene funksjonen å fungere, så har du en annen tilsvarende som back-up. For eksempel så er redundans viktig i et datasenter, så man alltid har et system for back-up om noe skulle skje.

16. Kryptering:

Kryptering betyr at noe ikke kan leses av uvedkommende. Kryptering er en matematisk metode som sørger for konfidensialitet og er et viktig for datasikkerheten. 

17. UI og UX:

UI står for User Interface, eller brukergrensesnitt på norsk. UX står for User Experience, eller brukeropplevelse. UI er en liten del av UX. UX er hele opplevelsen for brukeren fra start til slutt, mens UI er et steg i denne opplevelsen. UI er det brukeren bruker til å gjennomføre handlinger. F.eks. Bruker du appen eller nettsiden til en butikk som du vil handle online fra. Det er viktig at appen ser fin ut, er brukervennlig og at betalingen fungerer. Hvis det du bestilte ikke blir sendt i tide, eller at du mottar feil vare, vil på virke den totale brukeropplevelsen (UX) negativt. UX er med andre ord hvordan brukeren opplever kjøpsopplevelsen totalt sett, helt fra du blir klar over at nettbutikken finnes til du har betalt og mottatt varen.

18. Front-end, back-end og fullstack:

Front-end er den delen av programvaren som ligger nærmest brukeren. Det er koden som former det du visuelt ser på skjermen, og hva som skjer når du klikker deg rundt. UX er ofte knyttet til front-end. Front-end designes ofte av en interaksjons- eller grafisk designer og programmeres av en utvikler. Back-end er den delen av programvaren som ligger nærmest databasen der dataene er lagret. Backend er prosessene på "baksiden" som får systemene til å henge sammen. Med "baksiden" mener vi alt som ligger bak brukergrensenittet og det som brukeren ikke kan se. Back-end og Front-end kommuniserer via et API, da disse ofte er skrevet i forskjellige kode og kan ha ulikt programmeringsspråk. En fullstack-utvikler er allsidig og jobber både med frontendog backend løsninger.

19. API (Application Programming Interface):

API er en slags "mellommann" som tillater en applikasjon å be om spesifikke data eller utføre spesifikke handlinger fra en annen applikasjon, uten å måtte vite detaljene om hvordan den andre applikasjonen er implementert. Kort fortalt er API en måte for ulike programvaresystemer å kommunisere med hverandre. F.eks. kan reiseselskaper få inn informasjon om været på ønsket destinasjon gjennom et API til en værtjeneste.

20. Malware:

Malware er en skadelig eller ondsinnet programvare, som har til hensikt å skade gjennom f.eks. å stjele sensitive opplysninger eller sende ut spam. Du kan få malware hvis du f.eks. laster ned et ukjent program eller klikker på en lenke i en e-post, som har dårlige hensikter.

21. Cookies:

Cookie er en informasjonskapsel. En informasjonskapsel vil si en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin ved klikk på en nettside. Når du besøker ulike nettsider, kommer det som oftest opp et vindu der du blir bedt om å akseptere cookies. Når du aksepterer cookies, sier du ja til at nettstedet kan lagre innloggingsdetaljer, registrere hvor du beveger deg rundt på nettstedet eller huske handlekurven din i nettbutikker.

22. Java:

Java er et programmeringsspråk og er utviklet av Sun Microsystems. Java er det mest populære programmeringsspråket for utviklere av programvare. Java er objektorientert, dvs. at det organiserer koden rundt klasser og objekter, i stedet for funksjoner og kommandoer. De fleste programmeringsspråk er objektorienterte (F.eks. C++, C#, Python og Ruby). En stor fordel med Java er at den enkelt kan overføres fra en plattform til en annen, f.eks. fra Windows til en mobiltelefon, uten å bli fullstendig omskrevet. Så lenge du har en "Javatolker" installert på operativsystemet ditt, også kalt Den virtuelle Java-maskinen (JVM), så kan Java kjøres. Java brukes i alt fra mobilapper (f.eks. Spotify), nettapper (f.eks. Linkedin og Twitter), bedriftsprogramvare, spill (f.eks. Minecraft) og IoT-programmer (f.eks. smart TV. Java kan enkelt overføres til ulike plattformer innen IoT).

23. Python:

Python er et av verdens aller mest populære programmeringsspråk. Det er logisk bygd opp, lettlest og lettere å lære enn mange andre programmeringsspråk. Python er et objektorientert høynivå programmeringsspråk. Programmer som lages i Python kan kjøres på alle populære operativsystemer. Med Python kan du bl.a. styre maskiner, roboter, elektronikk, lage nettsider og utføre avansert maskinlæring. 

24. Maskinlæring:

Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens. I maskinlæring bruker man statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. I stedet for å bli programmert, så sier vi at maskinen "lærer". Maskinlæring blir brukt f.eks. i språkgjenkjenning, selvdrevne biler, e-post filtreringer og bildegjenkjenning.

coding 2 screens -1500x

25. AI eller KI:

Artificial intelligence (AI) eller kunstig intelligens (KI) er systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål.

Les mer: En reise gjennom historien til kunstig intelligens

26. AGI:

AGI står for Artificial general intelligence, eller på norsk generell kunstig intelligens. AGI er en av de mest utfordrende områdene innenfor AI forskning, da målet er å utvikle en KI som er lik menneskers, og kan lære å tilpasse seg nye situasjoner og utfordringer. AGI skiller seg fra andre typer KI, da KI fokuserer på å løse spesifikke oppgaver eller fagområder. Det jobbes med å utvikle AGI og ingen har foreløpig kommet opp med en fullstendig løsning.

27. ChatGPT:

ChatGPT står for "Generative Pre-Trained Transformer" og er utviklet av OpenAI. Det er en avansert tekstgeneringsmodell, med andre ord en chatbot brukere kan ha en samtale med. ChatGPT er svært raskt voksende mtp. antall brukere. Det er viktig å være obs på at ChatGPT er svært overbevisende og ikke nødvendig gir riktig informasjon i alle tilfeller, da den tar utgangspunkt i dataene den er "trent" på.

Les mer: Softwareutvikling med Generativ AI

28. Kvantedatamaskin:

Dette blir kalt fremtidens supermaskin. Enkelt og kort forklart er kvantedatamaskiner under utvikling og er mye sterkere i regning enn en vanlig datamaskin. Grunnen til at kvantemaskinen er sterkere enn en vanlig maskin er qubits (kvantebiter). En vanlig PC bruker bits (1 eller 0). I kvantedata er altså "bit" erstattet med "qubit", som øker regnekraften enormt og gi mange nye muligheter utover dagens maskiner.

29. IoT (Internet of Things):

IoT, eller tingenes internett, vil si at tingene rundt oss kan kobles til internett og kommunisere over nettet. Dette gjør at vi kan fjernstyre enheter og samle inn data, som ikke var mulig tidligere. For eksempel kan du styre komfyren fra sofaen, sette på varmen i hytten før du reiser hjemmefra eller lage treningsprogram på en app som du kan sende til smartklokken din.

30. Industriell IoT (IIoT):

Dette er IoT satt i industriell sammenheng. Det betegner nettverket som kobler industrielle enheter sammen. IIoT er systemer som kan overvåke driften og samle inn, utveksle og analysere industrielle data. Med nye innsikter er bedriften rustet til å ta bedre datadrevne beslutninger. F.eks. kan maskiner i et anlegg være koblet til IoT.

31. Big Data:

Big data, eller stordata, er enorme mengder digitale data som gjennomgår omfattende analyser. Dette kan brukes til mange gode og samfunnsnyttige formål om det brukes riktig, men gir samtidig en utfordring mtp. Personvern. For eksempel hjalp Big Data å få mer kunnskap om smitteforløp og geografiske smitteområder under koronapandemien.

32. VPN (Virtual Private Network):

Kort forklart sørger VPN for at du kan surfe og samhandle på nettet uten ekstra sikkerhet. Ingen andre kan få innsyn i hvem du er, hva du gjør og hvilken informasjon du sender over internett, da nettrafikken din rutes via et eksternt nettverk. Det finnes forskjellige typer VPN og ulike måter å koble seg opp på.

33. Agile:

Agile betyr smidig. Det er vanlig å jobbe etter agile metoder i prosjekter i mange teknologibedrifter. En agil metode er en prosjektstyringsprosess som bryter opp prosjekter i mindre oppgaver og stadier. Det er vanlig å dele opp arbeidet i korte utviklingsfaser, også kalt sprinter. Fordelen med å jobbe i sprinter er at man kontinuerlig kan få tilbakemeldinger fra interessenter og justere arbeidet underveis, i stedet for å vente til prosjektet er ferdig. Agile metoder er kjent for tempo, fleksibilitet, teamarbeid og være tett på brukerens behov.

34. CMS:

CMS står for Content Management System og er en publiseringsløsning for nettsider. CMS ligger i "bunn" av nettsider som programmeres av utviklere, slik at eiere av nettsider kan legge inn innhold de ønsker selv uten å kunne koding. Vanlige CMS systemer er Sanity og Craft. Håper du lærte noe nytt og at guiden var nyttig. Dette var kun et lite utvalg av et helt hav av ord og uttrykk innen teknologi. Skyene i IT-verden er i konstant bevegelse og utvikling, akkurat som på himmelen. Hvem vet hva morgendagen bringer?

Les mer: Vi bygger din nettside

 

Ta kontakt med oss! 

Er det noe du lurer på kan du legge igjen kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg.

Relaterte artikler