Skip to content

Teknologi og samfunnsansvar for en bærekraftig fremtid

Som teknologer har vi et stort ansvar for å utvikle løsninger som er bærekraftige og tar hensyn til miljø og samfunn. Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv på teknologi og forstå at det også handler om mennesker, sier Kristin Nyberg, administrerende direktør i twoday.
24. mai Helene Rognskog

Med teknologisk utvikling kommer det et økt ansvar for å ta vare på samfunnet og miljøet.

— Som teknologer har vi et stort ansvar for å utvikle løsninger som er bærekraftige og tar hensyn til miljø og samfunn. Vi må også være bevisste på hvordan teknologien kan påvirke samfunnet og forhindre negative konsekvenser. Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv på teknologi og forstå at det også handler om mennesker, sier Kristin Nyberg, administrerende direktør i twoday.

Bærekraft basert på data

I twoday leverer vi digitaliseringsprosjekter, IT-rådgivning og bruker datadrevet innsikt for å forbedre eksisterende løsninger i offentlig og privat sektor. Det å implementere bærekraftige teknologiløsninger, kan baseres på denne innsikten.

— I retailbransjen har vi fanget opp endringer i forbrukeratferd slik at butikkene kan tilpasse tjenestene sine deretter. For eksempel da forbruksmønsteret endret seg som følge av pandemien, brukte vi innsikt fra datainnsamling for å se hvordan butikkene kunne tilpasse tilbudene sine. På den måten kunne de fortsette å være lønnsomme. Disse løsningene var med på å redde virksomhetene, og ikke minst arbeidsplassene i en vanskelig tid, opplyser Nyberg og forteller at det er givende å bidra med datadrevet innsikt som bidrar positivt til samfunnet.

— Vi har også hjulpet eiendomsselskaper som trenger bedre oversikt over sine bygninger. Basert på dette finner vi måter å effektivisere og optimalisere bruken av arealene deres. Flere bygninger står tomme etter arbeidstiden, og da kan de brukes til andre aktiviteter slik at det er færre bygg som trenger oppvarming og man slipper å bygge mer enn det som er nødvendig, legger hun til.

Viktig for unge talenter

Samtidig ser hun større endringer i hva som er viktig for unge talenter som ønsker en jobb i bransjen. Å jobbe for bedrifter som tar sitt samfunnsansvar seriøst har blitt stadig viktigere.

— Talentene i dagens arbeidsmarked har stadig høyere forventninger til sin arbeidsgiver, og en viktig faktor for mange er bærekraft og samfunnsansvar. Å få lov til å løse viktige samfunnsoppgaver øker produktiviteten og motivasjonen vår, sier Nyberg.

Relaterte artikler