Skip to content

Hva er forskjellene mellom studietiden og arbeidslivet?

Overgangen fra studietiden til arbeidslivet byr på mye nytt. Hva er likhetene mellom studietiden og arbeidslivet? Og hvor er det de store endringene ligger? Eskild har vært IT-konsulent i ett år og deler sine erfaringer i dette innlegget.
14. des Eskild Mageli
Jente som jobber på en PC

Som ny i et selskap er det mange nye regler å forholde seg til, samt en ny kultur å bli kjent med. Akkurat som det var vanskelig å finne din studieteknikk er utfordringen nå å finne rolle som du trives best med i selskapet og hva du ønsker å gjøre. Samtidig er du ansatt for å levere og din arbeidsgiver har forventninger til deg. Men i et hav av forandringer er det vanskelig å skille ut hva som er viktig og uviktig.

En jente og en gutt ser på en PC-skjerm sammen

Studietiden er likere arbeidslivet enn du tror

Når seniorer i selskaper snakker om studietiden er beskrivelsene ofte i lyden av; lek og moro, pugging, alene på lesesal, festing og den beste tiden i livet deres. Som ny i selskapet kan det virke som at alt endret seg da seniorene startet i jobb, men når man ser nærmere på det ser man at begge fasene har likheter, men samtidig bygget på forskjellige premisser.

I studietiden var premisset at du skulle lære nok til å kunne avansere videre til neste klassetrinn og du skulle skape verdi for deg selv i form av kunnskap. I arbeidslivet er premisset at du skal skape verdi for andre ved bruk av kunnskapen din.

Både i studietiden og arbeidstiden er du ansvarlig for å levere noe i form av produkter, tjenester, innleveringer og eksamensbesvarelser og i begge miljøene skal det du leverer holde en minimum standard. Er ikke leveransen i jobben god nok, blir det ekstra-arbeid og represalier. Er ikke innleveringen god nok i studiet blir det en dårlig karakterer.

I begge tilfeller er det satt en forventning til at du som arbeidstaker skal levere av verdi. Nå kan det diskuteres hva som er definerer verdi i arbeidslivet for dette litt mer komplisert enn hvor godt innleveringer under studiene speiler fasiten.

Er du snart nyutdannet? Søk IT-konsulent i traineepregrammet Nytt Krutt! Les mer om Nytt Krutt her!

 

Hvor ligger de store endringene?

Når du har kommet inn på et studieløp så foreligger det en klar progresjon med hvilke fag som skal gjennomføres for å oppnå graden. For eksempel “må” du (bør i hvert fall)  gjennomføre Calculus 1 før du starter på Calculus 2. For deg som student er det en klar vei og bacheloren/masteren definerer slutten på studieløpet.

Arbeidslivet derimot gir ikke en like klar vei å følge da visjonene dine ofte er en kombinasjon av faglig- og karriereutvikling, eierskap og nytteverdi til en bransje, samt lønnsøkning. Dette betyr at du må finne ut hva din greie er, og hva du ønsker å være sterk i. Akkurat som at du brukte tid på å finne riktig studieteknikk må du bruke tid på å finne ut hva slags rolle du ønsker å ha i arbeidslivet.

Dette innebærer å ta initiativ og vise din arbeidsgiver hva du ønsker å bidra med. En stor fordel som ansatt fra studiene er at du har god tid på å finne ut hva du ønsker, og du trenger ikke vite allerede på første dag hvordan din karrierevei skal utfolde seg. Tvert imot er det lurt å prøve litt av hvert så du har bedre oversikt over andre arbeidsoppgaver.

Du er ansatt for å levere

Som arbeidsgiver har du en kontrakt med din arbeidsgiver om å levere. Det er viktig å jobbe mot egne mål og utvikling i selskapet, men husk at det ligger en avtale mellom deg og din arbeidsgiver. Dette betyr at det vil være oppgaver som ikke er de kuleste og det vil dukke opp kjedelig papirarbeid som du kan føle ikke er givende.

Hvorav i studietiden så kunne du kopiere innleveringer fra sidemannen uten mye konsekvenser, så finnes det ikke de samme lettvinte løsningene i arbeidslivet. Ved å ta grep om oppgaver som både er interessante og uinteressante viser man en vilje til å bidra til fellesskapet. Arbeidslivet er nemlig et lagspill mellom kollegaer, kunder og andre stakeholdere og målet skal alltid være å finne den beste løsningen. Samtidig er det et spill som ligger under kulissene, et spill som handler om den enkeltes ambisjoner for utvikling.

Ta ansvar og bidra mens du har en plan

I et selskap med mange mennesker og prosjekter så er det vanskelig for å vite hvem som er motivert og kvalifisert til forskjellige roller. De som tar beslutninger om hvem som får gjøre hva må ofte gjøre det på begrenset informasjon og ofte så ønsker de bare at jobben skal bli gjort fort og effektivt.

For at du som arbeidstaker ønsker nye muligheter i form av ny rolle/prosjekt er det viktig at du tar ansvar og pusher på for dette skiftet. Ingen er tankelesere og hvis du ikke er tydelig i hva du ønsker å gjøre så er det lett for lederen din å tro at du er fornøyd med der du er. I noen tilfeller er det nok å si ifra til sjefen din at du ønsker noe nytt, men i andre tilfeller krever det at du viser hvorfor du er kvalifisert. For eksempel, hvis du ønsker å være med å produsere en promoteringsvideo så kan det være lurt å produsere en film som viser hvorfor du er kvalifisert, og samtidig prøve å komme i kontakt med personer som har beslutningsevne for promoteringsvideoen.

Hvis du som arbeidstaker viser motivasjon og initiativ for oppgaver og ser på nye muligheter med et positivt sinn, så er jungeltelegrafen rask på tråden og ofte gir dette en et godt rykte om deg i selskapet. Dette spillet, eller “networking” som mange kaller det, kan virke slitsomt og i noen selskaper kan det være tilfellet med spisse albuer. Likevel vil en god sjef oppdage når du gjør en god jobb og dette kan føre til et godt rykte rundt om på arbeidsplassen. Et godt rykte og en bakgrunn som en som får ting gjort gir deg mer verdi i selskapet og du kan bruke dette til å styre deg i retninger du ønsker, enten det er stillinger, prosjekter, faglig utvikling osv.

Oppsummering

Oppsummert finnes det mange ulikheter, men også mange likheter mellom studietiden og arbeidslivet. Det viktigste å ta med seg videre er at det du leverer skal være av verdi. Både for deg selv og for din arbeidsgiver. Til forskjell fra studietiden er ikke progresjonen i arbeidslivet like tydelig og du må selv styre deg i den retningen som du ønsker. Som ny i arbeidslivet kan det derfor lønner seg å være klar i hva du vil, og samtidig vise hvorfor du er kvalifisert. Dette kan innebære å vise initiativ, opparbeide seg et nettverk og kommunisere godt med kolleger og arbeidstaker.

Er du snart nyutdannet? Vi søker traineer til Nytt Krutt!

Bli med å utvikle løsninger som betyr noe for samfunnet. Søk IT-konsulent i traineeprogrammet Nytt Krutt!

Relaterte artikler