Skip to content

Den viktigste nøkkelen for at energiselskaper skal lykkes med bærekraft i 2023

Også i 2023 vil ordet «energisparing» være høyt på agendaen. I dag er folk flest er klar over hva energi faktisk er verdt – både i form av penger og i forhold til klimaavtrykk. De skjerpede klimakravene fra EU gjør også at energiselskapene nå må redusere sine utslipp betydelig frem til 2030. Ved å få styr på dataene om utslippene som genereres, kan klimaarbeidet fremmes kraftig for energiselskaper.
10. feb Carina Ramsøy

For å lykkes med å fase ut fossilt brensel i fremtiden vil elektrifisering være et viktig skritt, og skal miljømålene nås må hele strømsystemet fundamentalt endres. Dette stiller høye krav til energibransjen, som har et stort ansvar for å skape et bærekraftig el-samfunn med klimatilpasset produksjon og høye regulatoriske krav. 

Datadrevet bærekraftsarbeid kommer også kundene til gode

Virksomheter i energibransjen jobber med alt fra å produsere varme til å levere strømnett og alt i mellom. De fleste energiselskaper er store selskaper som står på mange bein samtidig, men til tross for dette må de kunne samle og strukturere alle sine data på ett og samme sted for å kunne utføre kvalitative analyser og lykkes med å redusere utslipp.

Med en dataplattform, som samler inn data fra alle deler av virksomheten og gjør den tilgjengelig for kontinuerlig analyse, kan energiselskaper få oversikt over potensielle energibesparelser og redusere lekkasjer for å senke energiforbruket. Blir alt som kan resirkuleres virkelig resirkulert i dag eller går det energi til spille uten at man vet det? En godt integrert dataplattform synliggjør slike komponenter og energiselskaper kan hjelpe kundene sine med å bli mer bærekraftige ved å hjelpe dem med å identifisere potensielle energibesparelser.

Les også: Med innsikt i egne data kan energiselskaper bli mer konkurransedyktige i 2023

Bærekraftslederen har en betydelig rolle i å gjøre energiselskaper datadrevne

En bærekraftsleder må forstå sin egen bedrifts totale miljøpåvirkning og hva som er de viktigste drivende faktorene som gir opphav til denne miljøpåvirkningen og hvor det er potensial for å effektivt redusere utslipp og påvirkning på miljøet. Dette gjelder ikke minst energiselskaper som trenger å bli mer miljøvennlige da blant annet klimakravene fra EU skjerpes. En bærekraftsleder spiller en nøkkelrolle i å analysere og bryte ned data slik at selskapet kan ta de beste beslutningene om ny praksis, nye initiativ og utviklingsmuligheter som vil holde dem konkurransedyktige og relevante i markedet.

Call to action for aktivitetskalender

 

Stort potensiale i å samle RIKTIG data på RIKTIG måte

Bærekraftsledere må bruke flere hatter, inkludert å vurdere et selskaps nåværende bærekraftsytelse, samarbeide med det juridiske teamet om overholdelsesspørsmål og oppdatere retningslinjer for å samsvare med gjeldende mål.

Det pleier å være et veldig manuelt arbeid som bærekraftsteamet gjør der de trenger å samle inn data fra alle andre deler av sin egen virksomhet og fra leverandører. Tallene blir deretter dobbelt- og trippelsjekket og hele dataflyten blir ekstremt personlig. Dersom den som har gjort en konkret beregning for bærekraftsrapporten eller klimaerklæringen slutter, vet ikke kollegene hvordan tallene ble produsert når de skal gjenta prosessen året etter, noe som gjør den sårbar. Det brukes ofte et stort antall beregninger i for eksempel ulike Excel-filer og de samme tallene hentes fra flere systemer for å sikre at alt stemmer.

Når en del av virksomheten, for eksempel selve energiproduksjonen, skal gi bærekraftsanalytikerne eller bærekraftssjefen nødvendig informasjon, tar det tid og det er vanskelig å vite hvilket kildesystem som den mest oppdaterte og mest nøyaktige informasjonen kan hentes fra.

Som du kan begynne å gjette ligger det et stort potensiale her i å samle RIKTIG data på RIKTIG måte og skape grunnlag for å kunne rapportere verdier innenfor bærekraft konsekvent. I tillegg krever myndighetene at energiselskapene rapporterer en rekke verdier hvert år. I ulike formater må derfor fullstendig analysert informasjon sendes eksternt, noe som blir en annen håndtering og behandling som ofte skjer manuelt

Automatisert datavarehus akslererer bærekraftsarbeidet

Automatisering ved bruk av et datavarehus kombinert med et analyseverktøy vil frigjøre mye tid for bærekraftsavdelingen og alle andre berørte deler av virksomheten. Det er tid de kan bruke på å mer proaktivt gjennomgå hvilke tiltak som både kan skape nytte ut fra et bærekraftssynspunkt og skape så stor økonomisk gevinst som mulig. Interne og eksterne mottakere kan nås med informasjonen de trenger, i et konsistent og interaktivt format – som også er kvalitetssikret. Dette er akselerert og datadrevet bærekraftsarbeid.

Med en dataplattform kan alle i bedriften raskt få oversikt over ønskede målepunkter og bærekraftssjefen kan bli mye mer effektiv, uavhengig av hvilken oppgave de fokuserer på for øyeblikket. Å bygge et lager for all data er en investering som muliggjør bedre beslutningstaking for alle internt, og det gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser. Ved å automatisere datahåndtering kan du også få en forståelse for hvilke kunder og tjenester som kan bli mer lønnsomme og identifisere hvor forbedringspotensialet er størst.

twoday hjelper deg på veien til en moderne dataplattform

I twoday Analytics har vi lang erfaring med å bygge løsninger for dataplattformer og vi er gjerne med på hele din reise, fra et rådgivende forprosjekt til å bygge en løsning som passer for akkurat din virksomhet. Vi jobber alltid med skreddersydde løsninger etter dine ønsker og behov, noe som gjør at du får tid og får tilgang til oppdaterte rapporter i sanntid og mulighet til å vri og snu dataene for å kunne trekke konklusjoner. 

Vi hjelper også med implementering av datalagring og utvikling basert på behovene definert i discovery workshop. I tillegg til et datavarehus, hjelper vi også med å implementere et BI-miljø som skal gi organisasjoner analyseløsninger.

Vil du vite mer om hva twoday kan tilby din bedrift? Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt.

Call to action for aktivitetskalender

Relaterte artikler