Skip to content

Med innsikt i egne data kan energiselskapene bli mer konkurransedyktige i 2023

Energikrisen er et faktum. Kundene gjør det de kan for å optimalisere energiforbruket sitt og spare strøm der det er mulig. Kravene til energiselskapene blir derfor høyere og høyere ettersom prisene stiger. I dag er derfor informasjon om energiforbruk en svært viktig faktor for kundetilfredsheten. Når energiselskaper hjelper kundene sine med å redusere energiforbruket, reduserer de ikke bare kostnadene, men reduserer også klimafotavtrykket. At flere energiselskaper nå begynner å jobbe mot å få innsikt og tilgang til dataene deres i sanntid og samle dem i en dataplattform vil bli en selvfølge i 2023.
23. jan Carina Ramsøy

Mange av Norges energiselskaper står på flere bein i form av forretningsområder og jobber parallelt med for eksempel fjernvarme, fjernkjøling, strøm, fiber, gjenvinning og andre tjenester. Dels som en konsekvens av dette, bruker man ofte ulike systemer som tar for seg sin del av dataene til selskapet. 

Til tross for det kreves det at du har alle data samlet i en eller annen form for dataplattform for å kunne få et helhetsbilde av de ulike kontaktpunktene du har hos en og samme kunde. I dag har kundene høyere forventninger til energiselskapet sitt og de ønsker et helhetsbilde av strømforbruket sitt.

Det er ikke lenger et «gigantprosjekt» å bygge et datavarehus

Gjennom å implementere en dataplattform kan energiselskaper slå to fluer i en smekk og både gi kundene informasjon på en enkel og fleksibel måte, samtidig som de finner nye inntekts- og lønnsomhetsmuligheter. Selv om bransjen inkluderer nesten helt forskjellige operasjoner under samme paraply, trenger du ikke lenger å jobbe i siloer. Med dagens digitale muligheter kan du få innsikt i alle dimensjoner av dataene dine og bli både kundesentrert, forretnings- orientert og datadrevet.

Det er en vanlig oppfatning at et datavarehusprosjekt krever mye tid og ressurser. Men de «nye» moderne dataplattformene som finnes i dag er både automatiserte og tidseffektive. Det er ikke lenger et gigantprosjekt å bygge et datavarehus, men mange dataplattformer har en sømløs infrastruktur og enkelhet med lav kode eller ingen kode.

Les også: Hva innebærer en moderne dataplattform?

Vanlig med over 100 forskjellige kildesystemer

Enkelt sagt er en dataplattform en integrert programvareløsning som samler inn og sammenstiller data fra flere ulike datakilder. I plattformen behandles dataene, slik at de deretter kan gjøres tilgjengelige for analyse.

Et vanlig problem er at mange energiselskaper i dag har data spredt i mange ulike kildesystemer, noen ganger opptil hundre ulike, noe som krever mye manuelt arbeid når man skal analysere flere sider ved virksomheten samtidig. Det fører også til at rapportene som produseres ofte inneholder feil eller forskjeller avhengig av hvem som lager rapportene, noe som bidrar til usikkerhet rundt nøkkeltall som varierer.

Å ha flere ulike forretningsområder som har ulike kildesystemer, som vanligvis er det som kreves for å understøtte ulike orienteringer for et energiselskap, krever integrering av data mellom disse kildesystemene for å kunne tilby den kundetilfredsheten som kreves i dag. Å administrere og vedlikeholde integrasjoner uten dataplattform er ressurskrevende og kan være ekstremt kostbart, og mange energiselskaper sliter i dag med manuelle prosesser.

Gjør store tids- og kostnadsbesparelser

Med en dataplattform kan alle i bedriften raskt få oversikt over ønskede målepunkter og dele det med sine kunder på en enkel og automatisert måte. Å bygge et lager for all data er en investering som muliggjør bedre beslutningstaking for alle internt, og det gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser. Ved å automatisere datahåndtering kan du også få en forståelse av hvilke kunder og tjenester som kunne vært mer lønnsomme og identifisere hvor forbedringspotensialet er størst.

twoday Analytics hjelper deg på vei til en moderne dataplattform

I twoday Analytics har vi lang erfaring med å bygge løsninger for dataplattformer og vi er gjerne med på hele din reise, fra et rådgivende forprosjekt til å bygge en løsning som passer for akkurat din virksomhet. Vi jobber alltid med skreddersydde løsninger etter dine ønsker og behov, noe som gjør at du får tid og får tilgang til oppdaterte rapporter i sanntid og mulighet til å vri og snu dataene for å kunne trekke konklusjoner. 

Vi hjelper også med implementering av datalagring og utvikling basert på behovene definert i discovery workshop. I tillegg til et datavarehus, hjelper vi også med å implementere et BI-miljø som skal gi organisasjoner analyseløsninger.

Vil du vite mer om hva twoday kan tilby din bedrift?

twoday tilbyr konsulenttjenester innen flere områder. Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt.

Relaterte artikler