Skip to content

Hvordan skape en datakultur?

Organisasjoner investerer milliarder av kroner for å bli mer datadrevet, men kun 8 % skalerer analytics i tilstrekkelig grad til at de får en verdi ut av dataene. Hva er det som skiller de åtte prosentene fra resten?
15. des Helene Rognskog
Mann sitter foran en PC og smiler

Tilgjengeliggjøring av data er en av de største business intelligence-trendene akkurat nå. Organisasjoner endrer strategien sin fra at kun noen få utvalgte skal ha tilgang til data og innsikt, til at data blir spredt ut i hele organisasjonen slik at alle kan ta datadrevne beslutninger. Men hva skal egentlig til for å skape en datakultur i organisasjonen?

Det krever mer enn bare teknologi

For at en organisasjon skal bli virkelig datadrevet kreves det endring i tankesett, holdninger og vaner – data må bli en del av identiteten til organisasjonen. De ansatte må ønske å bruke data og oppfordre andre til å gjøre det samme.

I en datakultur stiller folk de vanskelige spørsmålene og utfordrer ideer. De ansatte har et felles mål om å forbedre og utvikle både organisasjonen og seg selv med data. Lederne inspirerer gjennom handling ved å ta beslutninger basert på data, ikke intuisjon.

5 elementer for å skape en datakultur

Det er fem grunnleggende elementer som må på plass i organisasjonen for å kunne skape en datakultur. Disse er; tillit, forpliktelse, talent, deling og tankesett.

1. Tillit

Tillit er roten til en sterk datakultur. Ledere må stole på de ansatte og de ansatte må stole på dataene, og på hverandre.

Ansatte som kjenner virksomheten besitter data slik at de kan ta trygge avgjørelser. De støttes av en datamodell som gir en sikker og utbredt tilgang. Dette sørger for at det kun finnes én sannhet i organisasjonen, noe som bidrar til at siloer brytes ned på tvers av avdelinger og team, slik at det skapes tillit og samarbeid. Innsikt i data blir derfor ikke begrenset til en enkelt avdeling, men innsikten deles i hele organisasjonen for å finne de beste løsningene.

Altså: 

 • Ansatte bygger høy tillit til data
 • Avdelinger oppfordrer til åpenhet og tilgang til data
 • Organisasjonens datamodell gir trygghet i dataene
 • Organisasjonen setter klare forventninger til ansvarlig databruk

2. Forpliktelse

Organisasjoner med en vellykket datakultur snakker ikke bare om viktigheten av data og analytics. De forplikter seg til å innse verdien av dataene sine. Ikke bare å lagre og samle data, men å hjelpe folk med å bruke data for å ta bedre beslutninger.

Denne forpliktelsen er tydelig i alle aspekter av organisasjonen – fra organisasjonskulturen til de daglige arbeidsprosessene. Det er en tildelt leder som er ansvarlig for organisasjonens databruk som sikrer at analytics-prosjekter knyttes til forretningskritiske oppgaver.

Altså:

 • Ledere betaler ikke bare for datadrevet atferd, de utøver det
 • Organisasjonskulturen gjenspeiler verdien av data
 • Analytics-målene påvirker datainnsamling og prosesser

Vil du jobbe med Business Intelligence? Vi søker BI - og Analytics konsulenter! Sjekk ut ledige stillinger her.

3. Talent

Til syvende og sist består en datakultur av folk som benytter data. Selv med den beste teknologien og prosessene, kan ikke folk være datadrevne hvis de ikke skjønner hvordan man skal jobbe med data. 

Ledere må prioritere dataferdigheter som en del av strategien, både innenfor rekruttering og opplæring – som beskrevet i stillingsbeskrivelsen og i ansettelsesprosessen. Alle i organisasjonen skal føle seg trygge på å finne riktig data, bruke analytiske konsepter i arbeidet sitt og kommunisere funnene sine.

Altså:

 • Arbeidsbeskrivelser skisserer tydelig dataferdigheter for alle roller
 • Avdelinger skreddersyr opplæringsprogrammer til alle roller og stillingsnivåer
 • Ledere oppfordrer til og belønner bruk av data

4. Deling

De fleste problemer som er verdt å løse med data er ikke begrenset til én enkelt avdeling eller forretningsområde. De krever data fra flere systemer og samarbeid på tvers av mange team. I en datakultur har folk ett felles mål – å bruke data for å forbedre organisasjonen. Når folk jobber sammen forsterker de påvirkningen de kan ha med data.

Denne holdningen til deling fremmer en følelse av fellesskap, som vises i møter, e-poster og portaler. Disse aktivitetene blir deretter formalisert til aktive interne communities rundt data og analyse.

Altså:

 • Folk deler aktivt best practices på tvers av organisasjonen
 • Avdelinger deler data på tvers av funksjonene for å støtte forretningsmål
 • Ledere gir tid og rom for at folk skal delta i communities

5. Tankesett

Å utvikle et nytt tankesett hvor data kommer først er like viktig som å utvikle ferdighetene. I en datakultur prioriterer de ansatte data fremfor intuisjon. Når dette tankesettet deles av alle, skapes det en åpen diskusjon der ideer fører til utforsking og innovasjon.

Data blir sett på som en kilde til personlig vekst og karriereutvikling. Folk er nysgjerrige og villige til utfordre sine egne antakelser med data – og de er åpne for å bli utfordret av andre. Etter hvert som denne datadrevne praksisen blir en vane, endres oppfatninger, og folk begynner å knytte data til forbedring, suksess og vekst.

Altså:

 • Folk oppfordrer til eksperimentering og innovasjon
 • Folk føler seg komfortable med å utfordre ideer med data

For å skape eierskap til dataene i virksomheten er gode KPIer en viktig faktor. Last ned vår guide til KPI-strategi for å lære mer om gode KPIer:

last ned guiden 3 steg til smartere KPI-strategi

Relaterte artikler