Løsninger som hjelper de ansatte

Bruker medarbeiderne dine tid og krefter på regelstyrte og ensartede beslutninger?

Interne digitale løsninger, slik som fagsystemer og saksbehandlingsløsninger, skal hjelpe ansatte med å gjøre jobben sin med økt effektivitet og kvalitet. Løsningene skal støtte virksomheten slik at den oppnår sine mål gjennom effektivisering av hverdagens arbeidsoppgaver.

Automatiserte digitale løsninger

Med gode digitale løsninger for de ansatte og automatisering av arbeidsprosesser kan virksomheten frigjøre intellektuell kapasitet slik at den kan brukes der den trengs: på unntakstilfellene. 

Prosesser som for eksempel kvalifisering av søknader basert på oppfyllelse av forhåndsdefinerte vilkår eller beregning av støtte som skal utbetales, har stort potensiale for automatisering. Med en solid regelmotor i bunn kan virksomhetens forretningsregler implementeres for å sikre rask og objektiv vurdering og avklaring.

To hender som skriver på en laptop

Hvordan kan twoday hjelpe deg med digitale løsninger?

twoday har et helhetlig rammeverk for å levere både interne og eksterne digitale løsninger. Vi bidrar med modernisering av eksisterende digitale løsninger og etablering av nye løsninger.

To menn står utenførs og prater med hverandre

Sikre testdata for NAV som ivaretar personvern

Ved å lage syntetiske testdata kunne NAV bli mindre sårbare. Sammen med sitt behov for å effektivisere testdata-prosessen, kom GDPR inn i bildet.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?