Produktutvikling med twoday

Usikkerheten og endringstakten i verden er høy, samtidig er de teknologiske mulighetene mange. Vi må agere på endrede behov og da er fleksibilitet i IT arkitektur og smidig digital produktutvikling, den viktigste strategiske kapabilitet en virksomhet kan inneha. 

Våre kvantitative studier viser hvor godt våre produktutviklingsteam scorer på sentrale utviklingsmetrikker som produksjonssetingsfrekvens og ledetid til produksjon, med økonomisk vekst og lønnsomhet til produktet. 

Vi tilbyr produktutvikling som en tjeneste for å utvikle dine digitale produkter:

  • Raskere tid til markedet med smidig utvikling
  • Redusert totalkostnad med reduserte støttefunksjoner og samkjørte prosesser
  • Utviklingsteam som er vant til å samarbeide
  • Utvikling basert på metodikk fra ledende leverandører av skyløsninger
  • Trygghet i teknologivalg 
  • Sømløst samarbeid mellom design og utvikling
  • Rask skalering av kapasitet og kompetanse

Vår tilnærming

For å kunne komme raskt i gang med utvikling, har vi standardiserte konsepter og metoder. Samtidig tilpasser vi tilnærming til designprosess, plattformteknologi og utviklingsmetode til hver kundes preferanser og eksisterende løsninger hvis ønskelig. 

Vår utviklingsmetodikk søker å optimalisere utviklingseffektivitet, som blant annet produksjonssettingsfrekvens, ledetid til produksjon og feilrate. Plattformen er en sentral forutsetning for å lykkes med dette, og infrastruktur som kode og automatisering er sentrale elementer i dette, i tillegg til kostnadsoptimalisering, sikkerhet og løsningsmessige kapabiliteter. 

Som kunde vil du få fordelene av innovativ og kundesentrert designtenkning, å få mest mulig verdi ut av digitale plattformer og å kunne skalere produktutvikling raskt som et integrert konsept.

Mann og dame sitter foran hver sin PC og smiler

Byggeklossene i digital produktutvikling

Design og brukeropplevelse

Et suksessfullt digitalt produkt kjennetegnes ved at man kan koble et identifisert behov til hva ny teknologi kan tilby. Hver kunde sin forretning eller idé til produkt er unik, men våre metoder og måten vi samarbeider faglig i team er bygget opp gjennom mange år med erfaring.

Design og produkteierskap er en integrert del av utviklingsteamet. Men hos de fleste kunder gjør vi et tjenestedesign og 1-2 design sprinter innledningsvis

Teknologiplattform

En moderne plattform er viktig for å understøtte digital produktutvikling og sørger for at man kommer raskt i gang. En plattform som er automatisert, sikker og skalerbar er grunnlaget for et digital produkt. 

Vi bygger videre på eller etablerer en teknologiplattform som støtter utviklingsteamet best mulig. I de aller fleste tilfeller er denne bygget på offentlige skytjenester.

Produktutviklingsteam

Vi etablerer ett eller flere autonome og tverrfaglige produktutviklingsteam som vil jobbe dedikert med hvert enkelt digitale produkt med DevOps som tilnærming. Autonomi og tverrfaglighet betyr at teamet har den sammensetning og kompetanse som skal til for å kunne arbeide med design, teknologiske løsningsvalg, sikkerhet, test og drift av løsningen uten mange kostnadsdrivende støttefunksjoner rundt. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe?

Nicolai Svendsen portrett – 1

Nicolai Svendsen

Salgsdirektør, twoday

 

Torstein Ødegård portrett

Torstein Ødegard

COO, twoday Avento
torstein.odegard@twoday.com
966 29 911